Alstublieft

In discussies over de vergroening van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid buitelen natuur- en landbouworganisaties over elkaar heen. Dat is al jaren zo en wordt veroorzaakt door onze gezamenlijke zorg over het landelijk gebied. Wordt er gepraat tussen ‘natuurjongens’ en ‘boerenmannen’? Nauwelijks, er heerst wantrouwen en achterdocht.

Jongeren dragen die herinnering vanuit het verleden niet. Wij zien alleen die grote toekomst die voor ons ligt. Jouw toekomst, mijn toekomst, wordt op dit moment door politici en de staatssecretaris bepaald met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de verplichting tot vergroening. Maar onze visie is daarin wel van belang. Boeren willen een duurzamere landbouw en een vergroening waarmee we vooruit kunnen. Waarin wij, als ondernemers pur sang, uitdaging zien en in geloven.

Uitdaging, ambitie, geloof en idealen waarvoor je durft te staan. Als je er zo over nadenkt, dan liggen natuur, landbouw en politiek niet ver uiteen. We willen allemaal het beste voor onze leefomgeving. Er moet toch iets te vinden zijn wat ons verbindt? Het is er! Nederland wordt verbonden…door water.
Wat is het wat boeren doen, dat natuurliefhebbers waarderen? Wat is het wat boeren doen, omdat zij het belangrijk vinden? Dat is….. de zorg voor sloten en slootranden. Wat wordt er door de maatschappij meer gewaardeerd dan ons platteland van akkers en weilanden, omzoomd door sloten? Sloten vormen onmiskenbaar het gezicht van Nederland. Sloten en slootranden zijn daarnaast essentieel voor onze waterberging en dus tegen wateroverlast, voor het reguleren van de grondwaterstand om onze gewassen optimaal te laten groeien, en als thuisbasis voor schillende soorten vogels, vissen, insecten en planten. Voor een boer zijn bijvoorbeeld natuurlijke vijanden belangrijk, omdat zij plagen onderdrukken, het biologisch evenwicht bewaren. Wat resulteert in reductie van gewasbescherming en leidt tot verbering van milieuprestaties.
Sloten- en slootranden zijn dus belangrijk voor boer én burger. Daarover zijn we het eens. Die eensgezindheid mogen we niet verliezen. Mijn voorstel? Pak het vast en veranker het. Want het verbindt ons en brengt ons verder. Het heeft gemeenschappelijk draagvlak terwijl dat zo vaak ver te zoeken is. Waar past dat beter thuis dan in het landbouwbeleid? Het heeft niet voor niets de naam ‘Gemeenschappelijk’. Een beter cadeau kunnen we staatssecretaris Dijksma, met de feestmaand in zicht, niet geven. Verrassend, ingenieus en degelijk verpakt. Alstublieft!

Eric Pelleboer
Dagelijks bestuurder NAJK, portefeuille akkerbouw