DAJK | ALV Het verhaal achter water, bodem en beleid

Na het vergaderdeel vertelt Dirk Bruins over de praktijk van water en bodem. Hoe komt beleid tot stand? Hoe verlopen de processen en hoe kan jij hier invloed op uitoefenen? Dirk Bruins is melkveehouder in Dwingeloo en actief als bestuurder. Eerder was hij voorzitter van NAJK nu bestuurslid bij LTO Nederland vakgroep Melkveehouderij, Commissaris Rabo Assen en Noord-Drenthe en sinds kort toegetreden als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Onlangs was Dirk nog te zien en horen bij Pauw & Jinek.

Wanneer: Woensdag 29 maart

Waar: De herberg van Rune

Adres: Westerstraat 60 in Ruinen

Aanvang: 20.00 uur


Programma

20.00 uur: Welkom

20.10 uur: Mededelingen en ingekomen stukken

20.15 uur: Huishoudelijk gedeelte
• Verslag ALV 13 april 2016
• Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2016
• Begroting 2017

20.40 uur: Uitreiking Piekprijs

20.45 uur: Wisseling van de wacht
• Afscheid aftredende PB-er: Jan Bouwers
• Voorstellen nieuwe PB-er: Alicia Jansen

Eventuele tegenkandidaten Provinciaal Bestuur en tegenstemmers kunnen zich vóór 28 maart 2017 wenden tot de voorzitter Giske Warringa-Van Es, Giske_van_es@hotmail.com.

20.50 uur: Rondvraag

21.00 uur: Pauze

21.10 uur: Dirk Bruins

22.30 uur: Afsluiting