DAJK | Ledenbijeenkomst Financiering

Hoe beoordeelt de bank de financieringsaanvraag van een agrarisch bedrijf?

Woensdag 24 januari as. organiseert DAJK een ledenbijeenkomst met de Rabobank over het thema “Financiering”. De sprekers van deze avond zijn Arjan Drost en Berend de Vries, beide accountmanager Food en Agri. De volgende vragen komen o.a. aan bod;

  • Waar let een bank op?
  • Welke getallen zijn belangrijk?
  • Welke houding van de ondernemer wil de bank graag zien?
  • Welke stations passeert de aanvraag voordat hij wordt goedgekeurd?
  • Wat is de rol van jouw bankadviseur hierin?

Wanneer:  Woensdag 24 januari 2018
Waar:         Rabobank Hoogeveen

Adres:        Donau 12 , 7908 HA, HOOGEVEEN
Aanvang:   20.00 uur

DAJK | Ladiesnight De smaak van Food

 

DAJK | Ladiesnight De smaak van insecten

Jonge landbouwersregeling in Drenthe vanaf 4 december open

Van 4 december 2017  tot en met 15 januari 2018 gaat de regeling Jonge Landbouwers ook in Drenthe voor de derde keer open. De regeling Jonge Landbouwers is bedoeld om landbouwers (jonger dan 40 jaar) te stimuleren om  hun bedrijf te moderniseren na een bedrijfsovername. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Voor deze openstelling is in Drenthe voor € 650.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld.

 Over de regeling

De regeling blijft bij de nieuwe openstelling in hoofdlijnen gelijk.  Er kan voor meer zaken een aanvraag worden gedaan, waardoor een betere keuze voor de verschillende sectoren te maken is. Er kan slechts eenmaal subsidie worden verstrekt aan een bedrijf. Investeringen die hoofdzakelijk gericht zijn op de winstgevendheid  van bedrijven en vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig waren,  komen niet in aanmerking.

Aanvragen
Aanvragen kunnen  vanaf 4 december worden ingediend via RVO.nl: Drenthe Jonge landbouwers 2017

Voor meer informatie vanuit NAJK over de regeling lees NAJK over Jonge landbouwersregeling 2017

DAJK | Hemmeltied in teken van jubileum van DAJK

“Hemmeltied” het Drentse radio programma van RTV Drenthe is zaterdag 25 november op bezoek geweest bij DAJK op het melkveebedrijf van oud DAJK-bestuurders  Ron Kleinsman en Geke Enting. Het programma is op hun bedrijf opgenomen met uitzicht op de koeien. 

 

Daarin gesprekken met jonge en voormalige boeren. Een van de eerste interviews was met Ron en Geke zelf.  Hoe Ron vanuit Overijssel in Drenthe terecht is gekomen en nu een toekomstgericht bedrijf heeft.

Speciaal ook aandacht voor gedeputeerde Jumelet en Martin Eising van de Rabobank.  Daarbij is DAJK flink in het zonnetje gezet met felicitaties door de Provincie Drenthe en de Drentse Rabobank vanwege haar 25 jarig bestaan.

Als oud-bestuurders van haar voorgangers zijn Arend Steenbergen namens het JAD en Jan Bos namens CPJ aan het woord geweest.  Tussentijd kwamen de verhalen van opa en oma Bouwmeester aan bod over hun overgang van gemengd bedrijf naar het akkerbouwbedrijf.

Tot slot zijn veel van de huidige bestuurders aan het woord gekomen. Allereerst Roy Meijer, daarna Sander Habing en Robin Bouwmeester en bij de afsluiting Giske Warringa en Ludwig Oevermans.

 

In dialoog met een bestuursvoorzitter

Bestuurders actief bij DAJK, GrAJK en AJF worden uitgenodigd voor deze gezamenlijke bestuurdersbijeenkomst met Niscoo.

Op donderdag 16 november staat de bestuurdersbijeenkomst van NISCOO in het teken van: coöperatiemodellen.  Modellen en rollen binnen een coöperatie, formeel maar ook in de praktijk. Dhr. Frans Keurentjes, voorzitter coöperatiebestuur en raad van commissarissen FrieslandCampina gaat deze avond graag met jou in gesprek.

Deze avond gaat om dié rol. Wat is de rol van de ledenraad in de verschillende modellen en welke invloed heeft deze raad. Zitten de ledenraadsleden er zonder last of ruggenspraak of is dat een utopie?  Kortom, tijdens de avond staat deze rol centraal en zijn we benieuwd naar jouw ervaringen.

Frans Keurentjes

Dhr. Keurentjes trapt af met een inleiding over de verschillende coöperatiemodellen en de daarbij horende voor- en nadelen. Welke modellen bieden continuïteit in een veranderende wereld. Hoe behoud je de slagkracht en besluitvaardigheid. Zijn verhaal illustreert hij met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

 

Een organisatie kent de formele wegen van invloed maar natuurlijk gebeurt er informeel nog veel meer, de ‘onbeschreven invloed’. Frans Keurentjes neemt je mee in de rollen van directie, RVC, ledenraad, bestuur, onderneming en mogelijk minder bekend: de externe commissarissen. Wat doet die externe mening in een bedrijf. Wie heeft welke invloed en inspraak, en wat is het verschil.

