DAJK | Ledenbijeenkomst “Weidegang kan altijd?”

Anne Vollering van NAJK over alle ins en outs van weidegang.

Hendrik Veldman en André de Wil van DeLaval over robot en weiden

De avond houden we bij Edwin Boer, melkveehouder in Elp. Hij heeft in maatschap een melkveebedrijf samen met zijn ouders. Voor het melken gebruiken zij robots. Beweiden en koeien met een robot melken is zeker mogelijk, maar niet met exact dezelfde manier als bij het conventionele melken. Hierin kijken we naar koe-routing, passende beweidingssystemen en trucjes om de koe in beweging te krijgen. Van DeLaval zijn Hendrik Veldman en Andre de Wil aanwezig en geven hun visie op robot en weiden.

Met vriendelijke groet,

Namens het provinciaal bestuur Edwin Boer (06  –  28 29 30 46 )

 

Wanneer:     Donderdag 22 november 2018

Waar:                Melkveehouderijbedrijf fam. Boer, Elp

Adres:              Schoonloërweg 23, 9442 PL Elp

Aanvang:     20.00 uur

DAJK | Ladiesnight bij Blauwe Bes in Geesbrug

DAJK | Besturenoverleg woensdag 10 oktober

Het nieuwe DAJK-seizoen staat voor de deur!

Dit jaar willen we met jullie een aantal zaken doornemen. Wat organiseren jullie? Hoe doe je dat? Wat kan je vanuit vanuit DAJK en NAJK verwachten en wat komt daarbij kijken? Daarnaast delen we ervaringen van het afgelopen seizoen. Tot slot zoekt het PB leden voor het Provinciaal Bestuur en de redactie van Drentzetter. Iets wat voor jou of weet je iemand?
We starten om 20.00 uur en drinken we samen een borrel!
Ben je deze avond niet beschikbaar? Laat het ons dan in ieder geval weten voor 8 oktober met een reactie naar info@dajk.nl. Je komst wordt zeer op prijs gesteld!
Tot woensdag!

Groeten van Roy, Alicia, Robin, Ludwig, Bert, Edwin en Casper

Wanneer: Woensdag 10 oktober 2018
Waar:         Meursinge Westerbork
Adres:        Hoofdstraat 48 in Westerbork
Aanvang:  20.00 uur

Vouchers voor vier Drentse familiebedrijven

Vier Drentse familiebedrijven hebben 27 september 2018 een voucher ‘Duurzaam Drents Familiebedrijf’ ontvangen uit handen van gedeputeerde Henk Brink. Lukas Enting namens  Melkveebedrijf Enting uit Zuidveld is een van hen. Met deze voucher kunnen zij expertise inhuren voor begeleiding bij bedrijfsopvolging of herinrichting van de bestuursstructuur.

“Familiebedrijven zijn belangrijk voor de Drentse economie. In omzet en werkgelegenheid vormen zij het fundament van de Nederlandse economie. Voor hun voortbestaan is het van belang dat er meer gerichte ondersteuning wordt geboden en dat ook in het onderwijs meer aandacht is voor de problematiek waar familiebedrijven tegenaan lopen”, aldus gedeputeerde Henk Brink. DAJK voorzitter Roy Meijer  vult aan: “De ondersteuning van familiebedrijven vindt DAJK heel belangrijk. De meeste agrarisch bedrijven zijn een familiebedrijf. Daarom speelt de familie in de bedrijfsopvolging ook een belangrijke rol. Soms geeft het aspect familie meer  hobbels om te overwinnen dan de financiële kant.

 

Vouchers
De vouchers kunnen worden aangevraagd vanuit het project ‘Duurzame Drentse familiebedrijven’, dat onderdeel is van het projectplatform Ik Ben Drents Ondernemer. De regeling is ingesteld om familiebedrijven, die een grote rol spelen in het MKB in Drenthe, gerichte aandacht en ondersteuning te kunnen bieden. Familiebedrijven kunnen de vouchers aanvragen via de website ikbendrentsondernemer.nl onder het kopje vouchers.

Samenwerking
Provincie Drenthe werkt in het project ‘Duurzame Drentse Familiebedrijven’ samen met Hogeschool Windesheim, VNO NCW MKB Noord, de Metaalunie, RECRON en LTO Noord en DAJK. Gezamenlijk brengen ze knelpunten die familiebedrijven ervaren in kaart en vanuit hun eigen expertise helpen ze actief mee om het project en de voucherregeling onder de aandacht te brengen.

