AJK-avond met Flynth

Onderwerpsuggesties ‘AJK-avond met Flynth’

Subsidiemogelijkheden voor duurzame stalbouw
Door de afschaffing van de melkquota in 2015 denk je wellicht na over een nieuwe stal. Kies je voor een duurzame stal, dan kun je misschien aanspraak maken op subsidie. We bespreken de ingewikkelde wereld van subsidies.

Mestwetgeving
Per 1 januari 2014 verandert de mestwetgeving. De veranderingen hebben gevolgen voor de bedrijfsvoering van iedereen met vee en iedereen met grond en kunnen ingrijpend zijn voor bedrijven die meer mest produceren dan dat ze gebruiken. We zetten de veranderingen op een rij en geven aan hoe je daar op kunt inspelen.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
De Brusselse inkomensondersteuning gaat vanaf 2014 veranderen: geleidelijk gaat een vaste toeslag per hectare met vergroeningseisen ingevoerd worden. Met negatieve gevolgen voor zetmeeltelers, kalverhouders en intensievere melkveehouders. En positieve voor extensieve bedrijven met veel grond.

Fiscale zaken
Flynth zet de meest recente ontwikkelingen en veranderingen met betrekking tot belasting op een rij. Er is veel aandacht voor manieren om zo veel mogelijk te profiteren van de regelingen die er zijn.

In overleg kunnen we ook andere onderwerpen behandelen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsopvolging, financiering, begroten, benchmarking.