DAJK | Roy Meijer nieuwe voorzitter DAJK

Leden van DAJK hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 maart Roy Meijer gekozen als nieuwe voorzitter van DAJK. Op die dag is afscheid genomen van Giske Warringa-van Es, die vanaf 2015 de positie van voorzitter vervulde.

Roy Meijer, sinds 2016 lid van het bestuur, heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de voorzittershamer van Giske overgenomen. Als voorzitter is Roy verantwoordelijk voor de algemene zaken van DAJK, maar vormt bovendien het boegbeeld van de vereniging voor agrarische jongeren in Drenthe. “Jonge boeren en tuinders zijn de voedselproducenten van morgen, wij zijn de agrarisch ondernemers van de toekomst. In discussies die van invloed zijn op onze perspectieven, moeten wij daarom onze stem laten horen” aldus Roy. “Mijn doel is de huidige goede relaties met o.a. de politiek en onze organisatie van DAJK te continueren.”

Roy Meijer (24) was tot op heden actief op het gebied van lobby van het Drentse bestuur zowel in Drenthe als richting NAJK. Hij is momenteel aan het afstuderen in Groningen, heeft een eigen adviesbedrijf en zit in maatschap op het melkveebedrijf met zijn ouders in Witteveen.

Giske Warringa- van Es en Roy Meijer

Namens het Drentse bestuur werd Giske bedankt voor haar enorme inzet van de afgelopen jaren. “Afgelopen periode zijn er belangrijke successen voor jonge agrarisch ondernemers behaald en we hebben het DAJK een gezicht gegeven in Drenthe. “Giske voerde regelmatig gesprekken met de provincie, de politiek en media. Zij heeft aan het DAJK een belangrijke bijdrage geleverd”, concludeert de kersverse voorzitter Roy Meijer.

Naast een wisseling van voorzitter zijn ook andere bestuurders afgetreden en verkozen. Sander Habing verlaat het bestuur na vier intensieve jaren. Hij onderhield goede contacten met sponsoren van DAJK, gaf als vicevoorzitter op veel plekken het visitekaartje van DAJK af en was grondlegger van het vernieuwde ledenblad Drentzetter.

Casper Mentink en Edwin Boer zijn nieuwe bestuurders voor het DAJK. Dat betekent dat een voltallig bestuur onder leiding van Roy vooruit kan!

vlnr: Giske Warringa-van Es, Edwin Boer, Casper Mentink en Sander Habing

 

Het provinciaal bestuur van DAJK bestaat uit:

Roy Meijer, Alicia Jansen, Robin Bouwmeester, Edwin Boer, Ludwig Oevermans, Bert Mennik en Casper Mentink.