AJK-avond Wereldboeren 2.0

Boeren en tuinders over de hele wereld zorgen voor de voedselproductie. Het duurzaam voeden van de wereld is een hele uitdaging. Daarbij spelen onderwerpen als (lokale) beschikbaarheid en kwaliteit van voedsel een belangrijke rol. Biedt Nederland voldoende kansen? Is voedselproductie het enige verdienmodel? Hoe kunnen we als boeren en tuinders wereldwijd onze kennis delen? In samenwerking met Rabobank organiseert NAJK discussieavonden die ingaan op deze vragen. De discussieavonden kunnen nog tot 1 juli 2019 gegeven worden.