Drentse agrarische bedrijven krijgen advies bij overname

Subsidie Voucherregeling – Ik ben Drents ondernemer.nl

De provincie Drenthe wil familiebedrijven in Drenthe samen met verschillende partners ondersteunen bij de bedrijfsopvolging door gebruik te laten maken van een kennisleverancier. De provincie heeft hier middelen voor gereserveerd in de vorm van vouchers via het platform van www.ikbendrentsondernemer.nl. Deze vouchers kan je inzetten voor  de inhuur van externe expertise op het gebied van bedrijfsopvolging. Je start met een eerstelijns gesprek met een ondernemersadviseur van ikbendrentsondernemer en daarna kies je als agrarische ondernemer de route die bij je past.

De regeling betreft een financiële ondersteuning van maximaal € 2.000,- of € 5.000,- voor het inhuren van een kennisleverancier. (Zie onderaan de uitleg van het bedrag met een eigen bijdrage). Deze moet aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikken om de ondernemer met de plannen te ondersteunen. Je kunt als Drentse ondernemer tot en met 31 december 2021 gebruik maken van deze regeling.

Meer informatie over deze regeling en de voorwaarden voor het aanvragen van een voucher is te vinden via deze link:  Voucherregeling.

Financiële ondersteuning:

Maximaal €2.000,-: De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de hoogte van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500,- waarbij de aanvrager zorg draagt voor een eigen bijdrage van € 500,-.

Maximaal €5.000,- : De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,- waarbij de aanvrager zorgt draagt voor een eigen bijdrage die ten minste net zo hoog is als de verstrekte subsidie.

 

De regeling valt onder de aanpak ‘Duurzame Drentse Familiebedrijven’. De voucher regeling is al opengesteld en is bij het platform “Ik Ben Drents Ondernemer” zichtbaar geworden.