BNDR december 2018

De bodem, de basis voor je bedrijf?

We lopen alweer richting het eind van het jaar 2018. Een jaar dat de boeken in zal gaan als een extreem droog jaar en een jaar waarin verschillende weerrecords sneuvelden. In hoeverre dit een gevolg is van klimaatsverandering is lastig te zeggen, maar experts geven aan dat we vaker met dit soort klimaatextremen te maken gaan krijgen. Om de gevolgen van klimaatsverandering enigszins te beperken is er in Parijs een akkoord gesloten om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken. Hoe Nederland zich aan deze eisen gaat houden, daar wordt momenteel volop over onderhandeld aan de verschillende klimaattafels. Zeker is dat ook landbouw zijn bijdrage moet gaan leveren. Een van de richtingen waarover gesproken wordt, is het vastleggen van koolstof in de bodem en het vasthouden van koolstof in de bodem. Hierin komt direct al naar voren dat de bodem een cruciale rol speelt in dit dossier. Immers naast klimaat is de bodem eveneens een cruciaal thema in kringlooplandbouw, het centrale onderwerp in de visie van minister Schouten. Daarom stellen we in deze BNDR het onderwerp bodem centraal.

Verder besteden we in deze BNDR aandacht aan het feit dat we in het dagelijks bestuur enkele nieuwe leden mogen verwelkomen. Sietse neemt de portefeuille bedrijfsovername op zich en Tim gaat zich inzetten voor de portefeuille intensief. Zij stellen zich graag aan jullie voor.

Verder lezen jullie over de ontwikkelingen binnen CEJA en natuurlijk de nieuwtjes binnen NAJK. Rest mij nog om jullie alvast goede feestdagen en een ondernemend 2019 toe te wensen!

Andre Arfman

NAJK-voorzitter