2014: Het jaaroverzicht van NAJK

2014 was voor NAJK een jaar vol hoogtepunten: van geslaagde lobbyactiviteiten tot indrukwekkende studiereizen, van nieuwe initiatieven, cursussen en wedstrijden tot kersverse bestuurders, van een vruchtbaar beursseizoen tot een zeer succesvol symposium. Bekijk al deze mooie momenten terug in het NAJK-jaaroverzicht van 2014.

Win een promopakket van boerenrockband Kiek Now Us

Sinds heden krijgen NAJK-leden korting als ze een boeking doen bij de boerenrock- en rollband Kiek Now Us. Om dat te vieren geeft Kiek Now Us promopakketten weg aan NAJK-leden. Wil jij kans maken op zo’n vet promopakket van Kiek Now Us like dan het bericht op de Facebookpagina van NAJK. Wil jij gebruik maken van de ledenkorting op een boeking van de band Kiek Now Us klik dan hier.

De winnaars van de promopakketten zijn op maandag 19 januari bekend gemaakt. De winnaars zijn:
– Ellen Hartemink
– Derk Dunnik
– Maikel Geurts
– Bram Maarsingh
– Guus Lammers

De promopakketten komen zo snel mogelijk naar jullie toe! De pakketten worden verstuurd naar de adressen zoals die bekend zijn in ons ledenadministratiesysteem.

Let op: de promopakketten zijn alleen verstrekt aan leden van NAJK. Lid worden van NAJK kan hier

Bio-beurs zoekt vrijwilligers voor a.s. donderdag!

Aankomende woensdag en donderdag staat de bio-beurs 2015 op het programma. Tijdens deze tweedaagse beurs in Zwolle staat de vraag ‘Hoe moet de biologische sector eruit zien in 2030?’ centraal. Een uitgebreid programma met workshops, rondleidingen, lezingen en stands  over thema’s als ‘jong’, ‘toekomst’ en ‘bodem’ zorgen voor inspiratie en verdieping.

Voor donderdag 22 januari zoekt de bio-beurs enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om tussen 10:00 en 20:00 uur op het dynamische culinaire Foodplein te helpen in de keuken bij masterclasses, producten verzamelen bij standhouders en smakelijke hapjes uit te delen. Lijkt het jou leuk om aanstaande donderdag de handen uit de mouwen te steken op de bio-beurs, neem dan contact op met Renata Horenova via Horenova@bionext.nl of 06 186 50 517.

Kijk voor meer informatie over de Bio-beurs op www.bio-beurs.nl.

Boer zoekt Boer tijdens boomkwekersdag in Echteld

Vandaag, donderdag 15 januari, heeft Sander Thus, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername bij NAJK, tijdens de boomkwekersdag in Echteld het sectorinitiatief ´Boer zoekt Boer´ gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst voor boomkwekers in Echteld benadrukte Thus de mogelijkheden die buitenfamiliaire bedrijfsovername kan bieden voor jongeren én stoppende agrarische ondernemers. De presentatie van Thus was het startschot voor ‘Boer zoekt Boer’, dat met ingang van januari 2015 als sectorinitiatief breed opgepakt zal worden.

NAJK op de Grüne Woche in Berlijn

Komende week is NAJK met de Nederlandse delegatie aanwezig op de Grüne Woche in Berlijn. De Grüne Woche is de grootste landbouwbeurs van Europa, waar jaarlijks zo’n 420.000 bezoekers op afkomen. De delegatie van staatssecretaris Dijksma bestaat uit leden van de Tweede Kamer, het ministerie van Economische Zaken, vertegenwoordigers van de Nederlandse agribusiness en belangenbehartigers.

De Grüne Woche is een uitgelezen kans voor NAJK-voorzitter Eric Pelleboer om in contact te komen met verschillende partijen uit de Europese levensmiddelenindustrie, landbouw en de tuinbouw. Pelleboer zal tijdens de Grüne Woche de belangen van jonge boeren en tuinders toelichten aan onder andere de Nederlandse delegatie, maar ook bij andere Europese politici en belangenbehartigingsorganisaties.