Drentse agrarische bedrijven krijgen advies bij overname

Subsidie Voucherregeling – Ik ben Drents ondernemer.nl

De provincie Drenthe wil familiebedrijven in Drenthe samen met verschillende partners ondersteunen bij de bedrijfsopvolging door gebruik te laten maken van een kennisleverancier. De provincie heeft hier middelen voor gereserveerd in de vorm van vouchers via het platform van www.ikbendrentsondernemer.nl. Deze vouchers kan je inzetten voor  de inhuur van externe expertise op het gebied van bedrijfsopvolging. Je start met een eerstelijns gesprek met een ondernemersadviseur van ikbendrentsondernemer en daarna kies je als agrarische ondernemer de route die bij je past.

De regeling betreft een financiële ondersteuning van maximaal € 2.000,- of € 5.000,- voor het inhuren van een kennisleverancier. (Zie onderaan de uitleg van het bedrag met een eigen bijdrage). Deze moet aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikken om de ondernemer met de plannen te ondersteunen. Je kunt als Drentse ondernemer tot en met 31 december 2021 gebruik maken van deze regeling.

Meer informatie over deze regeling en de voorwaarden voor het aanvragen van een voucher is te vinden via deze link:  Voucherregeling.

Financiële ondersteuning:

Maximaal €2.000,-: De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de hoogte van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500,- waarbij de aanvrager zorg draagt voor een eigen bijdrage van € 500,-.

Maximaal €5.000,- : De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,- waarbij de aanvrager zorgt draagt voor een eigen bijdrage die ten minste net zo hoog is als de verstrekte subsidie.

 

De regeling valt onder de aanpak ‘Duurzame Drentse Familiebedrijven’. De voucher regeling is al opengesteld en is bij het platform “Ik Ben Drents Ondernemer” zichtbaar geworden. 

DAJK | Countus weer sponsor van DAJK

Woensdag 18 juli 2018 hebben Countus accountants en adviseurs (Countus) en het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK) de sponsorovereenkomst verlengd.

Countus en DAJK hebben een nieuwe overeenkomst ondertekend voor de komende twee jaar waardoor Countus eerste accountant van DAJK blijft. Net als Countus zetten we als DAJK de goede samenwerking graag verder voort.
Vanuit Countus waren Bernhard Aalbers, Martin Houwing en Henk Blauw aanwezig bij de ondertekening en Roy Meijer en Ludwig Oevermans namens DAJK. Countus en DAJK werken al jarenlang samen aan een versterking en kennisdeling van de agrarische jongeren. Dit zal ook de komende jaren centraal staan.

Drentse regeling per 1 juli 2018 opengesteld met voucher voor overname

Per 1 juli jl. is de “Uitvoeringsregeling voucher IkBenDrentsOndernemer.nl 2018-2021” opengesteld om familiebedrijven te ondersteunen bij o.a. bedrijfsopvolging. In de vorm van een voucher waarmee je financiële ondersteuning krijgt voor het inhuren van expertise. Binnenkort ontvangen DAJK-leden per mail meer informatie van provincie Drenthe over de regeling.

De regeling is te vinden via de website www.IkBenDrentsOndernemer.nl bij starten-ondernemers voucher en op de website van de provincie Drenthe: voucherregeling

DAJK | Agrarisch Holtrijk over precisie landbouw

Sinds de eerste editie van Hippisch Holtrijk in Grolloo was de landbouwbeurs al onderdeel van het evenement. Dit jaar is dit uitgebreid met een grotere landbouwbeurs én een bijeenkomst voor agrariërs. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met DAJK afdeling Rolde op vrijdagavond 6 juli. Alle leden van DAJK zijn daarvoor van harte uitgenodigd.

Openstelling Drentse regeling per 1 juli 2018 met voucher voor overname

De Drentse Gedeputeerde Staten (GS) hebben 5 juni jl. een uitvoeringsregeling vastgesteld om familiebedrijven te ondersteunen bij onder andere bedrijfsopvolging. Dit in de vorm van een voucher ter waarde van €5.000,- die ook beschikbaar komt voor agrarische ondernemers. Je krijgt als ondernemer financiële ondersteuning voor het inhuren van externe expertise.

Deze regeling gaat open per 1 juli en wordt binnenkort zichtbaar via Ik ben Drents Ondernemer.

De regeling is een onderdeel van de aanpak ‘Duurzame Drentse Familiebedrijven’. Diverse partijen in de ondernemersbranche waaronder LTO Noord en DAJK zullen voor de zomer een intentieverklaring ondertekenen.

DAJK | Ladiesnight bij Blauwe Bes in Geesbrug