DAJK | Ladies Night

Geslaagde ALV DAJK met Dirk Bruins

Provinciaal Bestuurder Jan Bouwers ontvangt klokspiegel bij afscheid

Alicia Jansen is nieuw in het Provinciaal Bestuur

Dirk Bruins voert met open vizier pittige discussie met de agrarische jongeren

Groot aantal toehoorders in de zaal!

Volle bak in Herberg van Rune

DAJK | ALV Het verhaal achter water, bodem en beleid

Na het vergaderdeel vertelt Dirk Bruins over de praktijk van water en bodem. Hoe komt beleid tot stand? Hoe verlopen de processen en hoe kan jij hier invloed op uitoefenen? Dirk Bruins is melkveehouder in Dwingeloo en actief als bestuurder. Eerder was hij voorzitter van NAJK nu bestuurslid bij LTO Nederland vakgroep Melkveehouderij, Commissaris Rabo Assen en Noord-Drenthe en sinds kort toegetreden als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Onlangs was Dirk nog te zien en horen bij Pauw & Jinek.

Wanneer: Woensdag 29 maart

Waar: De herberg van Rune

Adres: Westerstraat 60 in Ruinen

Aanvang: 20.00 uur


Programma

20.00 uur: Welkom

20.10 uur: Mededelingen en ingekomen stukken

20.15 uur: Huishoudelijk gedeelte
• Verslag ALV 13 april 2016
• Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2016
• Begroting 2017

20.40 uur: Uitreiking Piekprijs

20.45 uur: Wisseling van de wacht
• Afscheid aftredende PB-er: Jan Bouwers
• Voorstellen nieuwe PB-er: Alicia Jansen

Eventuele tegenkandidaten Provinciaal Bestuur en tegenstemmers kunnen zich vóór 28 maart 2017 wenden tot de voorzitter Giske Warringa-Van Es, Giske_van_es@hotmail.com.

20.50 uur: Rondvraag

21.00 uur: Pauze

21.10 uur: Dirk Bruins

22.30 uur: Afsluiting

Keuzes van nu bepalen later je pensioen

Interactief, kort en bondige informatie, jonge sprekers en een publiekstrekker. Ingrediënten voor een speciale jongerenbijeenkomst over pensioen bedacht met en door agrarische jongeren en BPL Pensioen (BPL). Voor een twintigtal jongeren bleek het een goede aanleiding om even stil te staan bij pensioen begin februari in Westerbork. Wijzigingen in je leven kunnen invloed hebben op je pensioen

Na een kort welkomstwoord door de jongste twee bestuurders van BPL, Sander van Meer en Jaco van der Starre en pensioenconsulent Robin Bond peilde BPL eerst de  meningen met een stemkastje. “Er is straks voor jongeren geen pensioen meer.” was een van de stellingen. De reacties werden gelijk op een groot scherm getoond. 68% was het gedeeltelijk of helemaal eens met deze stelling. Het was een schone taak voor Sander en Jaco om dit idee te ontzenuwen. Tijdens deze bijeenkomst leidde Jeanette Brouwer iedereen door de avond heen.

Na een luchtige onderbreking door het Cabaretduo Improactief, bestaande uit Irene van der Aart en Adjust Bouwman, werden er korte filmpjes vertoond van de Pensioenfederatie horend bij de campagne Detijdvanjeleven. Daarna beantwoordden de bestuurders en pensioenconsulent Robin diverse vragen over gebeurtenissen in je leven. Het is belangrijk te kijken wat er bijvoorbeeld gebeurt met je pensioen, als je een nieuwe baan krijgt. Dat is nl. afhankelijk of je binnen of buiten de sector een baan vindt. Afhankelijk daarvan bouw je binnen of buiten BPL Pensioen verder aan je pensioen.