NAJK om tafel met Helma Lodders van de VVD

Op woensdag 14 januari 2015 ging Jan Enthoven (portefeuille tuinbouw) namens het dagelijks bestuur van NAJK in gesprek met Tweede Kamerlid Helma Lodders van de VVD. Tijdens het gesprek heeft NAJK met de VVD van gedachten gewisseld over actuele zaken in de agrarische sector, zoals het wetsvoorstel Verantwoorde Groei Melkveehouderij, het pachtbeleid, de PAS en gewasbeschermingsmiddelenbeleid.

Pachtbeleid

In 2015 zal een herziening van het pachtbeleid onderwerp van discussie zijn in de Tweede Kamer. Om bedrijfsovername mogelijk te houden en voldoende grondmobiliteit te waarborgen is een goed pachtbeleid voor jonge boeren van groot belang. NAJK heeft bij VVD gepleit voor maatregelen die voordelig zijn voor jonge boeren bij het verkrijgen van grond.

Gewasbeschermingsmiddelen

In 2015 zal er in de Tweede Kamer ook gesproken worden over de toegang van gewasbeschermingsmiddelen. Onderwerp van discussie zal bijvoorbeeld de Nederlandse inzet zijn om tot één toelatingsnorm in de gehele Europese Unie voor een bepaald middel te komen.

Ronde Politiek

Het gesprek met de VVD is een onderdeel van de ‘Ronde Politiek’. Tijdens deze ‘Ronde Politiek’ spreken de dagelijks bestuurders van NAJK met alle politieke partijen over de onderwerpen die van belang zijn voor jonge boeren en tuinders. Meer informatie over de uitkomsten van ‘Ronde Politiek’ kan je na afloop van de gesprekken teruglezen op deze site.

Alle beschermingsgebieden en toezichtsgebieden vrijgegeven

Na een besmetting bij een bedrijf in Hekendorp werd ook op pluimveebedrijven in Zoeterwoude, Ter Aar en rond Kamperveen vogelgriep aangetroffen. Om de uitbraak van vogelgriep te bestrijden, nam de overheid verschillende maatregelen. Op grond van artikel 31 van Richtlijn 2005/94/EG blijven de maatregelen in het beschermings- en toezichtsgebied van kracht tot ten minste 30 dagen na de datum waarop de voorlopige reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf voltooid is. De eindscreening van de beschermingsgebieden en toezichtsgebieden rond de met vogelgriep besmette bedrijven is afgerond en op 31 december 2014 is het laatste gebied vrijgegeven.

Vogelgriep Zoeterwoude

In Zoeterwoude werd 30 november 2014 bij een legpluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het ging om de voor pluimvee zeer schadelijke variant H5N8. Dit bedrijf heeft geen buitenuitloop. Het besmette bedrijf werd dezelfde dag geruimd. Ook een ander bedrijf in de buurt werd uit voorzorg geruimd. Het beschermings- en toezichtgebied rond het besmette bedrijf in Zoeterwoude is op woensdag 31 december 2014 vrijgegeven. Dit gebeurde nadat de eindscreening had plaatsgevonden.

Vogelgriep Kamperveen

In Kamperveen (Overijssel) werd 21 november 2014 bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het besmette bedrijf is geruimd. Ook 2 andere bedrijven bij Kamperveen werden geruimd. Bij 1 van de bedrijven met eenden werd een H5-variant van de vogelgriep vastgesteld. Uit onderzoek bleek dat het ook hier ging om het hoogpathogene type H5N8. Op de overige 32 pluimveebedrijven binnen een straal van 10 kilometer rond Kamperveen is geen vogelgriep aangetroffen. De beschermings- en toezichtgebieden rond de besmette bedrijven in Kamperveen werden op maandag 22 december 2014 vrijgegeven.

Vogelgriep Ter Aar

Op een boerderij in Ter Aar werd op 20 november 2014 vogelgriep vastgesteld. Het besmette bedrijf werd geruimd. Bij de bedrijven in het 10-kilometergebied rond om Ter Aar is geen vogelgriep gevonden. Het beschermings- en toezichtgebied rond het besmette bedrijf in Ter Aar werd op maandag 22 december 2014 vrijgegeven.

Preventieve ruiming Barneveld

In Barneveld werd op 22 november een bedrijf met 8000 eenden uit voorzorg geruimd. Uit onderzoek bleek dat op dit bedrijf een vrachtwagen was geweest die eerder het besmette eendenbedrijf in Kamperveen had aangedaan. Staatssecretaris Dijksma wilde gezien de ligging van het eendenbedrijf in het pluimveerijke Barneveld geen enkel risico nemen. Er zijn verder geen verdenkingen van vogelgriep geweest in Barneveld.

