Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt

Logo_ZAJKZAJK is de vereniging van, voor en door jonge agrariërs en plattelandsjongeren in Zuidwest Nederland. Wij behartigen de belangen en fungeren als kennis- en innovatieplatform voor jonge agrariërs. Daarnaast zetten wij ons in voor de versterking van onderlinge contacten tussen jongeren op het platteland.

Organisatiestructuur

ZAJK is onderverdeeld in aparte regio’s met een AJK- en/of een PJZ-afdeling. Deze afdelingen zijn lid van het ZAJK. De afdelingen vertegenwoordigen hun leden tijdens de algemene ledenvergadering en hebben stemrecht. Individuele leden hebben geen stemrecht tijdens stemmingen bij deze vergaderingen. Klik hier voor een overzicht van de afdelingen.

ZAJK is vervolgens weer lid van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, deze organisatie neemt de belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau voor zijn rekening en levert daarnaast diensten voor informatievoorziening aan de leden zoals cursussen en thema-avonden.

Het bestuur van het ZAJK bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en de algemene bestuursleden. Er wordt naar gestreefd om vanuit elke regio iemand in het ZAJK bestuur te hebben. Het bestuur behandelt de lopende zaken en wordt ondersteund door drie beroepskrachten vanuit het kantoor te Colijnsplaat.