In de landbouw lijkt het er op dat steeds meer jongeren als ZZP-er gaan werken. Speciaal voor degenen die bij BPL pensioen deelnemer zijn geweest is er een regeling. Als je daarna zelfstandige wordt, dan heb je de keuze om je pensioen verder bij BPL op te bouwen. Je mag als zelfstandige nog 10 jaar lang bij BPL Pensioen opbouwen. Je betaalt dan wel zelf de gehele premie.

Een jongere vroeg zich af hoe BPL de pensioenpremies belegt en zorgt dat het zoveel mogelijk oplevert. “Het bestuur bepaalt het beleggingsbeleid waarmee zij de doelstelling van het fonds wil realiseren. Een zo goed mogelijk pensioen voor iedereen” antwoordt Jaco. “Wat betekenen de lage rentes voor mijn pensioen?” Jaco beaamt dat door de lage rente de dekkingsgraad onder druk staat. “De dekkingsgraad is een verhouding tussen de verplichtingen en het vermogen van het fonds. Dit hoeft niet per se slecht te zijn voor je pensioen. Pensioen is een zaak van lange termijn.” volgens Jaco.

Irene van der Aart en Adjust Bouwman improviseerden met statements van de avond. Zij speelden dat zij na hun pensioen down under gingen. Tot slot sloot Jeannette de avond af met een laatste stemming. Een groot deel van de aanwezigen gaat de UPO bekijken en de pensioenplanner invullen om te zien wat diverse keuzes betekenen voor later! Wijzigingen in je leven, je leefsituatie, bij een nieuwe baan, aankoop van een woning of bij scheiding hebben invloed op je pensioen.

Deze avond is mogelijk gemaakt door grote inzet van DAJK leden Adri van Bergen en Ellen Noordman, stichting PJS en BPL Pensioen. 

BPL wil de betrokkenheid van jonge werknemers bij hun pensioen en bij BPL vergroten. Eén van de initiatieven in dat kader is het project (Ver)Groen Pensioen, dat BPL in samenwerking met Plattelands Jongeren heeft opgestart. Met het project (Ver)Groen Pensioen werden jongeren ondervraagd, betrokken en geactiveerd bij hun pensioenvoorziening en BPL. Vervolgens bepaalde een verbetergroep de beste oplossingen. BPL Pensioen heeft met deze groep het beste idee uitgewerkt. Door het organiseren van een bijeenkomst die speciaal is toegesneden op jonge deelnemers.

 

DAJK | Pensioen, ver van je bedshow?

Het BPL Pensioen en Cabararetduo “ImproActief” brengen dit dichterbij!

 

 

Vind jij je pensioen te ingewikkeld om over na te denken? Is pensioen voor jou een ver van je bed show? Maar wil je er toch iets meer over weten? Ben je in voor een spetterend optreden van cabaretduo ImProActief, dat bestaat uit Irene van der Aart (cabaretière en ‘boerenvrouw’) en Ad-Just Bouwman (ex-lid van de Lama’s)?

Kom dan op woensdag 8 februari naar de speciale jongerenbijeenkomst over pensioen!

Wat kun je verwachten?

Leuke filmpjes waar je wat van opsteekt en prikkelende stellingen waar je op kunt reageren. Jonge BPL-bestuurders, Sander van Meer en Jaco van der Starre, praten je bij over je pensioen. En stel vragen over je eigen pensioensituatie.
Kortom: een verrassend programma wat samen bedacht is met enkele DAJK-leden.

Wij organiseren deze avond samen met het BPL Pensioen. Het programma is samen met enkele agrarische jongeren van DAJK bedacht.

Locatie: Abdij de Westerburcht, Hoofdstraat 7, 9431 AB Westerbork

Aanvang: Inloop van 19.30, start 20.00 uur, afsluiting 22.15 uur

Daarna is er een borrel.

Hoe meld je je aan?

Bouw jij pensioen op bij BPL, meld je dan aan via: Jongerenbijeenkomst. Via de website kun je ook alvast je pensioenvraag stellen.
Wil je meer weten over pensioen in het algemeen en wil je graag aanwezig zijn, meld je dan hier aan.

