BoerenBattle

Ondernemen met oog voor de wereldBoerenBattle2

Nederland is de op één na grootste exporteur van agrarische producten ter wereld. De Nederlandse landbouw haalt dus een belangrijk deel van zijn inkomsten uit het buitenland. Maar ook voor de import van veel grondstoffen is de landbouw afhankelijk van het buitenland. Het is belangrijk om stil te staan bij het feit dat de landbouw wereldwijd verbonden is. Om informatie over mondiale voedselproductie op een interactieve wijze over te brengen op jonge boeren en tuinders heeft NAJK  een spel ontwikkeld: de BoerenBattle.

Met dit initiatief wil NAJK zijn leden bewuster maken van de onderwerpen die spelen op het gebied van wereldwijde voedselproductie. Hierdoor krijgen jonge boeren en tuinders inzicht in hun positie op de wereldmarkt. Met een ludiek spel worden jonge agrariërs tijdens AJK- of JAV avonden, de Zwarte Cross en Wereldvoedseldag aan het denken gezet.