Geef ongebruikte JOLA-beschikking terug

NAJK roept jonge landbouwers die een positieve beschikking over de JOLA-aanvraag hebben gehad, op om te laten weten of ze definitief  gebruik gaan maken van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA). Binnen drie jaar na de positieve subsidiebeschikking moet er een verzoek tot vaststelling van de subsidie plaatsvinden.  Degene die in 2016 een aanvraag hebben ingediend en een positieve beschikking hebben ontvangen, zitten nu dus aan het eind van hun termijn.

“Op dit moment moet nog 50% van degenen die in 2016  een positieve JOLA-beschikking hebben ontvangen een vaststelverzoek indienen. Het is van groot belang dat jonge landbouwers zo spoedig mogelijk uitsluitsel geven over hun JOLA-beschikking. Op deze manier kunnen betalingen vanuit RVO zo spoedig mogelijk gedaan worden en kan het geld dat vrij komt, door jonge landbouwers die toch van de JOLA-regeling afzien, weer ingezet worden voor andere jonge landbouwers.”, aldus Sietse Draaijer, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername.

Afzien van JOLA-beschikking
Jonge landbouwers, die bij nader inzien toch geen gebruik gaan maken van de verleende subsidie, roept NAJK op hun aanvraag in te trekken bij RVO zodat deze subsidie aan andere jonge landbouwers verstrekt kan worden.

Gebruik maken van JOLA
Na de investering dient de jonge landbouwers een vaststelverzoek in te dienen bij RVO om betaling van de subsidie te verkrijgen. Het verzoek moet vergezeld worden met facturen waaruit blijkt dat de investering daadwerkelijk is gedaan.

Uitsluitsel geven via RVO
Op de website www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-jonge-landbouwers kunnen aanvragers hun aanvraag vaststellen. Op deze website moet het jaar van aanvraag en daarna de provincie aangeklikt worden. Onder de kop ‘Direct regelen’ wordt de jonge landbouwer doorgestuurd naar www.mijn.rvo.nl. Hier kan via de knop “bekijken en beheren” de vaststellingsaanvraag ingediend worden.