Drentse regeling per 1 juli 2018 opengesteld met voucher voor overname

Per 1 juli jl. is de “Uitvoeringsregeling voucher IkBenDrentsOndernemer.nl 2018-2021” opengesteld om familiebedrijven te ondersteunen bij o.a. bedrijfsopvolging. In de vorm van een voucher waarmee je financiële ondersteuning krijgt voor het inhuren van expertise. Binnenkort ontvangen DAJK-leden per mail meer informatie van provincie Drenthe over de regeling.

De regeling is te vinden via de website www.IkBenDrentsOndernemer.nl bij starten-ondernemers voucher en op de website van de provincie Drenthe: voucherregeling

DAJK | Agrarisch Holtrijk over precisie landbouw

Sinds de eerste editie van Hippisch Holtrijk in Grolloo was de landbouwbeurs al onderdeel van het evenement. Dit jaar is dit uitgebreid met een grotere landbouwbeurs én een bijeenkomst voor agrariërs. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met DAJK afdeling Rolde op vrijdagavond 6 juli. Alle leden van DAJK zijn daarvoor van harte uitgenodigd.

Openstelling Drentse regeling per 1 juli 2018 met voucher voor overname

De Drentse Gedeputeerde Staten (GS) hebben 5 juni jl. een uitvoeringsregeling vastgesteld om familiebedrijven te ondersteunen bij onder andere bedrijfsopvolging. Dit in de vorm van een voucher ter waarde van €5.000,- die ook beschikbaar komt voor agrarische ondernemers. Je krijgt als ondernemer financiële ondersteuning voor het inhuren van externe expertise.

Deze regeling gaat open per 1 juli en wordt binnenkort zichtbaar via Ik ben Drents Ondernemer.

De regeling is een onderdeel van de aanpak ‘Duurzame Drentse Familiebedrijven’. Diverse partijen in de ondernemersbranche waaronder LTO Noord en DAJK zullen voor de zomer een intentieverklaring ondertekenen.

DAJK | Ladiesnight bij Blauwe Bes in Geesbrug

Ledenbijeenkomst DAJK – “Samen sterk op social media”

Wat kan jij doen?

DAJK heeft een belangrijke stem in de discussies die de agrarische sector aan gaan. We brengen de Drentse mening in via 'klankbordgroepen'. De klankbordgroepen willen zich graag aan jullie voorstellen en met jullie sparren over onderwerpen waarbij zij de mening van het DAJK vertegenwoordigen. Behalve via de klankbordgroepen en het NAJK kunnen we onze stem ook laten horen via social media. Als we daarin samenwerken kunnen we heel krachtig zijn.

We hebben daarom Wija Koers uitgenodigd om ons, namens internetmarketingbedrijf Wija, mee te nemen in de wereld van social media en de relatie tot de agrarische sector. Waar bevind jij je in de digitale wereld? Hoe maak je optimaal gebruik van alle mogelijkheden die er zijn? Hoe kunnen we elkaar versterken? En wat moet je vooral niet doen? We starten de avond in aparte groepen per klankbordgroep. De klankbordgroepen melkveehouderij, akkerbouw en intensief zijn aanwezig deze avond, laat jouw mening aan hen horen. Nb. Veel van onze leden zijn zzp'er. Soms hebben zij andere belangen. We hebben nog aparte klankbordgroep voor jullie. Graag sparren we aan het begin van de avond met jullie over of dit nodig is!

Namens de klankbordgroepen

Wanneer: Dinsdag 29 mei 2018Waar: Meursinge Westerbork
Adres: Hoofdstraat 48 in Westerbork
Aanvang: 20.00 uur

Klik hier voor de uitnodiging

DAJK | Ladiesnight bij Talenti in Gees

DAJK | Roy Meijer nieuwe voorzitter DAJK

Leden van DAJK hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 maart Roy Meijer gekozen als nieuwe voorzitter van DAJK. Op die dag is afscheid genomen van Giske Warringa-van Es, die vanaf 2015 de positie van voorzitter vervulde.

