Jonge landbouwersregeling in Drenthe vanaf 4 december open

Van 4 december 2017  tot en met 15 januari 2018 gaat de regeling Jonge Landbouwers ook in Drenthe voor de derde keer open. De regeling Jonge Landbouwers is bedoeld om landbouwers (jonger dan 40 jaar) te stimuleren om  hun bedrijf te moderniseren na een bedrijfsovername. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Voor deze openstelling is in Drenthe voor € 650.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld.

 Over de regeling

De regeling blijft bij de nieuwe openstelling in hoofdlijnen gelijk.  Er kan voor meer zaken een aanvraag worden gedaan, waardoor een betere keuze voor de verschillende sectoren te maken is. Er kan slechts eenmaal subsidie worden verstrekt aan een bedrijf. Investeringen die hoofdzakelijk gericht zijn op de winstgevendheid  van bedrijven en vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig waren,  komen niet in aanmerking.

Aanvragen
Aanvragen kunnen  vanaf 4 december worden ingediend via RVO.nl: Drenthe Jonge landbouwers 2017

Voor meer informatie vanuit NAJK over de regeling lees NAJK over Jonge landbouwersregeling 2017