Openstelling Drentse regeling per 1 juli 2018 met voucher voor overname

De Drentse Gedeputeerde Staten (GS) hebben 5 juni jl. een uitvoeringsregeling vastgesteld om familiebedrijven te ondersteunen bij onder andere bedrijfsopvolging. Dit in de vorm van een voucher ter waarde van €5.000,- die ook beschikbaar komt voor agrarische ondernemers. Je krijgt als ondernemer financiële ondersteuning voor het inhuren van externe expertise.

Deze regeling gaat open per 1 juli en wordt binnenkort zichtbaar via Ik ben Drents Ondernemer.

De regeling is een onderdeel van de aanpak ‘Duurzame Drentse Familiebedrijven’. Diverse partijen in de ondernemersbranche waaronder LTO Noord en DAJK zullen voor de zomer een intentieverklaring ondertekenen.