Nieuwe jonge boeren in Texas

Op maandag hebben we een bezoek gebracht aan de Central Texas Young Farmers Coalition (CTYFC). Deze organisatie zet zich in om jonge mensen op te leiden tot agrariërs. Wij hebben ons voorgesteld en hebben verteld wat NAJK betekent voor de Nederlandse jonge boeren. Het doel van CTYFC is om jongeren die niet afkomstig zijn van een agrarisch bedrijf te helpen bij het opstarten van een agrarisch bedrijf. Bijvoorbeeld door contact te leggen met landeigenaren.

Vervolgens kregen wij een rondleiding op het biologische bedrijf van de vice-voorzitter waar ze 15 soorten groenten telen. Deze worden verzorgd door de bedrijfsmanager en een aantal vrijwilligers. Zij legden uit hoe zij hun bedrijf als eerste generatie opgezet hebben.

Daarna werden wij meegenomen naar een vleesgeitenbedrijf met 22 moederdieren en  bijbehorende lammeren. De geiten stonden voornamelijk buiten en werden elke week verplaatst van perceel. De percelen bestonden voornamelijk uit struikgewas en omgezaagde bomen, het ideale natuurlijke habitat van de geit. Deze agrarische ondernemer teelde ook asperges en had net fruitbomen geplant.

Wij zetten onze reis voort richting Stephenville.