Wat deed NAJK voor jou in december?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in december? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • NAJK deed samen met KRO-NCRV een onderzoek naar de visie van jonge boeren op de toekomst van de agrarische sector. Uit deze enquête bleek weer hoe jonge boeren bezig zijn met de toekomst.
 • Andre Arfman, voorzitter NAJK, schreef een column over de Goede Landbouw Praktijk. Hierin geeft hij aan dat om de omslag naar kringlooplandbouw te maken, de overheid het lef moet tonen om allerlei zeer gedetailleerde (juridisch onderbouwde) regelgeving te laten vallen en de boer zijn vakmanschap weer moet kunnen tonen.
 • Op 6 december was de Food- en Agri Carrieredag. NAJK verlootte een gratis carrière coaching- en CV-check onder de NAJK-leden die meededen aan de winactie.
 • NAJK organiseerde samen met ForFarmers het Young Farmers Event met als thema Boerenslim én Mediawijs. Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, deelde hier haar media-ervaringen.
 • Wat is de Wereld Bodem Dag nou zonder BodemBattle? NAJK was aanwezig op de Green Barney Week waar tijdens de BodemBattle enthousiast werd gestreden om de winst.
 • Na vier succesvolle edities is het weer tijd voor de MaïsChallenge 2020 editie! NAJK en Limagrain werken samen aan de voorbereidingen van de challenge die begin 2020 weer van start gaat.
 • NAJK en Vencomatic Group BV organiseerden samen een bijeenkomst voor jonge pluimveehouders.
 • In het hele land zijn NAJK-leden actief om jonge boeren in landen als Peru, Kenia en de Filippijnen van advies te voorzien. Dit doet NAJK samen met Agriterra. Vorige maand reisde NAJK-lid Niels Vermue af naar Kenia voor de nodige tips over de aardappelteelt.
 • NAJK voorzitter, Andre Arfman, was te gast bij BNR Nieuwsradio in het programma ‘Ask me anything’ van Jörgen Raymann. Luisteraars konden Andre Arfman allerlei vragen stellen over de boerenacties.
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, reisde af naar Ethiopië in het kader van een Agriterra missie. In Ethiopië vertelde hij boeren hoe waardevol het is om ook jonge boeren te betrekken bij de besluitvorming.
 • NAJK en andere partijen in het Landbouw Collectief zijn weer druk geweest rondom het stikstof dossier. Er zijn vele gesprekken gevoerd en vergaderingen gehouden. Ook zijn er basisafspraken met minister-president Rutte en minister Schouten gemaakt. NAJK heeft in december weer stikstofupdates gestuurd, om alle leden op de hoogte te houden.
 • NAJK heeft een nieuwe portefeuillehouder internationaal. Akkerbouwer Willem Voncken is unaniem verkozen tot onze nieuwe dagelijks bestuurder.
 • CEJA vergaderde in december in Nederland. Vertegenwoordigers van jonge boerenverenigingen uit heel Europa kwamen een kijkje nemen in Nederland. Om de Nederlandse landbouw aan hen te laten zien, organiseerde NAJK twee bedrijfsbezoeken.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, blikte in zijn column terug op een bewogen 2019.
 • Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, was op kerstavond te zien in het programma ‘Na het Nieuws’ op NPO1 extra. In deze kerstaflevering werd terug gekeken op de protesten van afgelopen jaar.
 • Marije Klever heeft deelgenomen aan de Boer Burger Brunch op de Dam in Amsterdam om de kloof tussen boer en beleid te verkleinen.

Wat doet NAJK voor jou in januari?

Natuurlijk wordt er in januari ook veel door NAJK georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Sietse Draaijer is aanwezig bij een bijeenkomst over het project Newbie. Nieuwe intreders in de sector die een goed en vernieuwd businessmodel hebben ontwikkeld, kunnen kans maken op de Newbie prijs 2020.
 • 23 januari vindt het Boer zoekt Boer café plaats in de IJselhallen in Zwolle. Ben jij er ook bij?
 • Diezelfde dag vindt ook de landelijke Agripool Netwerkdag plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Ben jij benieuwd naar de Nederlandse boerenlobby en het werk van Agriterra? Kom dan langs!
 • Sietse Draaijer zal spreken op een GrAJK avond over het bedrijfsovernamefonds.
 • Leendert Jan Onnes zal aanwezig zijn bij de LTO vakgroep Akkerbouw.

Jonge boeren en het ondernemersklimaat

Het is een roerige tijd in de agrarische sector. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe regels en wetten op ons afgekomen. Onder andere de melkveewet, reductieregeling, de veranderende mestwetgeving, de verplichte luchtwassers op varkensstallen, het inperken van het aantal bestrijdingsmiddelen en het verhoogde dierenwelzijn deden hun intrede binnen de agrarische sector. Regels en wetten werden aangescherpt, met als klap op de vuurpijl natuurlijk het stikstof debacle.

