Ledenbijeenkomst DAJK – “Samen sterk op social media”

Wat kan jij doen?

DAJK heeft een belangrijke stem in de discussies die de agrarische sector aan gaan. We brengen de Drentse mening in via 'klankbordgroepen'. De klankbordgroepen willen zich graag aan jullie voorstellen en met jullie sparren over onderwerpen waarbij zij de mening van het DAJK vertegenwoordigen. Behalve via de klankbordgroepen en het NAJK kunnen we onze stem ook laten horen via social media. Als we daarin samenwerken kunnen we heel krachtig zijn.

We hebben daarom Wija Koers uitgenodigd om ons, namens internetmarketingbedrijf Wija, mee te nemen in de wereld van social media en de relatie tot de agrarische sector. Waar bevind jij je in de digitale wereld? Hoe maak je optimaal gebruik van alle mogelijkheden die er zijn? Hoe kunnen we elkaar versterken? En wat moet je vooral niet doen? We starten de avond in aparte groepen per klankbordgroep. De klankbordgroepen melkveehouderij, akkerbouw en intensief zijn aanwezig deze avond, laat jouw mening aan hen horen. Nb. Veel van onze leden zijn zzp'er. Soms hebben zij andere belangen. We hebben nog aparte klankbordgroep voor jullie. Graag sparren we aan het begin van de avond met jullie over of dit nodig is!

Namens de klankbordgroepen

Wanneer: Dinsdag 29 mei 2018Waar: Meursinge Westerbork
Adres: Hoofdstraat 48 in Westerbork
Aanvang: 20.00 uur

Klik hier voor de uitnodiging

DAJK | Ladiesnight bij Talenti in Gees

DAJK | Roy Meijer nieuwe voorzitter DAJK

Leden van DAJK hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 maart Roy Meijer gekozen als nieuwe voorzitter van DAJK. Op die dag is afscheid genomen van Giske Warringa-van Es, die vanaf 2015 de positie van voorzitter vervulde.

Roy Meijer, sinds 2016 lid van het bestuur, heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de voorzittershamer van Giske overgenomen. Als voorzitter is Roy verantwoordelijk voor de algemene zaken van DAJK, maar vormt bovendien het boegbeeld van de vereniging voor agrarische jongeren in Drenthe. “Jonge boeren en tuinders zijn de voedselproducenten van morgen, wij zijn de agrarisch ondernemers van de toekomst. In discussies die van invloed zijn op onze perspectieven, moeten wij daarom onze stem laten horen” aldus Roy. “Mijn doel is de huidige goede relaties met o.a. de politiek en onze organisatie van DAJK te continueren.”

Roy Meijer (24) was tot op heden actief op het gebied van lobby van het Drentse bestuur zowel in Drenthe als richting NAJK. Hij is momenteel aan het afstuderen in Groningen, heeft een eigen adviesbedrijf en zit in maatschap op het melkveebedrijf met zijn ouders in Witteveen.

Giske Warringa- van Es en Roy Meijer

Namens het Drentse bestuur werd Giske bedankt voor haar enorme inzet van de afgelopen jaren. “Afgelopen periode zijn er belangrijke successen voor jonge agrarisch ondernemers behaald en we hebben het DAJK een gezicht gegeven in Drenthe. “Giske voerde regelmatig gesprekken met de provincie, de politiek en media. Zij heeft aan het DAJK een belangrijke bijdrage geleverd”, concludeert de kersverse voorzitter Roy Meijer.

Naast een wisseling van voorzitter zijn ook andere bestuurders afgetreden en verkozen. Sander Habing verlaat het bestuur na vier intensieve jaren. Hij onderhield goede contacten met sponsoren van DAJK, gaf als vicevoorzitter op veel plekken het visitekaartje van DAJK af en was grondlegger van het vernieuwde ledenblad Drentzetter.

Casper Mentink en Edwin Boer zijn nieuwe bestuurders voor het DAJK. Dat betekent dat een voltallig bestuur onder leiding van Roy vooruit kan!

vlnr: Giske Warringa-van Es, Edwin Boer, Casper Mentink en Sander Habing

 

Het provinciaal bestuur van DAJK bestaat uit:

Roy Meijer, Alicia Jansen, Robin Bouwmeester, Edwin Boer, Ludwig Oevermans, Bert Mennik en Casper Mentink.

