De toekomst na morgen

“Weet je het al? Wat je morgen gaat doen? Bestel je nog voer? De dierenarts komt ook nog hé? Zullen we morgen samen uit eten te gaan?” Allemaal vragen die je bezig houden over morgen, maar hoe vaak denk je verder na over de toekomst? Het bedrijf, privé, waar staan wij als sector over 10 jaar?

 Sla een willekeurig blad open en de woorden: Kringlooplandbouw, duurzaam, dierwelzijn, transitie en nieuwe verdienmodellen vliegen je om de oren. Ik hoor je al denken: “Weer veranderingen, we moeten ons weer aanpassen, kost weer geld, wanneer word er toch is naar ons geluisterd!”

Ik vind niet dat je tegen verandering kan zijn, of dat dit nou wel of niet past binnen je bedrijfsvoering. Je houdt verandering toch niet tegen. Echter merk ik steeds vaker op dat we verandering-moe zijn, wat logisch is!

Want al die veranderingen en extra regels, die de laatste jaren zijn ingevoerd, hebben niet gezorgd voor een beter verdien model. Nee, op sommige vlakken zelfs verslechterd. Ik ben daarom ook van mening dat als wij veranderen het ten goede moet komen van ons verdienmodel.

Of de maatschappelijke discussies over dierwelzijn en milieu nou wel of niet terecht zijn, er wordt gevraagd om verandering van ons agrariërs. Deze vraag biedt ook kansen voor nieuwe verdienmodellen. Echter maak ik mij wel zorgen om onze ketenpartners, want willen wij verduurzamen en veranderen, zullen de winsten op ons product eerlijker verdeeld moeten worden. Daarnaast ligt de bal ook bij de consument, die moet accepteren dat een goed product met hoge eisen duurder is.

Ik merk dat er veel onwetendheid over de landbouw is onder de Nederlandse burger, dit kunnen wij als jonge boeren positief veranderen! Wij moeten (blijven) communiceren over onze sector, sta open voor discussie, vertel je verhaal! Want willen wij een positieve toekomst tegemoet gaan moeten wij daar zelf voor vechten.

___________________________________________________________________________________

Tim van der Mark

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Tim van der Mark (24) verantwoordelijk voor de portefeuille intensief. Tim combineert deze functie met het werk op zijn varkenshouderij in Middenbeemster.