Welkom bij ZAJK!

Het ZAJK is de vereniging van, voor en door jonge agrariërs en plattelandsjongeren in Zuidwest Nederland. Wij behartigen de belangen en fungeren als kennis- en innovatieplatform voor jonge agrariërs. Daarnaast zetten wij ons in voor de versterking van onderlinge contacten tussen jongeren op het platteland.

Het ZAJK is onderverdeeld in aparte regio’s met een AJK- en/of een PJZ-afdeling. Deze afdelingen zijn lid van het ZAJK. De afdelingen vertegenwoordigen hun leden tijdens de algemene ledenvergadering en hebben stemrecht. Individuele leden hebben geen stemrecht tijdens stemmingen bij deze vergaderingen.

Yes No