 

DAJK | ALV bij Hooghoudt

Dit jaar wordt de ALV gehouden op een unieke locatie, namelijk bij Hooghoudt in Groningen. Na het vergaderdeel krijg je een rondleiding door de distilleerderij. In de proeverij kun je verschillende kruidenbitters of likeuren proeven en kun je je eigen smaak ontdekken.
Op de ALV wordt afscheid genomen van voorzitter Giske Warringa-Van Es en vice-voorzitter Sander Habing.  Verkiesbaar zijn: Edwin Boer uit Elp en Casper Mentink uit Gieterveen.

Datum:   Woensdag 21 maart 2018

Tijd:        20.00 uur
Locatie:    Distilleerderij Hooghoudt in Groningen

 

DAJK | Innovatie Veenkoloniën en praktijkproeven

Op 7 maart ben je samen met leden van GrAJK uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de proefboerderij t’ Kompas in Valthermond.
Je wordt bijgepraat over de Innovatie Veenkoloniën, wat ze doen en wat het inhoudt. Vervolgens wordt je ingelicht over proefboerderij t’Kompas in Valthermond en proefboerderij Kooijenburg in Marwijksoord. De praktijkproeven staan centraal van beide locaties. Voor de akkerbouwers worden de proeven op proefboerderij Valthermond toegelicht. Zoals proeven met verschillende soorten vergroening, onderzoeken naar de aardappelteelt en teelten buiten het traditionele bouwplan. Voor de melkveehouders komt de proefboerderij in Marwijksoord in beeld waar het project ‘Grondig boeren met maïs’ draait. Hier wordt het belang van organische stof, bemesting en schade door aaltjes meegenomen.

Hierna staat een hapje en een drankje klaar om het geheel goed af te sluiten. 
Kortom een mooi programma voor zowel akkerbouwer als melkveehouders en de kans om ook Groningse agrarische jongeren te ontmoeten. We zien je graag op 7 maart as.

Wanneer: Woensdag 7 maart

Waar: Proefboerderij Valtermond

Adres: Noorderdiep 211, 7876 CL Valthermond

Aanvang: 20.00 uur

 

DAJK | De smaak van Gerberas

DAJK | Ledenbijeenkomst Financiering

Hoe beoordeelt de bank de financieringsaanvraag van een agrarisch bedrijf?

Woensdag 24 januari as. organiseert DAJK een ledenbijeenkomst met de Rabobank over het thema “Financiering”. De sprekers van deze avond zijn Arjan Drost en Berend de Vries, beide accountmanager Food en Agri. De volgende vragen komen o.a. aan bod;

  • Waar let een bank op?
  • Welke getallen zijn belangrijk?
  • Welke houding van de ondernemer wil de bank graag zien?
  • Welke stations passeert de aanvraag voordat hij wordt goedgekeurd?
  • Wat is de rol van jouw bankadviseur hierin?

Wanneer:  Woensdag 24 januari 2018
Waar:         Rabobank Hoogeveen

Adres:        Donau 12 , 7908 HA, HOOGEVEEN
Aanvang:   20.00 uur

DAJK | Ladiesnight De smaak van Food

 

DAJK | Ladiesnight De smaak van insecten

Jonge landbouwersregeling in Drenthe vanaf 4 december open

Van 4 december 2017  tot en met 15 januari 2018 gaat de regeling Jonge Landbouwers ook in Drenthe voor de derde keer open. De regeling Jonge Landbouwers is bedoeld om landbouwers (jonger dan 40 jaar) te stimuleren om  hun bedrijf te moderniseren na een bedrijfsovername. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Voor deze openstelling is in Drenthe voor € 650.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld.

 Over de regeling

De regeling blijft bij de nieuwe openstelling in hoofdlijnen gelijk.  Er kan voor meer zaken een aanvraag worden gedaan, waardoor een betere keuze voor de verschillende sectoren te maken is. Er kan slechts eenmaal subsidie worden verstrekt aan een bedrijf. Investeringen die hoofdzakelijk gericht zijn op de winstgevendheid  van bedrijven en vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig waren,  komen niet in aanmerking.

Aanvragen
Aanvragen kunnen  vanaf 4 december worden ingediend via RVO.nl: Drenthe Jonge landbouwers 2017

Voor meer informatie vanuit NAJK over de regeling lees NAJK over Jonge landbouwersregeling 2017