Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman en dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Iris Bouwers, hebben de Nederlandse jonge boeren en tuinders vertegenwoordigd bij de vergadering van CEJA. CEJA is het Europees overkoepelend orgaan van jonge boeren en tuinders.
 • Iris Bouwers heeft, in haar rol als vicevoorzitter van CEJA, een speech gehouden voor de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in Rome over duurzame veehouderij.
 • Andre Arfman, voorzitter van NAJK, is bij de startavond van het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) aanwezig geweest.
 • Op 4 oktober was de Young Farmers Day. Deze dag werd georganiseerd door ForFarmers en NAJK. Er waren interessante sprekers en de opkomst was hoog. Kortom een geslaagde dag!
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, heeft een presentatie gehouden voor werknemers van Rabobank en Interpolis. Hierin heeft zij de visie van jonge boeren op samenwerking toegelicht. Hierbij ging het om samenwerking binnen de familie, binnen de agrarische sector en daarbuiten.
 • De Europese Commissie heeft adviesgroepen. Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, heeft advies gegeven voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK, heeft met verschillende partijen overleg gehad over pacht. NAJK streeft naar de bevordering van langdurige pachtcontracten.
 • Deze maand heeft weer een groep jonge boeren en tuinders uit Korea NAJK bezocht. NAJK-voorzitter, Andre Arfman, heeft een presentatie gegeven over NAJK en de Nederlandse land- en tuinbouw.
 • Doeko van ’t Westeinde, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, heeft deelgenomen aan een expertsessie van de Brancheorganisatie Akkerbouw over de klimaatagenda voor de akkerbouw. Met elkaar is gebrainstormd over de punten waar de akkerbouw een steentje kan bijdragen aan de klimaatdoelstelling.
 • Op 7 oktober was er een interactieve discussieavond over voedselproductie en alle factoren die daarmee te maken hebben. Tien jonge boeren uit negen verschillende landen namen ook deel aan deze bijeenkomst.
 • Iris Bouwers heeft op het Wellantcollege in Houten een discussieavond Wereldboeren geleid samen met de Rabobank. Er was een goede discussie over verschillende internationale onderwerpen.
 • Tijdens het najaarsforum van Natuurmonumenten was dagelijks bestuurder NAJK, Marije Klever, aanwezig. Thema tijdens de bijeenkomst was ‘landbouw en natuur weer met elkaar verbinden’.
 • In oktober verscheen er een column van dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, met als titel ‘actieplan plantgezondheid’.
 • Op 11 oktober was de tweede editie van de Youth Leadership Academy in Bunschoten-Spakenburg. Nederlandse en internationale boeren hebben elkaar daar ontmoet. De dag is mogelijk gemaakt door Agriterra, NCR en NAJK.
 • Ook heeft NAJK op 11 oktober deelgenomen aan het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, deelde namens NAJK de visie op het toekomstig GLB met de landbouwwoordvoerders van de verschillende politieke partijen.
 • Dagelijks bestuurders, Andre Arfman en Iris Bouwers, zijn in het kader van de ronde politiek van NAJK op bezoek geweest bij Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren. Hoewel er verschil in inzichten zijn, was het een goed gesprek.
 • 13 oktober was het Wereldvoedseldag. Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, heeft deelgenomen aan een panel. Een van de thema’s was klimaat.
 • Andre Arfman zit namens NAJK ook in het bestuur van Agriterra. In oktober was er een vergadering over de voortgang en de toekomstige plannen van Agriterra.
 • NAJK is betrokken bij de onderhandelingen over de klimaatakkoord. NAJK is een van de deelnemers bij de hoofdklimaattafel Landbouw en landgebruik. Daarnaast is NAJK vertegenwoordigd bij drie uitwerkgroepen.
 • Iris Bouwers, dagelijks bestuurder NAJK en verantwoordelijk voor het GLB binnen NAJK, heeft een overleg gehad met een aantal partijen over het toekomstig GLB.
 • Er is een Wereldboeren-discussieavond gehouden bij afdeling AJ Meerlanden.
 • NAJK-voorzitter, Andre Arfman, heeft een gesprek gehad met de directeur van LTO Nederland. Er is uitgebreid gesproken over hoe de organisaties elkaar kunnen versterken.
 • Er is een aantal bijeenkomsten geweest over Internationaal Verantwoord Ondernemen. NAJK heeft hieraan deelgenomen.
 • Dagelijks bestuurder, Iris Bouwers en de algemeen secretaris van NAJK zijn in Brussel bij een bijeenkomst van de verschillende lidorganisaties van CEJA geweest. Veel kennis, informatie en tips zijn uitgewisseld.
 • NAJK heeft een gastles over weidegang geven op de AOC Oost.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, heeft met de afgevaardigden melkveehouderij van de provinciale AJK’s gesproken over actuele thema’s in de melkveehouderij.
 • Het Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt (FAJK) had een avond georganiseerd over pacht. Er waren diverse partijen die hun visie presenteerden. Marije Klever heeft de visie van NAJK toegelicht.
 • In het blad de Landeigenaar van de Federatie Particulier Grondbezit stond een interview over bedrijfsovername met NAJK-voorzitter, Andre Arfman.
 • Partners van NAJK en een aantal leden van NAJK zijn met elkaar in gesprek geweest over het onderwerp bodem. Een verslag van deze discussiebijeenkomst kun je lezen in de BNDR van december.
 • Sietse Draaijer is verkozen tot dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername. Sietse heeft vijf jaar geleden het melkveebedrijf van zijn tante overgenomen. Binnen NAJK gaat hij zich richten op het bedrijfsovernamefonds en de Jonge Landbouwersregeling (JOLA).
 • Tim van der Mark is verkozen tot dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief. Tim heeft met zijn ouders een varkensbedrijf in de Beemster. Het varkensvlees word via hun eigen streekproduct verkocht. Tim gaat zich binnen NAJK richten op het imago van de intensieve sector en het creëren van een goed verdienmodel voor intensieve boeren.
 • NAJK heeft video’s gepubliceerd waarin de twee nieuwe dagelijks bestuurders zich voorstellen. Kijk op onze website voor de video’s.
 • Er is afscheid genomen van Jan Paauw en Stijn Derks als dagelijks bestuurders bij NAJK en van Colinda Bos als medewerker van NAJK.
 • NAJK heeft een gesprek gehad met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de verschillende actuele thema’s in de land- en tuinbouw.
 • Van 30 oktober tot en met 1 november stond NAJK op de RMV in Hardenberg. Er is met veel huidige leden gesproken en er zijn veel nieuwe leden geworven.
 • Dagelijks bestuurder NAJK, Iris Bouwers, heeft een presentatie gegeven tijdens het symposium erfveiligheid op 1 november in Hardenberg.
 • NAJK is bezig met het ontwikkelen van een interactieve en leerzame avond rondom bodem en klimaat. AJK’s en scholen kunnen deze avonden gaan afnemen bij NAJK. Neem voor meer informatie contact op met NAJK.