 

Wij zien je graag op woensdag 8 februari in Westerbork!

PB DAJK en BPL Pensioen

 

Start cursus bedrijfsovername wo. 15 februari 2017

Heb je plannen om een (ouderlijk) bedrijf over te nemen en wil je weten hoe je toe werkt naar zo’n overname zonder essentiële stappen over te slaan? Weet je niet precies wanneer je het bedrijf wilt overnemen, wat de overnameprijs is en welke regelingen je moet treffen? Of vraag je je af welke bedrijfseconomische, fiscale en juridische aspecten spelen een rol spelen bij de overname?

Met de cursus krijg je de volgende onderwerpen inzichtelijk:

  • Welke wensen hebben alle betrokken partijen in de bedrijfsovername?
  • Behandelen van een voorbeeld maatschapsakte, wat voor zaken moet je allemaal meenemen of in ieder geval over nadenken?
  • Wat zeggen de cijfers? Bijvoorbeeld het bedrijfsresultaat, kosten, opbrengsten en eigen vermogen.
  • Eigen overnameplan maken, financiering van de overname, bedrijfsontwikkeling
  • Wat is de financiële positie van de ouders en opvolger na overname?
  • Wat zijn de kwaliteiten van de ondernemer?
  • Hoe kun je onderling het beste met elkaar communiceren?

Aan het eind van deze cursus weet je precies hoe je het overnameproces moet inrichten.

Handige informatie:                                                                            

Duur:       8 avonden

Start:       woensdag 15 februari 2017  indien mogelijk (frequentie in overleg)

Kosten:  € 300,- p.p. voor DAJK-leden, € 375,- p.p. voor niet-leden

Locatie: Bij Roy Meijer te Witteveen

Wil je goed voorbereid het overnameproces in? Stuur een mail naar info@dajk.nl en meld je aan.

Twijfel of deze cursus geschikt voor je is of heb je andere vragen? Laat het ook weten via info@dajk.nl

nb. Deze cursus  wordt eenmalig aangeboden tegen dit gereduceerde tarief dankzij een samenwerking met de provincie Drenthe.

DAJK | Provinciale ledenavond

 

DAJK | Ledenbijeenkomst ASR

Middagexcursies, buffet en erfpacht

We nodigen je uit voor een bijeenkomst bij ASR op landgoed de Groote Scheere in de buurt van Coevorden. Dit landgoed van 800 ha is eigendom van A.S.R. Het is een oud cultuurlandschap waarvan de inrichting vrijwel onveranderd is. Op dit landgoed boeren een aantal veehouders. Deze hebben allemaal te maken met de oude inrichting.
Vanaf 15:30 uur zijn er ’s middags excursies naar twee veehouders op het landgoed, eerst naar boer Hulsman en daarna naar boer Meijer. Zij vertellen over hun bedrijf, hoe ze omgaan met de omgeving en waarom ze bepaalde keuzes maken. De heer Hulsman paste tot voor kort Pure Graze toe en schakelt nu over op biologisch. De heer Meijer is een groeiend geautomatiseerd bedrijf.
Om 18:30 uur kan je gebruik maken van het buffet bij de Ganzenhoeve, een restaurant op het landgoed. Tijdens het avonddeel gaat rentmeester Ryan Nysink van A.S.R. in op landgoed de Groote Scheere en informeert je over erfpacht.
Als je niet gelijk om 15:30 aanwezig kan zijn kun je altijd tussentijds instappen!! Maar het is nodig dat je je voor de excursie en het buffet apart aanmeld voor dinsdag 6 december i.v.m. de catering. Aanmelden graag via info@dajk.nl.

Programma:
15.30 uur Bedrijfsbezoek Hulsman
17.00 uur Bedrijfsbezoek Meijer
18.30 uur Buffet bij de Ganzenhoeve aangeboden door ASR
20.00 uur Toelichting op het landgoed door Ryan Nijzink
20.15 uur Inleiding Erfpachtfinanciering door Ryan Nijzink
21.30 uur Discussie en tot slot een drankje

Naast het informatieve gedeelte is deze bijeenkomst een goede gelegenheid om bij te praten en ervaringen uit te wisselen! Aan het programma zijn géén kosten gebonden.

