Iris Bouwers verkozen tot vice-voorzitter CEJA

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van The European Council of Young Farmers (CEJA) is Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, verkozen tot vice-voorzitter. De afgelopen twee jaar was de 24-jarige Bouwers afgevaardigde van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt richting CEJA.

CEJA is de belangenbehartiger voor Europese jonge boeren en tuinders en vertegenwoordigt een miljoen jonge boeren en tuinders uit heel Europa. 24 jonge boerenorganisaties uit heel Europa zijn bij CEJA aangesloten, waarvan NAJK er een is.

De aankomende twee jaar maakt Bouwers onderdeel uit van het vijfkoppige bestuur van CEJA. Het bestuur bestaat uit vijf actieve boeren uit vijf verschillende landen. De aankomende twee jaar ligt het voorzitterschap in handen van Jannes Maes uit België. Daarnaast zitten in het bestuur Tomáš Ignác Fénix (Tsjechië), Seán Finan (Ierland) en Christoph Daun (Duitsland). “We zijn heel blij dat we deel mogen uitmaken van het bestuur van CEJA. Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid is een belangrijk onderwerp voor CEJA en NAJK. Op deze manier kunnen we nog sterker ons geluid afgeven en het GLB bewegen naar een duurzaam en doeltreffend beleid”, aldus Bouwers.

In het verleden heeft NAJK ook een bestuursfunctie vervult bij CEJA. Van 2009 – 2013 was de toenmalige NAJK-bestuurder Joris Baecke voorzitter van CEJA.

 

NAJK dichter op GLB

In een brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken zijn visie op het nieuw Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) onderschrijft deze toekomstvisie van staatssecretaris Van Dam maar mist één belangrijk ingrediënt voor een geslaagd GLB: de jonge boer aan het roer. Daarom neemt NAJK het heft in eigen handen.

Aanstaande donderdag draagt het bestuur van NAJK Iris Bouwers, dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, voor als kandidaat voor het vicevoorzitterschap van de Europese Raad voor jonge boeren (CEJA).

Modernisering en vereenvoudiging van het GLB

Maandag 3 juli stuurde staatssecretaris van Dam van het ministerie van Economische Zaken een brief naar de Tweede Kamer over de modernisering en vereenvoudiging van het GLB. Hierin pleitte hij voor het ondersteunen van maatschappelijke diensten van boeren: inzet voor meer biodiversiteit, een beter milieu en het tegengaan van klimaatverandering. Jonge boeren en tuinders staan positief tegenover de verduurzaming van de agrarische sector. “Op dit moment kan de sector zich maar beperkt ontwikkelen door het beleid dat gevoerd wordt. Er is een ander beleid nodig en daarvoor doet de staatssecretaris een goede voorzet”, aldus Bouwers. “Wat ik niet terugzie in de ambitie van de staatssecretaris, zijn diegenen waar het beleid het meeste impact op heeft: de jonge boeren en tuinders. Daar gaat NAJK wat aan doen.”

Kandidaatstelling Iris Bouwers

De afgelopen twee jaar was Bouwers afgevaardigde van NAJK richting CEJA (The European Council of Young Farmers). Daar vertegenwoordigde zij de Nederlandse jonge boeren en tuinders. CEJA is de belangenbehartiger voor Europese jonge boeren en tuinders en vertegenwoordigt één miljoen jonge boeren en tuinders uit heel Europa. Bouwers: “De Nederlandse jonge boer en tuinder is vooruitstrevend. Door mij te kandideren als vicevoorzitter kunnen we nog sterker ons geluid afgeven en het GLB bewegen naar een duurzaam en doeltreffend beleid.” Op donderdag 6 juli is de verkiezing tijdens de algemene ledenvergadering. Ook jonge boeren uit België, Finland, Tsjechië, Ierland, Duitsland en Frankrijk hebben zich gekandideerd voor het bestuur van CEJA.