Keuzes van nu bepalen later je pensioen

Interactief, kort en bondige informatie, jonge sprekers en een publiekstrekker. Ingrediënten voor een speciale jongerenbijeenkomst over pensioen bedacht met en door agrarische jongeren en BPL Pensioen (BPL). Voor een twintigtal jongeren bleek het een goede aanleiding om even stil te staan bij pensioen begin februari in Westerbork. Wijzigingen in je leven kunnen invloed hebben op je pensioen

Na een kort welkomstwoord door de jongste twee bestuurders van BPL, Sander van Meer en Jaco van der Starre en pensioenconsulent Robin Bond peilde BPL eerst de  meningen met een stemkastje. “Er is straks voor jongeren geen pensioen meer.” was een van de stellingen. De reacties werden gelijk op een groot scherm getoond. 68% was het gedeeltelijk of helemaal eens met deze stelling. Het was een schone taak voor Sander en Jaco om dit idee te ontzenuwen. Tijdens deze bijeenkomst leidde Jeanette Brouwer iedereen door de avond heen.

Na een luchtige onderbreking door het Cabaretduo Improactief, bestaande uit Irene van der Aart en Adjust Bouwman, werden er korte filmpjes vertoond van de Pensioenfederatie horend bij de campagne Detijdvanjeleven. Daarna beantwoordden de bestuurders en pensioenconsulent Robin diverse vragen over gebeurtenissen in je leven. Het is belangrijk te kijken wat er bijvoorbeeld gebeurt met je pensioen, als je een nieuwe baan krijgt. Dat is nl. afhankelijk of je binnen of buiten de sector een baan vindt. Afhankelijk daarvan bouw je binnen of buiten BPL Pensioen verder aan je pensioen.

In de landbouw lijkt het er op dat steeds meer jongeren als ZZP-er gaan werken. Speciaal voor degenen die bij BPL pensioen deelnemer zijn geweest is er een regeling. Als je daarna zelfstandige wordt, dan heb je de keuze om je pensioen verder bij BPL op te bouwen. Je mag als zelfstandige nog 10 jaar lang bij BPL Pensioen opbouwen. Je betaalt dan wel zelf de gehele premie.

Een jongere vroeg zich af hoe BPL de pensioenpremies belegt en zorgt dat het zoveel mogelijk oplevert. “Het bestuur bepaalt het beleggingsbeleid waarmee zij de doelstelling van het fonds wil realiseren. Een zo goed mogelijk pensioen voor iedereen” antwoordt Jaco. “Wat betekenen de lage rentes voor mijn pensioen?” Jaco beaamt dat door de lage rente de dekkingsgraad onder druk staat. “De dekkingsgraad is een verhouding tussen de verplichtingen en het vermogen van het fonds. Dit hoeft niet per se slecht te zijn voor je pensioen. Pensioen is een zaak van lange termijn.” volgens Jaco.

Irene van der Aart en Adjust Bouwman improviseerden met statements van de avond. Zij speelden dat zij na hun pensioen down under gingen. Tot slot sloot Jeannette de avond af met een laatste stemming. Een groot deel van de aanwezigen gaat de UPO bekijken en de pensioenplanner invullen om te zien wat diverse keuzes betekenen voor later! Wijzigingen in je leven, je leefsituatie, bij een nieuwe baan, aankoop van een woning of bij scheiding hebben invloed op je pensioen.

Deze avond is mogelijk gemaakt door grote inzet van DAJK leden Adri van Bergen en Ellen Noordman, stichting PJS en BPL Pensioen. 

BPL wil de betrokkenheid van jonge werknemers bij hun pensioen en bij BPL vergroten. Eén van de initiatieven in dat kader is het project (Ver)Groen Pensioen, dat BPL in samenwerking met Plattelands Jongeren heeft opgestart. Met het project (Ver)Groen Pensioen werden jongeren ondervraagd, betrokken en geactiveerd bij hun pensioenvoorziening en BPL. Vervolgens bepaalde een verbetergroep de beste oplossingen. BPL Pensioen heeft met deze groep het beste idee uitgewerkt. Door het organiseren van een bijeenkomst die speciaal is toegesneden op jonge deelnemers.