DAJK | Hemmeltied in teken van jubileum van DAJK

“Hemmeltied” het Drentse radio programma van RTV Drenthe is zaterdag 25 november op bezoek geweest bij DAJK op het melkveebedrijf van oud DAJK-bestuurders  Ron Kleinsman en Geke Enting. Het programma is op hun bedrijf opgenomen met uitzicht op de koeien. 

 

Daarin gesprekken met jonge en voormalige boeren. Een van de eerste interviews was met Ron en Geke zelf.  Hoe Ron vanuit Overijssel in Drenthe terecht is gekomen en nu een toekomstgericht bedrijf heeft.

Speciaal ook aandacht voor gedeputeerde Jumelet en Martin Eising van de Rabobank.  Daarbij is DAJK flink in het zonnetje gezet met felicitaties door de Provincie Drenthe en de Drentse Rabobank vanwege haar 25 jarig bestaan.

Als oud-bestuurders van haar voorgangers zijn Arend Steenbergen namens het JAD en Jan Bos namens CPJ aan het woord geweest.  Tussentijd kwamen de verhalen van opa en oma Bouwmeester aan bod over hun overgang van gemengd bedrijf naar het akkerbouwbedrijf.

Tot slot zijn veel van de huidige bestuurders aan het woord gekomen. Allereerst Roy Meijer, daarna Sander Habing en Robin Bouwmeester en bij de afsluiting Giske Warringa en Ludwig Oevermans.