Voor jou als  bestuurder bij een AJK en mogelijk toekomstig bestuurder van een coöperatie belooft het een interessante en interactieve avond te worden. Je bent van harte welkom!

Wanneer:       Donderdag 16 november
Waar:               Voetbalstadion Heerenveen, ingang J, parkeren op P4 (snelwegzijde)
Aanvang          20:00 uur (inloop van 19:30 met koffie & thee)
Aanmelden:   info@niscoo.nl

Aan de bijeenkomst zijn voor jou geen kosten verbonden.

Wie is Frans Keurentjes
Dhr. Keurentjes is melkveehouder in Groningen en sinds 2006 lid van het bestuur en de raad van commissarissen van FrieslandCampina. In december 2016 is hij benoemd tot voorzitter. Tot zijn benoeming was hij ook Statenlid voor het CDA in Groningen.

Jubileumfeest DAJK geslaagd!

Zaterdag 4 november 2017 vierde DAJK haar 25-jarig jubileum. De aftrap vond plaats bij Hofsteenge in Rolde. Samen met de eerste voorzitter van DAJK, Jan Luuk Stel, bracht huidige DAJK-voorzitter Giske Warringa-Van Es een toost uit op de verjaardag van DAJK.  

Op 4 juni 1992 werd het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt opgericht. Ontstaan uit een samenvoeging van de Christelijke Plattelandsjongeren Drenthe (CPJ), Katholieke Plattelandsjongeren Drenthe (KPJ)  en Jong Agrarische Drenthe (JAD).  Jan Luuk vertelde  in Drentzetter:  “In mijn eerste jaar als JAD voorzitter was gelijk het jaar waarin we intensieve gesprekken hebben gevoerd om de fusie van de drie organisaties te realiseren. Het was een hele leuke tijd maar ook een hele intensieve tijd.” Uit deze fusie ontstond DAJK waar hij de eerste voorzitter van was.

Giske is voorzitter tijdens het 25e seizoen waarin alle jongeren in Drenthe die iets hebben met de agrarische sector samen optrekken. “Dat mag gevierd worden” gaf Giske aan. Daarom een lustrumfeest voor de leden en oud-leden!

 

 

DAJK | Spetterend jubileumfeest DAJK in “Hofsteenge” Rolde

25 jaar DAJK, tijd voor een feestje!

DAJK bestaat 25 jaar en dat vieren we zaterdag 4 november a.s. met een fantastisch jubileumfeest!!
Omdat we dit heugelijke feit met zoveel mogelijk mensen willen vieren, mag elk lid gratis één introducé meenemen. Iedere volgende introducé betaalt € 10,-. ‘s Avonds aan de deur is de entree € 20,-.

Op het jubileumfeest treedt vanaf 22.00 uur de band “Wethouders” op, afgewisseld door vele DJ’s.
We gaan er met alle leden, donateurs, oud-leden met partners en overige belangstellenden een geweldig feest van maken. Binnenkort ontvang je per post de entreebewijzen. Ken jij nog oud-leden? Nodig ze uit!

Zin om een borrel te drinken, maar heb je geen vervoer? We hebben bussen geregeld om onze gasten van en naar Hofsteenge te brengen. Voor slechts € 10,- word je van en naar het feest gebracht!

De bussen rijden langs de volgende opstapplaatsen:
• Afdeling Zuidwesthoek – Carpoolplek A32 Peilerbrug
• Afdeling Emmen – Carpoolplek Erm
• Afdeling Emmen – OPTIE Afslag Roswinkel Dalen
• Afdeling Middenveld Noord – Onder afslag 30 Beilen
• Afdeling Middenveld Zuid – Greenplanet Pesse
• Afdeling Noordenveld Noord – Esso Dorenbos Norg

Let op: Aanmelding voor het jubileumfeest en de bus is een vereiste en kan tot uiterlijk 30 oktober 2017. Betaling bus dient vooraf middels overboeking voldaan te worden. 

Voor feest en bus, hier Aanmelden

Voor vragen kun je terecht bij: Alicia Jansen – 06 – 23 53 17 77

De Jublileumcommissie,
Alicia Jansen, Robin Bouwmeester, Corien Hartlief en Bert Mennik

 

DAJK | Jubileumfeest zaterdag 4 november!

DAJK | Netwerken tijdens rit naar DAJK leden

Woensdagmiddag 20 september was een zéér geslaagde middag met relaties & sponsoren van DAJK. Vanuit Camping Amerveld in Amen vertrokken met de trekkertram naar Fam. Brink Melk Delicatesse en daarna naar pluimveehouderij Brink in Zwiggelte. Bedrijven met afzet naar gangbare kanalen en met huisverkoop. Tijd voor een goed gesprek en om te laten zien wat we eigenlijk allemaal in huis hebben!