Doe dit najaar mee met cursus bedrijfsovername

Heb je plannen om een (ouderlijk) bedrijf over te nemen en wil je weten hoe je toe werkt naar zo’n overname zonder essentiële stappen over te slaan? Weet je niet precies wanneer je het bedrijf wilt overnemen, wat de overnameprijs is en welke regelingen je moet treffen? Of vraag je je af welke bedrijfseconomische, fiscale en juridische aspecten spelen een rol spelen bij de overname?

Met de cursus BONO krijg je de volgende onderwerpen inzichtelijk:
• Welke wensen hebben alle betrokken partijen in de bedrijfsovername?
• Behandelen van een voorbeeld maatschapsakte, over wat voor zaken moet je nadenken?
• Wat zeggen de cijfers? Bijvoorbeeld het bedrijfsresultaat, kosten, opbrengsten en eigen vermogen.
• Eigen overnameplan maken, financiering van de overname, bedrijfsontwikkeling
• Wat is de financiële positie van de ouders en opvolger na overname?
• Wat zijn de kwaliteiten van de ondernemer?
• Hoe kun je onderling het beste met elkaar communiceren?
• Daarnaast heb je een persoonlijk gesprek van een uur met een adviseur bedrijfsopvolging.

Aan het eind van deze cursus weet je precies hoe je het overnameproces moet inrichten.

Handige informatie:
Duur:      8 avonden, om de week
Start:      woensdag 11 oktober 2017 (of 25 oktober in overleg)
Kosten:  * € 300,- p.p. voor DAJK-leden, € 375,- p.p. voor niet-leden
Locatie: Centraal in Drenthe

Wil je goed voorbereid het overnameproces in? Stuur een mail naar info@dajk.nl en meld je aan.
Twijfel of deze cursus geschikt voor je is of heb je andere vragen? Bel met Margret Wieldraaijer 0512- 305 280. Of stuur een mail met je vraag naar mwieldraaijer@dajk.nl

* De cursus wordt eenmalig  aangeboden tegen dit gereduceerde tarief dankzij een samenwerking met provincie  Drenthe

Drentzetter in kleur en helemaal vernieuwd!

De vernieuwde Drentzetter, het ledenblad van DAJK, lag begin juli op je deurmat. Een mooi fris ontwerp, met veel aandacht voor onze leden! 

Met dank aan onze nieuwe redactie.

Héél véél leesplezier toegewenst!

DAJK trots op Iris Bouwers, kersverse vicevoorzitter Europese Raad voor Jonge Boeren!

Het provinciaal Bestuur van DAJK is enorm trots op Iris Bouwers(24)  uit Zuidwolde. Als DAJK-lid is zij al 2 jaar actief voor NAJK. Sinds die tijd betrokken bij de overkoepelende agrarische jongeren organisatie (CEJA). Uit haar midden is zij nu gekozen tot vicevoorzitter van de Europese Raad voor Jonge Boeren.

Jonge boeren zijn volgens Bouwers ontzettend belangrijk voor de toekomst van de Europese landbouw. “Jonge boeren moeten nog heel lang mee. Dat betekent dat wij niet alleen rekening moeten houden met wat nu gebeurt, maar vooral met hoe we ook in de toekomst nog kunnen blijven ondernemen”, vertelt Bouwers. Iris zet zich vooral landelijk en Europees in. “Bij DAJK is de belangenbehartiging meer op provinciaal niveau” aldus vicevoorzitter Sander Habing. DAJK feliciteert haar met deze benoeming.

Lees ook: RTV Drenthe nieuws

DAJK | Energie opwekking voor verduurzaming landbouw

Akkerbouwer Jan Reinier de Jong ontving eind juni circa 50 DAJK  leden voor een barbecue op zijn landbouwbedrijf in Odoorn.

Vooraf toonde hij zijn 1050 zonnepanelen die geplaatst zijn op de daken van zijn schuren. De opgewekte stroom gebruikt Jan Reinier voor koeling van zijn landbouwprodukten. Daarnaast slaat hij de zonne-energie op met een megagrote accu, de grootste batterij in Nederland. Sinds maart 2016 handelt hij met de stroom op de energiemarkten. Het energieplatform van Jules Energy  zorgt  voor optimaal gebruik van de schommelingen in de energieprijzen op de energiemarkten.

Het is ee zoektocht voor deze  ondernemer die hierbij zijn nek uitsteekt. Gelijktijdig een voorbeeld van een groot project. Dit is een zonnepanelenpark waarbij de zonnepanelen op het dak liggen. “Om de doelstelling van de overheid te bereiken van 16% verduurzaming zijn deze grote projecten nodig” volgens Wiebren Bergsma, van GroenLeven. Of daar  landbouwgrond voor gebruikt kan/mag worden is een discussie op zich.