Roy Meijer, sinds 2016 lid van het bestuur, heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de voorzittershamer van Giske overgenomen. Als voorzitter is Roy verantwoordelijk voor de algemene zaken van DAJK, maar vormt bovendien het boegbeeld van de vereniging voor agrarische jongeren in Drenthe. “Jonge boeren en tuinders zijn de voedselproducenten van morgen, wij zijn de agrarisch ondernemers van de toekomst. In discussies die van invloed zijn op onze perspectieven, moeten wij daarom onze stem laten horen” aldus Roy. “Mijn doel is de huidige goede relaties met o.a. de politiek en onze organisatie van DAJK te continueren.”

Roy Meijer (24) was tot op heden actief op het gebied van lobby van het Drentse bestuur zowel in Drenthe als richting NAJK. Hij is momenteel aan het afstuderen in Groningen, heeft een eigen adviesbedrijf en zit in maatschap op het melkveebedrijf met zijn ouders in Witteveen.

Giske Warringa- van Es en Roy Meijer

Namens het Drentse bestuur werd Giske bedankt voor haar enorme inzet van de afgelopen jaren. “Afgelopen periode zijn er belangrijke successen voor jonge agrarisch ondernemers behaald en we hebben het DAJK een gezicht gegeven in Drenthe. “Giske voerde regelmatig gesprekken met de provincie, de politiek en media. Zij heeft aan het DAJK een belangrijke bijdrage geleverd”, concludeert de kersverse voorzitter Roy Meijer.

Naast een wisseling van voorzitter zijn ook andere bestuurders afgetreden en verkozen. Sander Habing verlaat het bestuur na vier intensieve jaren. Hij onderhield goede contacten met sponsoren van DAJK, gaf als vicevoorzitter op veel plekken het visitekaartje van DAJK af en was grondlegger van het vernieuwde ledenblad Drentzetter.

Casper Mentink en Edwin Boer zijn nieuwe bestuurders voor het DAJK. Dat betekent dat een voltallig bestuur onder leiding van Roy vooruit kan!

vlnr: Giske Warringa-van Es, Edwin Boer, Casper Mentink en Sander Habing

 

Het provinciaal bestuur van DAJK bestaat uit:

Roy Meijer, Alicia Jansen, Robin Bouwmeester, Edwin Boer, Ludwig Oevermans, Bert Mennik en Casper Mentink.

 

DAJK | ALV bij Hooghoudt

Dit jaar wordt de ALV gehouden op een unieke locatie, namelijk bij Hooghoudt in Groningen. Na het vergaderdeel krijg je een rondleiding door de distilleerderij. In de proeverij kun je verschillende kruidenbitters of likeuren proeven en kun je je eigen smaak ontdekken.
Op de ALV wordt afscheid genomen van voorzitter Giske Warringa-Van Es en vice-voorzitter Sander Habing.  Verkiesbaar zijn: Edwin Boer uit Elp en Casper Mentink uit Gieterveen.

Datum:   Woensdag 21 maart 2018

Tijd:        20.00 uur
Locatie:    Distilleerderij Hooghoudt in Groningen

 

DAJK | Innovatie Veenkoloniën en praktijkproeven

Op 7 maart ben je samen met leden van GrAJK uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de proefboerderij t’ Kompas in Valthermond.
Je wordt bijgepraat over de Innovatie Veenkoloniën, wat ze doen en wat het inhoudt. Vervolgens wordt je ingelicht over proefboerderij t’Kompas in Valthermond en proefboerderij Kooijenburg in Marwijksoord. De praktijkproeven staan centraal van beide locaties. Voor de akkerbouwers worden de proeven op proefboerderij Valthermond toegelicht. Zoals proeven met verschillende soorten vergroening, onderzoeken naar de aardappelteelt en teelten buiten het traditionele bouwplan. Voor de melkveehouders komt de proefboerderij in Marwijksoord in beeld waar het project ‘Grondig boeren met maïs’ draait. Hier wordt het belang van organische stof, bemesting en schade door aaltjes meegenomen.

Hierna staat een hapje en een drankje klaar om het geheel goed af te sluiten. 
Kortom een mooi programma voor zowel akkerbouwer als melkveehouders en de kans om ook Groningse agrarische jongeren te ontmoeten. We zien je graag op 7 maart as.

Wanneer: Woensdag 7 maart

Waar: Proefboerderij Valtermond

Adres: Noorderdiep 211, 7876 CL Valthermond

Aanvang: 20.00 uur

 

DAJK | De smaak van Gerberas