DAJK | Ledenbijeenkomst ASR

Middagexcursies, buffet en erfpacht

We nodigen je uit voor een bijeenkomst bij ASR op landgoed de Groote Scheere in de buurt van Coevorden. Dit landgoed van 800 ha is eigendom van A.S.R. Het is een oud cultuurlandschap waarvan de inrichting vrijwel onveranderd is. Op dit landgoed boeren een aantal veehouders. Deze hebben allemaal te maken met de oude inrichting.
Vanaf 15:30 uur zijn er ’s middags excursies naar twee veehouders op het landgoed, eerst naar boer Hulsman en daarna naar boer Meijer. Zij vertellen over hun bedrijf, hoe ze omgaan met de omgeving en waarom ze bepaalde keuzes maken. De heer Hulsman paste tot voor kort Pure Graze toe en schakelt nu over op biologisch. De heer Meijer is een groeiend geautomatiseerd bedrijf.
Om 18:30 uur kan je gebruik maken van het buffet bij de Ganzenhoeve, een restaurant op het landgoed. Tijdens het avonddeel gaat rentmeester Ryan Nysink van A.S.R. in op landgoed de Groote Scheere en informeert je over erfpacht.
Als je niet gelijk om 15:30 aanwezig kan zijn kun je altijd tussentijds instappen!! Maar het is nodig dat je je voor de excursie en het buffet apart aanmeld voor dinsdag 6 december i.v.m. de catering. Aanmelden graag via info@dajk.nl.

Programma:
15.30 uur Bedrijfsbezoek Hulsman
17.00 uur Bedrijfsbezoek Meijer
18.30 uur Buffet bij de Ganzenhoeve aangeboden door ASR
20.00 uur Toelichting op het landgoed door Ryan Nijzink
20.15 uur Inleiding Erfpachtfinanciering door Ryan Nijzink
21.30 uur Discussie en tot slot een drankje

Naast het informatieve gedeelte is deze bijeenkomst een goede gelegenheid om bij te praten en ervaringen uit te wisselen! Aan het programma zijn géén kosten gebonden.

Namens Provinciaal Bestuur DAJK

Wanneer: Donderdag 8 december 2016
Waar: Landgoed de Groote Scheere
Hulsman: Holthonerweg 8 7779 DE Holthone (15.30 uur)
Meijer: Rudolf van Coevordenweg 1, 7779 DB Holthone
De Ganzenhoeve: Holthonerweg 9, 7779 DE Holthone
Aanvang: 15.30 uur (zie programma voor alle tijden)

bezoekadressen-8-december-2016-dajk