Nils den Besten

Nils den Besten

Melkvee | HAJK

“Het imago van de agrarische sector is over het algemeen goed, ondanks dat een klein aantal extremisten ons weleens in een hoekje wil zetten. We moeten blijven werken aan een goed imago. Het imago bepaalt de ruimte die onze bedrijven krijgen voor ontwikkeling in de toekomst. Daarom moeten we laten zien wat we doen en waarom we het zo doen.”

Rakesh de Vries

Rakesh de Vries

Melkvee | AJF

“Imago is belangrijk. Als het imago goed is krijgen we meer ruimte om te ondernemen, zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt. Om het imago te verbeteren is transparant werken erg belangrijk. We moeten burgers ontvangen op onze bedrijven: uitleggen en laten zien waar wij mee bezig zijn. Daarbij moeten we ook de nadruk leggen op het feit dat we vanuit de sector zeker wél aandacht hebben voor items als milieu en dierenwelzijn.”

David Mostert

David Mostert

Glastuinbouw | HAJK

“De sector kampt met een imagoprobleem. Veel mensen hebben een verkeerd beeld van onze mooie innovatieve sector. Wij ondernemen veel om het imago van de sector te verbeteren: wij werken op ons bedrijf alleen met Nederlandse arbeidskrachten, we maken zoveel mogelijk gebruik van biologische bestrijders, ons voedingswater wordt ontsmet, we wekken energie op met zonnepanelen, we vertellen op onze website (www.schefflera.nl) hoe onze producten gekweekt worden en als het kan, doen we mee aan ‘Kom in de Kas’.”

Roy Hermans

Roy Hermans

Fruitteelt | LAJK

“Transparantie is wat de consument tegenwoordig wil. Het is van belang dat de boer vertelt waar zijn producten vandaan komen en hoe deze geproduceerd zijn. Wij hebben thuis een fruitteeltbedrijf met een groentewinkel. Aan de hand van filmpjes laten wij het teeltproces zien om de consument inzicht te geven hoe het fruit bij ons op een verantwoorde manier wordt geteeld. Elke boer in Nederland moet met trots over zijn product spreken.”

Gerard de Koning

Gerard de Koning

Vleesveehouderij | HAJK

“Een goed imago is belangrijk voor ons, omdat we zo een betere prijs voor ons product kunnen krijgen. Wij ontvangen naast burgers, beleidsmakers en de politiek ook koks en bedienend personeel op ons bedrijf, zodat zij aan hun gasten kunnen uitleggen hoe diervriendelijk en duurzaam het stukje vlees geproduceerd wordt.”

Arnout den Ouden

Arnout den Ouden

Akkerbouw | HAJK

“De mensen die tegen alles aan schoppen waar geen biologisch voor staat, moet duidelijk gemaakt worden dat producten uit Nederland (biologisch of niet) tot de veiligste en schoonste ter wereld behoren. Zaken als dierenwelzijn staan nergens zo hoog in het vaandel als in Nederland. Ik wil niet dat mensen argwanend langs een werkende boer rijden. Ons werk is volledig transparant en mensen moeten gewoon durven vragen.”