 

DAJK | Ladies Night

Geslaagde ALV DAJK met Dirk Bruins

Provinciaal Bestuurder Jan Bouwers ontvangt klokspiegel bij afscheid

Alicia Jansen is nieuw in het Provinciaal Bestuur

Dirk Bruins voert met open vizier pittige discussie met de agrarische jongeren

Groot aantal toehoorders in de zaal!

Volle bak in Herberg van Rune

DAJK | ALV Het verhaal achter water, bodem en beleid

Na het vergaderdeel vertelt Dirk Bruins over de praktijk van water en bodem. Hoe komt beleid tot stand? Hoe verlopen de processen en hoe kan jij hier invloed op uitoefenen? Dirk Bruins is melkveehouder in Dwingeloo en actief als bestuurder. Eerder was hij voorzitter van NAJK nu bestuurslid bij LTO Nederland vakgroep Melkveehouderij, Commissaris Rabo Assen en Noord-Drenthe en sinds kort toegetreden als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Onlangs was Dirk nog te zien en horen bij Pauw & Jinek.

Wanneer: Woensdag 29 maart

Waar: De herberg van Rune

Adres: Westerstraat 60 in Ruinen

Aanvang: 20.00 uur


Programma

20.00 uur: Welkom

20.10 uur: Mededelingen en ingekomen stukken

20.15 uur: Huishoudelijk gedeelte
• Verslag ALV 13 april 2016
• Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2016
• Begroting 2017

20.40 uur: Uitreiking Piekprijs

20.45 uur: Wisseling van de wacht
• Afscheid aftredende PB-er: Jan Bouwers
• Voorstellen nieuwe PB-er: Alicia Jansen

Eventuele tegenkandidaten Provinciaal Bestuur en tegenstemmers kunnen zich vóór 28 maart 2017 wenden tot de voorzitter Giske Warringa-Van Es, Giske_van_es@hotmail.com.

20.50 uur: Rondvraag

21.00 uur: Pauze

21.10 uur: Dirk Bruins

22.30 uur: Afsluiting

Keuzes van nu bepalen later je pensioen

Interactief, kort en bondige informatie, jonge sprekers en een publiekstrekker. Ingrediënten voor een speciale jongerenbijeenkomst over pensioen bedacht met en door agrarische jongeren en BPL Pensioen (BPL). Voor een twintigtal jongeren bleek het een goede aanleiding om even stil te staan bij pensioen begin februari in Westerbork. Wijzigingen in je leven kunnen invloed hebben op je pensioen

Na een kort welkomstwoord door de jongste twee bestuurders van BPL, Sander van Meer en Jaco van der Starre en pensioenconsulent Robin Bond peilde BPL eerst de  meningen met een stemkastje. “Er is straks voor jongeren geen pensioen meer.” was een van de stellingen. De reacties werden gelijk op een groot scherm getoond. 68% was het gedeeltelijk of helemaal eens met deze stelling. Het was een schone taak voor Sander en Jaco om dit idee te ontzenuwen. Tijdens deze bijeenkomst leidde Jeanette Brouwer iedereen door de avond heen.

Na een luchtige onderbreking door het Cabaretduo Improactief, bestaande uit Irene van der Aart en Adjust Bouwman, werden er korte filmpjes vertoond van de Pensioenfederatie horend bij de campagne Detijdvanjeleven. Daarna beantwoordden de bestuurders en pensioenconsulent Robin diverse vragen over gebeurtenissen in je leven. Het is belangrijk te kijken wat er bijvoorbeeld gebeurt met je pensioen, als je een nieuwe baan krijgt. Dat is nl. afhankelijk of je binnen of buiten de sector een baan vindt. Afhankelijk daarvan bouw je binnen of buiten BPL Pensioen verder aan je pensioen.

In de landbouw lijkt het er op dat steeds meer jongeren als ZZP-er gaan werken. Speciaal voor degenen die bij BPL pensioen deelnemer zijn geweest is er een regeling. Als je daarna zelfstandige wordt, dan heb je de keuze om je pensioen verder bij BPL op te bouwen. Je mag als zelfstandige nog 10 jaar lang bij BPL Pensioen opbouwen. Je betaalt dan wel zelf de gehele premie.

Een jongere vroeg zich af hoe BPL de pensioenpremies belegt en zorgt dat het zoveel mogelijk oplevert. “Het bestuur bepaalt het beleggingsbeleid waarmee zij de doelstelling van het fonds wil realiseren. Een zo goed mogelijk pensioen voor iedereen” antwoordt Jaco. “Wat betekenen de lage rentes voor mijn pensioen?” Jaco beaamt dat door de lage rente de dekkingsgraad onder druk staat. “De dekkingsgraad is een verhouding tussen de verplichtingen en het vermogen van het fonds. Dit hoeft niet per se slecht te zijn voor je pensioen. Pensioen is een zaak van lange termijn.” volgens Jaco.

