Wet milieubeheer wordt vanaf 2019 gehandhaafd

De Wet milieubeheer bestaat al sinds 1993, maar werd nauwelijks gehandhaafd. Daar is nu verandering ingekomen door de Informatieplicht energiebesparing. Voor bedrijven met een energieverbruik boven de 50.000 kWh of 25.000 m³ per jaar heeft dat gevolgen. Voldoe je niet aan de Informatieplicht, riskeer je boetes tot wel tienduizenden euro’s. NAJK helpt je graag zulke boetes te voorkomen.

Wat houdt de wet in?
De Wet milieubeheer verplicht je vanaf 50.000 kWh of 25.000 m³ jaarverbruik om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Je voldoet aan de Informatieplicht als je de getroffen maatregelen uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert aan de handhavers van de wet (gemeenten of aangestelde handhavingsdiensten). In jouw plan, die de handhaver controleert, staat hoeveel energie je bedrijf verbruikt, qua licht, apparaten en hoe je je bedrijf energiezuiniger gaat maken.

Waarom nu opeens handhaven?
In het wereldwijde klimaatakkoord moet Nederland 49% minder broeikassen uitstoten in 2030 ten opzichte van 1990. Alle sectoren, zo ook de agrarische, moet hier aan bijdragen. Onze bedrijven zijn grootverbruikers, daar valt winst te behalen, maar ook in het opwekken van energie.

Wat zijn de gevolgen als ik niet aan de wet voldoe?
Tref je vanaf 2019 energiebesparende maatregelen en rapporteer je tijdig, dan zit je goed en voorkom je torenhoge boetes.

Hoe maak ik mijn bedrijf Wet milieubeheer-proof?
Check eerst de wetchecker of deze wet voor jouw bedrijf van toepassing is: https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/

 Je hoeft niet alles zelf uit te zoeken. Er zijn bedrijven die kunnen helpen. NAJK werkt samen met NieuweStroom. NieuweStroom biedt graag ondersteuning. Ze helpen je inzicht te krijgen in welke ruimten en processen veel verbruiken en met welke slimme maatregelen je bepaalde verbruiken simpel kunt terugbrengen.
Zij kijken per stal, woonhuis, voertuig, installaties, ICT, etc. naar het energieverbruik. Adviseren hoe je al dat verbruik kan terugbrengen, maar ook hoe je op jouw bedrijf zelf energie kan opwekken. Denk aan zonnepanelen, warmtewisselaar, ledlampen op bewegingssensor aansluiten.