De Beersche Hoeve B.V.: kampioenen in delen

Voor mijn onderzoek spreek ik met boeren die alternatieve financieringsvormen in de praktijk hebben gebracht. Ik bundel al deze ontmoetingen in een portretserie die als basis zal dienen voor een ‘best practice guidelines’ voor alternatieve financiering in de landbouw. Zo kunnen ook andere boeren en investeerders leren van deze ervaringen. Naar aanleiding van mijn oproep benaderde de Beersche Hoeve BV mij met een interessant verhaal.

Ik voelde zijn bevlogenheid door de telefoon. René Groenen benaderde mij naar aanleiding van mijn eerste blog. Of ik ook bleef eten? De Beersche Hoeve heeft niet alleen een goed verhaal maar is ook ontzettend gastvrij. Eenmaal aangekomen op de boerderij ontvangt René mij met een brede glimlach. We gaan aan de keukentafel zitten en later schuift Gineke de Graaf aan. Ze zet de boodschappen weg, rommelt wat in de keuken en legt dan in detail uit hoe zij hun nieuwe bedrijf gefinancierd hebben.

Van links naar rechts: René, Gineke en Teun

René en Gineke telen zaadvaste rassen, om robuuste en kwalitatief goede planten een plek te geven in de biodynamische landbouw en om de afhankelijkheid van grote zaadbedrijven te doorbreken. Ze wilden op de boerderij wonen, kweektunnels en meer schuurruimte. Dit kon niet op hun vorige boerderij, de Groenen Hof, en dus zochten ze naar een nieuwe plek. De financiering hiervoor kwam volledig uit hun eigen netwerk, vooral van hun zakenpartners.

In de infographic hieronder zie je de details van de financieringsvorm die René en Gineke hebben gebruikt. Om het bedrijf overdraagbaar te maken is al het vermogen onder gebracht in een B.V. die 100% dochter is van Odin. Gineke en René zijn in loondienst van de nieuw opgerichte B.V: De Beersche Hoeve B.V. Hun mogelijke opvolger, Teun Luijten, is dat ook . Het verdere kapitaal wat is binnengehaald, komt van drie bronnen: Bingenheimer investeringsfonds, het zaadbedrijf waar Gineke en René voor produceren, Odin, een biologische voedsel coöperatie, en particulieren. Het geld wordt gebruikt voor apparatuur en materialen om de zaadveredeling –en vermeerdering te verbeteren. Landgoed Baestheeft voor de grond en gebouwen gezorgd.

Over de samenwerking met Odin, Baest en Bingenheimer is het koppel heel tevreden. Ook de leenactie met particulieren was snel afgerond. Toch blijft deze laatste vorm lastiger. Gineke: “Die leenactie, dat zijn allemaal kortlopende leningen. Daarmee verschuiven we toch wel een bepaald vraagstuk. Dit vroeg ik me al tijden af, waarom verschuiven we dit probleem naar volgend jaar en het jaar daarna en daarna?” René vult aan: “Een dergelijke lening moet je niet te groot maken, dat is levensgevaarlijk. Hier zit een heel andere tijdsdynamiek in en daardoor meer onrust.”

Financieringsconstructie Beersche Hoeve B.V.: René en Gineke hebben heel wat lijntjes lopen

Welk doel hadden jullie voor ogen toen jullie besloten deze financieringsvorm te gebruiken?

René: “Dus we waren het met elkaar over eens dat onze oude boerderij, de Groenen Hof, niet toekomstproof was. We wilden dat de nieuwe generatie zo weinig mogelijk schulden hoeft te maken om een bedrijfsvorm te kiezen die op landbouwkundige principes georiënteerd is en niet op bedrijfseconomische principes.” “We wilden een manier ontwikkelen waardoor vormen van biodynamische landbouw echt mogelijk zijn”, vult Gineke aan. Kapitaalneutralisatie is een belangrijk middel daarin. Het betekent dat het vermogen niet gekoppeld is aan personen. Het bedrijf is nu van de coöperatie Odin. Onze opvolger hoeft het niet te kopen, dus hoeft het bedrijf  niet elke generatie zijn eigen waarde op te brengen. Wanneer dit wel moet, levert dit grote druk op voor de landbouw. Dan worden beslissingen genomen op financieel-economische gronden en niet op landbouwkundige gronden. En dat gaat ten koste van kwaliteit van de landbouw.”

Teun, geen boerenzoon maar wel de mogelijke opvolger van Gineke en René

Het proces

De infographic hieronder beschrijft enkele belangrijke momenten voor René en Gineke. Ook de tijd voor 2012 heeft een rol gespeeld. René en Gineke zijn allebei lange tijd betrokken bij Odin en kennen Koos Bakker, directeur van Odin, persoonlijk. Vele gesprekken met onder anderen Koos Bakker en Marc Mulders, de kunstenaar woonachtig op landgoed Baest, over de toekomst van de landbouw en zaadvaste rassen maakten de weg vrij voor de Beersche Hoeve B.V.

De ontwikkeling van de Beersche Hoeve BV door de ogen van Gineke en René

Veel persoonlijke relaties dus. Terwijl ik naar Gineke en René luister probeer ik te begrijpen hoe al deze lijntjes lopen. Het koppel lijkt een soort aantrekkingskracht te hebben. Veel geldschieters kwamen naar hen toe. Toch ben ik benieuwd of er dan helemaal geen weerstand was van de omgeving. Gineke kijkt nadenkend. “Nee, in dit proces eigenlijk niet. Eerder wel, die boerderij op het landgoed ‘de Utrecht ‘ is niet gelukt.”

Aan de keukentafel bij René en Gineke

Waarom denken jullie zelf dat dit zo goed is gegaan?

Gineke: “De tijd, de relaties en de constellatie waren rijp. Wij, Baest en Odin kwamen samen. Ieder had eigen wensen over een te zetten stap en die drie ideeën pasten erg goed bij elkaar. Dat maakte dit eigenlijk mogelijk.” René knikt instemmend. “Het klikte enorm. We konden elkaar vinden op gedeelde waarden. Odin is ook het enige bedrijf waarmee we zoiets hadden willen doen, vanwege die gedeelde waarden. We voelen ons hier erg thuis.”

De investeerders durfden op de twee te vertrouwen. Ze zou zouden er niet zomaar tussen uit knijpen en vullen elkaar goed aan. Gineke kijkt naar haar partner in crime “en jouw bevlogenheid heeft het een succes gemaakt” zegt ze. “En jouw degelijkheid” zegt René met een knipoog. Een goed team dus, iedereen lacht.

Als andere boeren dit ook zouden willen doen, welke lessen zou je ze willen mee geven?

René: “Je moet heel goed weten wat je wil en bereid zijn een echte partner te worden van anderen. Je moet je realiseren: ‘het is niet meer van mij alleen’.”

Gineke en René lijken kampioenen in delen: hun gastvrijheid, hun verhaal en hun eigendom. En dat betaalt zich terug in waardevolle zakenpartners. Zakenpartners die net als Gineke en René willen investeren in een toekomstbestendige boerderij.

Beeld: Thomas Karanikas.© all rights reserved