Irene van der Aart en Adjust Bouwman improviseerden met statements van de avond. Zij speelden dat zij na hun pensioen down under gingen. Tot slot sloot Jeannette de avond af met een laatste stemming. Een groot deel van de aanwezigen gaat de UPO bekijken en de pensioenplanner invullen om te zien wat diverse keuzes betekenen voor later! Wijzigingen in je leven, je leefsituatie, bij een nieuwe baan, aankoop van een woning of bij scheiding hebben invloed op je pensioen.

Deze avond is mogelijk gemaakt door grote inzet van DAJK leden Adri van Bergen en Ellen Noordman, stichting PJS en BPL Pensioen. 

BPL wil de betrokkenheid van jonge werknemers bij hun pensioen en bij BPL vergroten. Eén van de initiatieven in dat kader is het project (Ver)Groen Pensioen, dat BPL in samenwerking met Plattelands Jongeren heeft opgestart. Met het project (Ver)Groen Pensioen werden jongeren ondervraagd, betrokken en geactiveerd bij hun pensioenvoorziening en BPL. Vervolgens bepaalde een verbetergroep de beste oplossingen. BPL Pensioen heeft met deze groep het beste idee uitgewerkt. Door het organiseren van een bijeenkomst die speciaal is toegesneden op jonge deelnemers.

 

DAJK | Pensioen, ver van je bedshow?

Het BPL Pensioen en Cabararetduo “ImproActief” brengen dit dichterbij!

 

 

Vind jij je pensioen te ingewikkeld om over na te denken? Is pensioen voor jou een ver van je bed show? Maar wil je er toch iets meer over weten? Ben je in voor een spetterend optreden van cabaretduo ImProActief, dat bestaat uit Irene van der Aart (cabaretière en ‘boerenvrouw’) en Ad-Just Bouwman (ex-lid van de Lama’s)?

Kom dan op woensdag 8 februari naar de speciale jongerenbijeenkomst over pensioen!

Wat kun je verwachten?

Leuke filmpjes waar je wat van opsteekt en prikkelende stellingen waar je op kunt reageren. Jonge BPL-bestuurders, Sander van Meer en Jaco van der Starre, praten je bij over je pensioen. En stel vragen over je eigen pensioensituatie.
Kortom: een verrassend programma wat samen bedacht is met enkele DAJK-leden.

Wij organiseren deze avond samen met het BPL Pensioen. Het programma is samen met enkele agrarische jongeren van DAJK bedacht.

Locatie: Abdij de Westerburcht, Hoofdstraat 7, 9431 AB Westerbork

Aanvang: Inloop van 19.30, start 20.00 uur, afsluiting 22.15 uur

Daarna is er een borrel.

Hoe meld je je aan?

Bouw jij pensioen op bij BPL, meld je dan aan via: Jongerenbijeenkomst. Via de website kun je ook alvast je pensioenvraag stellen.
Wil je meer weten over pensioen in het algemeen en wil je graag aanwezig zijn, meld je dan hier aan.

 

Wij zien je graag op woensdag 8 februari in Westerbork!

PB DAJK en BPL Pensioen

 

Start cursus bedrijfsovername wo. 15 februari 2017

Heb je plannen om een (ouderlijk) bedrijf over te nemen en wil je weten hoe je toe werkt naar zo’n overname zonder essentiële stappen over te slaan? Weet je niet precies wanneer je het bedrijf wilt overnemen, wat de overnameprijs is en welke regelingen je moet treffen? Of vraag je je af welke bedrijfseconomische, fiscale en juridische aspecten spelen een rol spelen bij de overname?

Met de cursus krijg je de volgende onderwerpen inzichtelijk:

  • Welke wensen hebben alle betrokken partijen in de bedrijfsovername?
  • Behandelen van een voorbeeld maatschapsakte, wat voor zaken moet je allemaal meenemen of in ieder geval over nadenken?
  • Wat zeggen de cijfers? Bijvoorbeeld het bedrijfsresultaat, kosten, opbrengsten en eigen vermogen.
  • Eigen overnameplan maken, financiering van de overname, bedrijfsontwikkeling
  • Wat is de financiële positie van de ouders en opvolger na overname?
  • Wat zijn de kwaliteiten van de ondernemer?
  • Hoe kun je onderling het beste met elkaar communiceren?

Aan het eind van deze cursus weet je precies hoe je het overnameproces moet inrichten.

Handige informatie:                                                                            

Duur:       8 avonden

Start:       woensdag 15 februari 2017  indien mogelijk (frequentie in overleg)

Kosten:  € 300,- p.p. voor DAJK-leden, € 375,- p.p. voor niet-leden

Locatie: Bij Roy Meijer te Witteveen

Wil je goed voorbereid het overnameproces in? Stuur een mail naar info@dajk.nl en meld je aan.

Twijfel of deze cursus geschikt voor je is of heb je andere vragen? Laat het ook weten via info@dajk.nl

nb. Deze cursus  wordt eenmalig aangeboden tegen dit gereduceerde tarief dankzij een samenwerking met de provincie Drenthe.