Imago

Flynth-partnerOp zaterdag loop ik graag over de markt in Arnhem of in Wageningen, ik geniet van de diversiteit en alle geuren en kleuren. Een breed aanbod producten van boeren en tuinders, veel uit Nederland en deels ook van daarbuiten. De lekkerste appels, heerlijke groentes, kleurige bloemen en prachtige planten, vaak bloembollen en potplanten, soms vaste planten en heesters, natuurlijk kaas in alle variaties, maar ook vaak kip of ander vlees. Er is een overvloed en alles is heel betaalbaar. Marktkooplieden zijn eigenlijk het verlengstuk van de boeren en tuinders. Het zijn ook hardwerkende mensen met een eerlijk inkomen, zonder topsalarissen en bonussen.

Versproducten uit Nederland zijn op de internationale markt geliefd om hun kwaliteit: mooi om te zien, vers en vertrouwd. Op een landbouwbeurs als de Grüne Woche is dat goed zichtbaar. Wel gaan steeds meer andere factoren het imago bepalen, zoals dierenwelzijn, voedselveiligheid en de ecologische voetafdruk. Voor een exportland als Nederland is imago cruciaal. Om een goed imago te behouden is transparantie en kennisdoorstroming in de hele keten belangrijk. Naast financiële resultaten en technische kengetallen neemt het belang van duurzaamheidskengetallen toe.

FrieslandCampina kijkt vanwege de Chinese markt kritisch naar de duurzaamheid van de grondstoffen. Het initiatief van de KringloopWijzer past daar heel goed bij. Hierbij streven de belanghebbende partijen zelf naar een duurzame melkproductie, waarbij afnemers transparant inzicht krijgen in de milieuaspecten. In de akkerbouw wordt een dergelijk initiatief genomen onder de naam Veldleeuwerik. Het laat zien hoe onze agrarische sector op weg is naar vernieuwing en duurzaamheid, wat noodzakelijk is om als exportland voorop te kunnen blijven lopen. De benoeming van Louise Fresco bij WUR als opvolger van Aalt Dijkhuizen past bij die koers.

Ook Flynth draagt hier graag een steentje aan bij, door het ontwikkelen van duurzaamheidskengetallen in combinatie met stuurinformatie en met kennisinbreng van onze specialisten.

Jan Breembroek (jan.breembroek@flynth.nl)