Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, afkorting: NAJK, is de belangenvereniging voor agrarische jongeren in Nederland. NAJK heeft zo’n 8.000 leden en is actief op zowel lokaal, provinciaal, landelijk als op Europees niveau. De vereniging zet zich in voor de belangen van jonge boeren en tuinders (tot en met 35 jaar) in Nederland. Hiervoor onderhoudt NAJK contacten met het ministerie van Economische Zaken, LTO en de Europese belangenbehartiger voor jonge boeren, Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (CEJA). De toekomst van jongeren in de agrarische sector staat centraal in de belangenbehartiging van NAJK.

Naast belangenbehartiging verzorgt NAJK verschillende leertrajecten voor jonge agrariërs. Zo biedt NAJK verschillende cursussen aan om het bedrijfsovernametraject soepeler te laten verlopen. Ook ontwikkelt NAJK activiteiten voor de ontwikkeling van agrarische ondernemers, zoals de MaïsChallenge, studiereizen, informatie- en discussieavonden.