Ernstige vorm vogelgriep in Hekendorp

Op 16 november 2014 werd vastgesteld dat de vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater) de hoog pathogene variant was. Deze variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose. Dat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden zijn beschermende maatregelen getroffen. Bij de bedrijven in het 10-kilometergebied rondom Hekendorp werd geen vogelgriep gevonden. De eindscreening van het beschermingsgebied en toezichtgebied rond Hekendorp is afgerond. Het gebied werd op vrijdag 19 december 2014 vrijgegeven.

Meer informatie over vogelgriep

Het Ministerie van Economische Zaken heeft het document met veel gestelde vragen en antwoorden over de vogelgriep en het document met veelgestelde vragen en antwoorden voor pluimveehouders en gemengde bedrijven in Nederlandgeactualiseerd. Bedrijven en particulieren zoals hobbyhouders, kunnen voor informatie bellen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het telefoonnummer is: 088 042 42 42. Op de website van de Rijksoverheid zijn alledocumenten en publicaties over de vogelgriep te vinden.

Erkenning producenten- en brancheorganisaties

In een kamerbrief heeft Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, geïnformeerd over de erkenningen die op grond van de Regeling producenten- en brancheorganisaties zijn verleend en over de afhandeling van nog lopende erkenningsaanvragen. In totaal hebben negen organisaties een aanvraag voor erkenning ingediend waarvan één organisatie als producentenorganisatie en de overige acht als brancheorganisatie.

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft om erkenning als producentenorganisatie verzocht en de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), Brancheorganisatie Granen, Brancheorganisatie Suiker, Brancheorganisatie Aardappelen & overige producten, ZuivelNL, Stichting OVONED, Stichting PLUIMNED, Stichting AVINED om een erkenning als brancheorganisatie. Voor de volgende vijf organisaties wordt erkenning voor 1 januari 2015 afgegeven: aan POV als producentenorganisatie en aan ZuivelNL, SBK, OVONED en PLUIMNED als brancheorganisatie. De erkenning is geldig tot en met 31 december 2020.

De erkende organisaties voldoen allen ruim aan de minimumeis die aan de omvang is gesteld. Zo telt producentenorganisatie POV op dit moment zo’n 40% van de Nederlandse varkenshouders tot haar leden. Ook de brancheorganisaties vertegenwoordigen alle vier via de aangesloten organisaties een aanzienlijk deel van de beroepsgroepen die werkzaam zijn in de diverse specifieke sectoren. De brancheorganisaties zijn als volgt samengesteld: ZuivelNL bestaat uit LTO, NMV (Nederlandse Melkveehouders Vakbond) en NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie); SBK uit LTO, Nevedi en COV (Centrale Organisatie voor de Vleessector); OVONED uit LTO, NOP (Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders), NVP (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders) en ANEVEI (Algemene Nederlandse vereniging van Eierhandelaren); en PLUIMNED tenslotte uit LTO, NOP, NVP en NEPLUVI (Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie). Alle organisaties streven doelen na die ook in de Europese verordening, Verordening (EU) Nr. 1308/2013, zijn opgenomen en die uiteindelijk moeten bijdragen tot versterking van de positie van primaire producenten.

De erkenning als brancheorganisatie van Brancheorganisaties Granen, Suiker en Aardappelen & overige producten is nog niet afgerond. Met de akkerbouwsector is intensief overleg gevoerd over hoe aan de Europese eis dat een producenten- of brancheorganisatie is opgericht in één specifieke sector in de zin van artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) Nr. 1308/2014 kan worden voldaan. Verwacht wordt dat de erkenningen medio januari kunnen worden afgegeven, nadat deze organisaties de aanvragen aan de hiervoor genoemde erkenningsvoorwaarde hebben aangepast.

Stichting AVINED heeft de aanvraag voor erkenning ingetrokken. De organisatie kwam niet voor erkenning in aanmerking op grond van het feit dat de organisatie betrekking had op twee specifieke sectoren, de sector eieren en de pluimveevleessector, en daardoor niet aan voornoemde Europese eis voldoet. In plaats daarvan zal AVINED ondersteuning gaan verlenen aan OVONED en PLUIMNED en als platform fungeren voor aangelegenheden die zowel de pluimveevleessector als de sector eieren aangaan.

