Bedrijfsovername Projecten

Veel jonge boeren en tuinders staan vroeg of laat voor de keuze: neem ik het ouderlijk bedrijf over of niet? Het agrarisch bedrijf overnemen of overdragen aan een volgende generatie blijft voor velen een langgekoesterde droom. Een droom die helaas niet van de ene op de andere dag in vervulling kan gaan. Er gaat een jarenlange voorbereiding aan vooraf. Het ministerie heeft budget vrijgemaakt om een programma duurzame bedrijfsovername in te kunnen richten. Aan de hand van zes tweejarige projecten gaan onderwijsinstellingen, agrarische bedrijven en agrarische dienstverleners vanuit het hele land aan de slag om de huidige kennis over bedrijfsovername aan te vullen en te verdiepen. Opgedane kennis vanuit deze projecten kan verspreid worden via het Kenniscentrum Bedrijfsovername.

Kenniscentrum Bedrijfsovername

NAJK droomt van soepele bedrijfsovernames. Bedrijfsovernames waar iedereen tevreden met elkaar op terug kan kijken en waar zaken goed geregeld zijn. NAJK is daarom druk bezig met het opzetten van het Kenniscentrum Bedrijfsovername. Dit kenniscentrum moet het expertisecentrum worden op het gebied van duurzame agrarische bedrijfsovernames. Door kennis te bundelen en verder te verspreiden, helpt het opvolgers, overdragers en andere gezinsleden op weg naar een succesvolle overname. NAJK is daarom druk in gesprek met het ministerie van LNV om dit kenniscentrum op te gaan zetten.

Over de projecten

Expeditie bedrijfsovername – Noord, Oost, Zuid, West

Het kenniscentrum waar NAJK voor pleit heeft overzicht en inzicht nodig. De vier regionale ‘Living Labs’ (Noord, Oost, Zuid en West), uitgevoerd door Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool en INHolland, zijn gericht op het vergaren van deze informatie. Door een ‘landkaart’ samen te stellen van de verschillende fases die je bij een bedrijfsovername moet doorlopen, wordt deze ‘Expeditie bedrijfsovername’ inzichtelijk gemaakt. Deze kaart geeft een overzicht van alle punten die tijdens een bedrijfsovername niet moeten worden vergeten: familie, overdrager(s), overnemer(s), bedrijfsstrategie en de financiële en juridische kanten van overname. Aparte gebieden die toch allemaal met elkaar zijn verbonden.

Door middel van interviews met boeren en tuinders, adviseurs en studenten is er steekproefsgewijs al de nodige informatie vergaard om tot de uiteindelijke ‘landkaart’ te komen. Aan de hand van deze informatie is er een enquête opgesteld die nu verder onder de doelgroep wordt verspreid. Ben of ken jij diegene die recentelijk terug kan kijken op een bedrijfsovernameproces? Vul dan vooral de enquête in om het proces van toekomstige opvolgers en overdragers te kunnen versoepelen!

Heb jij ervaring in een overnameproces?

Als overnemer, overdrager, familielid of een andere rol?

Vul de enquête in!

Ben of ken jij een zij-instromer? Je helpt ons enorm door de volgende vragenlijst in te vullen! Een klein gebaar met (hopelijk) grote gevolgen.

Living Lab ‘Zij-instromers’

Het project ‘Zij-instromers’ gaat over hoe potentiele boeren en tuinders het beste kunnen worden gekoppeld aan boeren en tuinders die hun bedrijf willen overdragen of verkopen. Binnen het onderzoek worden er drie groepen in kaart gebracht: (1) studenten die niet binnen de familie in een bedrijf terecht kunnen, (2) carrière switchers die een nieuwe draai aan hun loopbaan geven door boer te worden en (3) eigenaren van boeren bedrijven die hun bedrijf misschien willen verkopen of verpachten aan een nieuwe ondernemer. Via een praktische literatuur studie, vragenlijsten, interviews en observaties verzamelt dit project informatie over: wat voor informatie de diverse doelgroepen nodig hebben, waar ze tegenaan lopen maar ook welke ondersteuning nodig is om een boeren bedrijf te kopen of verkopen.

NAJK ziet veel agrarische bedrijven eindigen, omdat er geen opvolger is. Tegelijkertijd zijn er veel jongeren die heel graag boer willen worden of graag mee willen werken op een bedrijf en een samenwerking aan willen gaan of zelfs het bedrijf willen overnemen. De focus van het project ‘Zij-instromers’ ligt op het samenbrengen van de koper en verkoper. Er zijn heel veel voorbeelden hoe dat kan worden gedaan. Eén van deze voorbeelden is Boer zoekt Boer, waarbij NAJK, samen met het agrarisch bedrijfsleven, de handen ineen heeft geslagen om goede begeleiding te bieden bij een buitenfamiliaire bedrijfsovername. Het project ‘Zij-Instromers’ zal de beste voorbeelden uit de praktijk geven voor het nog op te richten Kenniscentrum Bedrijfsovername. Wil je meer weten? ga dan naar: www.ikwilboerworden.nl of neem direct contact op met edwin.weesie@hu.nl.

Familiebedrijven

Familiebedrijven zijn, in vergelijking tot andere bedrijven, een hele andere tak van sport. Werk en privé zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook de continuïteit van het bedrijf is erg belangrijk, zelfs als het soms niet helemaal rendabel blijkt. Bij een familiebedrijf komen er al snel verschillende emoties om de hoek kijken wat het proces des te moeilijker kan maken. Juist omdat je zakelijk en privé dichtbij elkaar zit, is de zachte kant (communicatie met familieleden) van bedrijfsovername zo lastig.

Met het project ‘familiebedrijven’ hopen we aan de hand van verschillende interviews, de uitkomsten van deze enquête en workshops met gelijkgestemden binnen de familie, handvatten te creëren over hoe we het overnameproces kunnen verbeteren.

Volg jij een agrarische opleiding? Wij zijn erg benieuwd waarom je deze opleiding hebt gekozen en of je wel of niet afkomstig bent van een familiebedrijf. Help jij ons een handje mee door de enquête in te vullen?

Help een handje mee!

Vul de enquête(s) in of stuur deze door naar iemand die je kent.