Namens Provinciaal Bestuur DAJK

Wanneer: Donderdag 8 december 2016
Waar: Landgoed de Groote Scheere
Hulsman: Holthonerweg 8 7779 DE Holthone (15.30 uur)
Meijer: Rudolf van Coevordenweg 1, 7779 DB Holthone
De Ganzenhoeve: Holthonerweg 9, 7779 DE Holthone
Aanvang: 15.30 uur (zie programma voor alle tijden)

bezoekadressen-8-december-2016-dajk

 

Akkerbouwer Jan Reinier de Jong bouwt aan toekomst

Tijdens de Ledenavond van DAJK op woensdag 9 november ontvangt energieboer Jan Reinier de Jong  je graag op zijn akkerbouwbedrijf in Odoorn.

Hij toont dan zijn 1050 zonnepanelen en een megagrote accu. Sinds maart dit jaar handelt Jan Reinier met stroom op de energiemarkten. Ook loopt hij voorop met GPS-techniek. Zijn bedrijf is de eerste broedplaats van Nederland zijn geworden.     Dat is een initiatief van Stichting Veldleeuwerik waarbij het akkerbouwbedrijf een plek wordt waar een duurzame vorm van akkerbouw wordt getoond aan collega-akkerbouwers, ketenpartners, scholen, inwoners en andere geïnteresseerden.

Jan Reinier is een akkerbouwer die vooruit denkt en  daarna handelt. Samen met hem discussiëren we over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid na 2020.

Wanneer: Woensdagavond 9 november

Waar: Jan Reinier de Jong

Adres: Borgerderweg 11, 7873 TC Odoorn

Aanvang: 20.00 uurenergieopslag-op-het-boerenbedrijf

Wil je meer lezen over de initiatieven van Jan Reinier de Jong?

Nieuwsartikel Uitdagingen zoeken

Project energieopslag officieel van start

Relaties DAJK in beeld bij afdelingen

Uitwisseling is de kern van de seizoenstart voor afdelingsbestuurders van DAJK. Belangrijkste punt van gesprek met de provinciaal bestuurders was de JOLA regeling. Recent vulden DAJK-leden een vragenlijst in. “We nemen jullie reacties mee naar provincie Drenthe”, aldus voorzitter Giske. DAJK hoopt dat de investeringslijst volgende keer wordt aangepast.

Elevator pitches van de sponsoren van DAJK volgden na dit vergaderdeel. Daarna vervolgden de bestuurders hun weg langs de tafels met sponsoren. “De miniMasters Bedrijfsoverdracht, het Global Farmers Network tot en met de kennisapp zijn diverse zaken die ontwikkelend zijn voor de jonge ondernemers” gaven Berend de Vries en Klaas de Jong aan. Namens de Rabobanken in Drenthe waren zij aanwezig vanuit het Food en Agri-team. Voor Countus lichtten Martin Houwing en Henk Blauw hun aanbod toe. Johan Ottens bracht vanuit Agrifirm diverse onderwerpen naar voren waarbij hij aangaf dat zij graag op locatie komen. Lukas Wolfs presenteerde voor de nieuwe sponsor van DAJK, AgriVer, over o.a. de brede weerverzekering.

Tot slot kwamen de kersverse LTO Noord bestuurders aan het woord. Als aanspreekpunt voor de agrarische jongeren willen voorzitter Trienke Elshof en Tanja Beuling-Timmer meer contact tussen DAJK en LTO Noord op afdelingsniveau. Zij hopen dat agrarische jongeren bij bepaalde gebiedsvragen met LTO Noord mee willen denken.

Hopelijk is iedereen nu klaargestoomd voor een succesvol DAJK-seizoen 2016-2017!

foto-vsp-sponsoravond