 

Wat zal NAJK voor jou doen in november?

Natuurlijk zal in november ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 

 • Samen met Rabobank heeft NAJK een winactie onder haar leden uitgezet. NAJK-leden kunnen een bedrijfsadvies op maat winnen. Zie voor meer informatie ‘de toekomst begint vandaag’ op de website van NAJK.
 • Van 11 tot en met 16 november gaat NAJK met een groep jonge boeren en tuinders op reis naar Italië. Via de socialmediakanalen van NAJK kun je hun ervaringen volgen.
 • Dagelijks bestuurder NAJK, Iris Bouwers, spreekt op 16 november tijdens de Agri & Food Carrièredag. Het thema van haar toespraak is ‘Jonge boer aan het roer’.
 • NAJK-leden kunnen kans maken op een een-op-een-coachingsgesprek over carrière en arbeid. Heb je een vraag hieromtrent en kun je daarbij wel een beetje hulp gebruiken? Om kans te maken moet je opFacebook de actie delen, je motivatie insturen en tijdens de Agri & Food Carrièredag aanwezig zijn.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, gaat op missie met Agriterra naar China.
 • NAJK zal in september een gastles over weidegang geven op de AOC Oost.

 

Van 27 tot en met 29 november staat NAJK op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen (RMV) in Gorinchem. Bezoek