Wat deed NAJK voor jou in maart?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in maart? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Op 1 en 2 maart waren NAJK-voorzitter Andre Arfman en NAJK-bestuurder met de portefeuille internationaal Iris Bouwers, tevens vicevoorzitter CEJA, bij de CEJA-vergadering. In deze vergadering is een standpunt ingenomen over de Brexit.
 • Van 6 t/m 8 maart stond NAJK op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) in Venray.
 • Op woensdag 7 maart was de 3e landelijke Agripool Netwerkdag. Tijdens deze dag werd de praktische betekenis van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) verkend. NAJK-voorzitter, Andre Arfman, gaf een pitch over de rol van jongeren en het IMVO-convenant.
 • Minister Schouten heeft akkoord gegeven voor het delen van areaalgegevens aan de BO-akkerbouw via de gecombineerde opgave. NAJK-bestuurder met de portefeuille akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, heeft jonge akkerbouwers het belang hiervan gecommuniceerd en opgeroepen om een ‘vinkje’ te zetten in de gecombineerde opgave.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman schreef een column waarin hij jonge boeren en tuinders opriep om 21 maart naar de stembus te gaan.
 • Donderdag 8 maart nam NAJK-bestuurder Iris Bouwers deel aan een workshop van Wageningen Universiteit over de financieringsproblemen van jonge boeren. De workshop is onderdeel van een onderzoek van Wageningen Universiteit voor de Europese Investeringsbank.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief, Stijn Derks, ging op 8 maart in gesprek met leden van AJK Stroe/Wekerom over de invulling van het bedrijfsovernamefonds.
 • NAJK-bestuurder Iris Bouwers heeft samen met Rabobank een Wereldboerenavond gehouden bij AJK Overbetuwe.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, heeft samen met het ministerie van LNV een avond over het bedrijfsovernamefonds gehouden bij BAJK.
 • Dagelijks bestuurder Iris Bouwers, heeft input gegeven namens de jonge boeren tijdens de adviesraad voor de Europese Commissie over directe betalingen en vergroening.
 • In maart publiceerde NAJK de blog van Susan Drion in het kader van de blogserie nieuwe financieringsvormen over ‘Tuinderij de Es: het eigenaarschap van de toekomst’.
 • Tijdens de ALV van de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) heeft dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus een presentatie gegeven over het Boer-zoekt-Boer project en aandacht gevraagd voor langdurige pachtovereenkomsten en een pachtprijsontwikkeling die aansluit bij de verandering van de agrarische verdiencapaciteit op de grond.
 • Donderdag 15 maart is een druk bezochte Boer zoekt Boer-informatiebijeenkomst in Heesch geweest. Geïnteresseerde boeren en potentiële bedrijfsopvolgers kwamen in contact met elkaar en kregen meer inzicht in alle aspecten die bij bedrijfsovername buiten de familie van belang zijn.
 • Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw is met verschillende sectorpartijen in gesprek geweest over data delen in de regiegroep datadeling van de BO-akkerbouw.
 • NAJK-bestuurder Doeko van ’t Westeinde is met het ministerie in gesprek geweest over de praktische invulling van een aantal regelingen in het het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
 • NAJK heeft een evaluatie uitgezet voor de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) die eind 2017 begin 2018 is opengesteld. Alle jongeren worden opgeroepen de evaluatie in te vullen.
 • Stijn Derks, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief heeft een presentatie gegeven bij de Barth-Misset Stichting over de visie van jonge boeren op het verkleinen van de afstand tussen consument en producent.
 • In het weekend van 16 maart verscheen weer een nieuwe editie van het ledenblad ‘BNDR’. Hierin stonden onder andere artikelen over het bedrijfsovernamefonds, de reis naar Uruguay en een thema-artikel over license to produce.
 • In de nacht van maandag 19 maart op dinsdag 20 maart was dagelijks bestuurder Sander Thus live te horen op radio 1 in het programma ‘Dit is de Nacht’.
 • Om kennis over weidegang te verspreiden is NAJK gestart met #Weideweetjes. Vanaf nu krijg je via sociale media regelmatig handige kennis, tips en adviezen over weidegang.
 • Op 22 maart vond de kick-off van de MaïsChallenge 2018 plaats in Dronten. Het centrale thema tijdens de MaïsChallenge is bodem en milieu. 41 jonge boeren gaan aankomend jaar met elkaar de strijd aan wie het beste maïs kan telen.
 • NAJK heeft een artikel van NAJK-partner Flynth gedeeld, waarin zij ingaan op wat er zoal nieuw is in de gecombineerde opgave.
 • De winnaars van ‘oogsten met een goed verhaal’, de pitchwedstrijd voor jonge boeren en tuinders georganiseerd door Rabobank en NAJK, zijn naar de finale van het NK pitchen in de jaarbeurs in Utrecht geweest.
 • De afgevaardigde van de provincies en dagelijks bestuurders van NAJK zijn bij elkaar geweest voor de maandelijkse vergadering.
 • Een aantal NAJK-leden en partners van NAJK hebben met elkaar een discussie gevoerd over het onderwerp klimaat. Het verslag hiervan is terug te lezen in de BNDR van juni.

Wat zal NAJK voor jou doen in april?

Natuurlijk zal in april ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • NAJK-bestuurder Stijn Derks, geeft een pitch over de landbouw in 2050 tijdens de bijeenkomst waarin de Raad voor Leefomgeving en infrastructuur haar adviesrapport ‘duurzaam en gezond: samen naar een houdbaar voedselsysteem’ aanbied.
 • Op woensdag 4 april verzorgt dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Sander Thus, een avond bij studievereniging Heeren XVII.
 • Verschillende NAJK’ers zijn bij de discussiebijeenkomst over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) georganiseerd door het ministerie van LNV om input te geven vanuit de jonge boeren en tuinders.
 • Donderdag 5 april is er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over ‘Voedsel: Duurzame en gezonde keuzes voor consumptie’. NAJK heeft een position paper geschreven ter input voor de landbouwwoordvoerders.
 • In april komen de jonge boeren en tuinders uit verschillende Europese landen weer bijeen voor de CEJA-vergadering.
 • Tot en met 29 april 2018 staat de evaluatie van NAJK voor de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) uit. De evaluatie in 2016 was zeer succesvol en heeft tot diverse aanpassingen en verbeteringen geleid. NAJK is benieuwd naar jouw mening!
 • In 2018 zullen ook weer verschillende NAJK’ers op adviesreis gaan voor Agriterra. Wil jij advies geven in het buitenland om daar de agrarische sector te verbeteren? Kijk dan op https://www.najk.nl/internationaal/op-adviesreis-met-agriterra/.