Doeko van ’t Westeinde nieuwe portefeuillehouder akkerbouw bij NAJK

Vandaag heeft het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) tijdens de algemene ledenvergadering Doeko van ’t Westeinde unaniem gekozen als nieuwe dagelijks bestuurder bij NAJK. Van ’t Westeinde zal binnen het bestuur zorg dragen voor de portefeuille akkerbouw. Deze portefeuille neemt hij over van NAJK-voorzitter Eric Pelleboer, die namens NAJK vanaf 2012 de belangen van jonge akkerbouwers in Nederland behartigde.

Van ’t Westeinde (1983) volgde in Wageningen de opleiding Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen. Na zijn afstuderen is hij aan de slag gegaan bij Landmark Projecten, waar Van ’t Westeinde zich focuste op biomassavergisting en zonne-energie. Sinds september 2011 werkt Van ’t Westeinde samen met zijn ouders op het akkerbouwbedrijf in het Groningse Nieuweschans.

Van ’t Westeinde heeft veel ambitie om zijn nieuwe functie te bekleden: “Ik wil het geluid van jonge akkerbouwers in Nederland vertegenwoordigen bij de politiek en in het bedrijfsleven”, aldus de kersverse portefeuillehouder akkerbouw. Van ’t Westeinde wil zich in zijn bestuursperiode bij NAJK richten op maatschappelijk draagvlak en het stimuleren van een concurrerende en innovatieve akkerbouwsector.

Doeko van ’t Westeinde neemt de portefeuille akkerbouw over van Eric Pelleboer. Pelleboer was vanaf 2012 verantwoordelijk voor de portefeuille akkerbouw en vervuld sinds september 2014 de functie van voorzitter. Tijdens de algemene ledenvergadering van NAJK, bijgewoond door provinciale bestuurders uit het hele land, wenste Pelleboer zijn opvolger veel succes: “Er liggen mooie kansen om de stem van jonge akkerbouwers in Nederland te laten horen. Ik heb dat in de afgelopen jaren met veel passie en plezier gedaan. Ik heb er vertrouwen in dat NAJK met Doeko van ’t Westeinde een goede opvolger heeft.”

SGP met NAJK op bezoek bij jonge melkveehouder

Vandaag heeft Elbert Dijkgraaf van de Tweede Kamerfractie van de SGP een bezoek gebracht aan het melkveebedrijf van familie van Vuuren in Montfoort. NAJK-lid en melkveehouder Kees van Vuuren heeft de politicus een rondleiding gegeven op zijn bedrijf. Dagelijks bestuurder van NAJK en portefeuillehouder melkveehouderij Koen Bolscher was namens NAJK bij het bezoek aanwezig.

Tijdens het bezoek aan het melkveebedrijf vertelden Bolscher en Van Vuuren over de uitdagingen waar zij als jonge agrarische ondernemers voor staan. Het bezoek stond in het teken van de gisteren aangenomen wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij. Bolscher: “NAJK vindt dat er in het vervolgtraject bij de invulling van de wet oog moet zijn voor jonge boeren en hun ondernemerschap, bijvoorbeeld in de ruimte die wordt geboden binnen het fosfaatplafond.”

Elbert Dijkgraaf gaf aan dat de SGP het belangrijk vindt om goed naar de gevolgen te kijken van de AMvB. Zij hebben hierbij nadrukkelijk oog voor de toekomstperspectieven van de melkveehouderij, ook voor de komende decennia.

Het werkbezoek van vanmiddag was georganiseerd in samenwerking met HAJK en LTO Nederland. Namens HAJK was Leanne Aantjes, dagelijks bestuurder, aanwezig. Aantjes heeft specifiek aandacht gevraagd voor het belang van grondgebondenheid: “Veel boeren hebben hun ondernemerschap gebaseerd op grond. Die keuze moet beloont blijven, ook in de nieuwe Melkveewet.”

Namens LTO Nederland waren Kees Romijn, voorzitter van de vakgroep melkveehouderij, en Marieke Hoste, lobbyist, bij het werkbezoek aanwezig.