Betaseed

Betaseed is kennispartner van NAJK. NAJK en Betaseed bieden interessante avonden voor jonge boeren en tuinders. Deze avonden kunnen door lokale AJK’s aangevraagd worden en zijn specifiek gericht op de suikerbietenteelt.

Met dit partnerschap tillen NAJK en Betaseed kennisdeling op gebied van suikerbietenteelt naar een hoger niveau.

Betaseed is een nieuwe leverancier van suikerbieten op de Nederlandse markt. In Noord-Amerika is Betaseed al meer dan tien jaar de onbetwiste marktleider. Het bedrijf is al ruim veertig jaar bezig met het ontwikkelen van succesvolle rassen voor de Noord-Amerikaanse markt. Het bedrijf richt zich, als leverancier van suikerbieten, op de Nederlandse markt. Betaseed zoekt nadrukkelijk de verbinding met jonge akkerbouwers.