Boeren protesteerden met succes tegen stikstofregels

DAJK voorzitter Roy Meijer spreekt hier de menigte boeren toe.

Na een oproep in het weekend van LTO Noord en DAJK om met elkaar te protesteren tegen de invoering van de beleidsregels van de provincies rondom stikstof, togen duizenden Drentse boeren maandagmorgen 14 oktober naar het Drentse provinciehuis in Assen. 
Aanvankelijk kondigde landbouwgedeputeerde Henk Jumelet aan de provinciale regels op te schorten. De aanwezige boeren en hun partijen bij het boerenprotest gingen hiermee niet akkoord. Na nieuw overleg in het provinciehuis tussen Gedeputeerde Staten en LTO Noord en DAJK kwam de provincie met een nieuwe mededeling naar buiten. Die middag trok de provincie Drenthe de beleidsregels rondom stikstof helemaal in.