Landelijk versus regionaal

Landelijk en regionaal. Twee termen die vaak terugkomen in discussies die wij boeren voeren rondom eten en voedsel met burgers en consumenten. Landelijk en regionaal worden dan gepresenteerd als een tegenstelling. Niet alleen in discussies tussen burger en boer, maar ook in de uitvoering en ontwikkeling van het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. Wat betekent het voor ons, boeren, als het landelijk beleid steeds meer regionaal bedacht en uitgevoerd gaat worden?

Wie moet het gaan doen?
Er gebeurt veel in Nederland: Natuurbeleid, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, mestbeleid, bezuinigingen… In deze tijd waarin veel regelingen en wetten veranderen en bezuinigingen worden doorgevoerd, komt steeds vaker de discussie boven drijven: wie moet het gaan doen? Wie is de uitvoerende partij? En wie is er verantwoordelijk?

Regionale invulling
Neem bijvoorbeeld de afspraken in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB): het gaat hier om afspraken tussen de landen van de Europese Unie. Een aantal van die landen, waaronder Nederland, kiezen ervoor om het door de Europese Unie gevormde kader in ons eigen land regionaal in te vullen. Een regionale invulling is voor sommige thema’s begrijpelijk, omdat zo een gebiedsspecifieke aanpak kan worden genomen. Maar een regionale invulling betekent ook dat het aantal partijen dat meedenkt over de invulling schrikbarend snel toeneemt. De discussie zal breed en uitgebreid gevoerd worden.

Jonge Landbouwersregeling
Een goed voorbeeld is de ‘Jonge Landbouwersregeling’. Een regeling die jong agrarische ondernemers stimuleert om te blijven investeren net na de bedrijfsovername. De regeling is al jaren een groot succes en biedt tot 2015 landelijk gelijke kansen voor alle jonge landbouwers. Met ingang van het nieuwe GLB zal deze regeling regionaal worden ingevuld. Het belang van deze regeling moet dus ook regionaal ingezien worden. Een regionale invulling van de ‘Jonge Landbouwersregeling’ zal een heel karwei worden, maar ook een goed resultaat bieden: het versterkt het draagvlak om voor een sterke landelijke regeling te kiezen. Een mooie wisselwerking tussen regionaal, landelijk en zelfs een beetje Europees: van een Europees beleid een regionaal succes maken.

Koen Bolscher,
Dagelijks bestuurder Melkveehouderij