Afgelopen najaar hebben we gezien dat de actiebereidheid onder de jonge boeren groot is en er veel interesse is in emigratie. De grote hoeveelheid nieuwe wetten en regels die in korte tijd op ons af zijn gekomen, is daar zeker een aanstichter van. De agrarische sector is een kapitaalintensieve sector met een levende haven en gewassen die je nu eenmaal niet drastisch kunt veranderen in korte tijd. Naast de vele wetten en regels die de kosten doen stijgen, pikken jonge boeren het ook niet langer om voedsel te produceren voor dezelfde of zelfs lagere prijs dan mijn opa 60 jaar geleden deed. Simpel gezegd, verdiend een boer zijn geld met Prijs x Aantal = Opbrengst. Als de kostprijs stijgt, zullen de opbrengsten ook moeten stijgen. In de afgelopen 60 jaar is de prijs niet omhooggegaan en was er geen andere optie dan het bedrijf te laten groeien om de rekeningen te betalen. Nu de overheid probeert deze groei af te remmen of zelfs te stoppen, gaat de schoen wringen!

De Nederlandse agrarische sector is toonaangevend in de wereld als het gaat om dierenwelzijn, efficiëntie, een minimale milieu impact en het klimaat. Er zijn bepaalde kleine groeperingen in Nederland, met goede lijntjes naar de media, die ons anders willen doen geloven. Erg jammer dat sommigen in Den Haag zich laten verleiden door deze valse voorstellingen. Door deze vertroebeling en het feit dat sommige Kamerleden zich laten meeslepen, ontbreekt het in Den Haag volledig aan een goede lange termijnvisie voor de landbouw en de andere sectoren. Een lange termijnvisie is essentieel voor een goed ondernemersklimaat, innovatie en verduurzaming.

Het is absoluut niet zo dat wij als jonge boeren niet willen veranderen of verduurzamen! Ik denk dat hier voor Nederland juist een enorme kans ligt. We zijn nu al toonaangevend in de wereld en kunnen deze positie alleen behouden door het inzetten van goed ondernemerschap, innovatie en verdere verduurzaming.

Een bijzonder gegeven vind ik de hoeveelheid jongeren die een agrarische opleiding doet. Zelf heb ik Agrarisch ondernemerschap aan de HAS in Dronten gedaan. Deze opleiding is de afgelopen acht jaar vertienvoudigd! Daarnaast is er ook veel animo voor andere agrarische opleidingen. Samen met de actiebereidheid onder de jongeren geeft dit voor mij aan dat er nog veel enthousiasme is onder de jonge boeren. Jongeren willen zich nog steeds binden aan de agrarische sector en hier een toekomst creëren.

Om de koppositie van de Nederlandse landbouw te behouden, hebben we ondernemerschap, jonge boeren en innovatie nodig. Ook de lange termijnvisie van de overheid, het vertrouwen van de overheid en burgers en een eenduidig beleid kunnen hierbij niet ontbreken. Op deze manier kunnen we de Nederlandse landbouw verder verduurzamen en wereldwijd een verschil maken. Op deze manier creëren we met zijn allen een beloningscultuur in plaats van de afstraffingscultuur waar we nu in verstrikt zitten. Een cultuur waarvan we allemaal weten dat deze niet werkt. Verbeteringen belonen, dat is wat er moet gebeuren in plaats van het oeverloos afstraffen van dingen die wat minder gaan. In Nederland hebben we de kennis en infrastructuur in huis om te verduurzamen, laten we daar dan ook gebruik van maken. Met zijn allen de schouders eronder zetten en op naar een toonaangevend land binnen de duurzame landbouw!

 


Sietse Draaijer

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Sietse Draaijer (32) verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsovername. Sietse combineert deze functie met zijn melkveehouderij in het Friese Witmarsum.

Ondersteun ook de blijvende varkensboer

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aangegeven dat de subsidieregeling sanering varkenshouderij flink overtekend is. NAJK pleit ervoor dat het ministerie extra geld beschikbaar stelt om degenen die in aanmerking komen voor de regeling een goed aanbod te kunnen doen. Daarnaast roept NAJK het ministerie van LNV op om naast de stoppers ook oog te hebben voor de blijvers. Zorg dat de blijvers kunnen innoveren, er een stimulerend beleid is en een goed verdienmodel.

Ondersteun de blijvende (jonge) boer

Jonge varkensboeren die aan het begin van hun carrière staan, hebben bewegingsvrijheid en vertrouwen nodig om te kunnen ondernemen. Zij zijn de toekomst. Zij zijn degenen die over dertig jaar nog hopen varkensboer te zijn. Daarom is het belangrijk dat het ministerie ook oog blijft hebben voor deze groep en hen actief ondersteunt. De enquête die NAJK in samenwerking met KRO-NCRV uitzette onder jonge agrariërs, wees uit dat driekwart van de jonge boeren al actief bezig is met het verduurzamen van hun bedrijf. Blijvende innovatie is nodig om een vitale varkenshouderij te houden, nu en in de toekomst. “Het verduurzamen van de sector is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de varkenshouders, maar voor alle partijen. Ook de overheid moet hierin z’n steentje bijdragen. Het ministerie kan dit doen door passende regelgeving toe te passen, een stimulerend beleid te voeren en door innovaties zoals nieuwe stalsystemen mogelijk te maken. Essentieel voor de verduurzaming is een goed verdienmodel”, aldus Tim van der Mark, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief.

Stel meer geld voor saneringsregeling beschikbaar

Hoewel de varkensboeren zich vandaag nog de hele dag in kunnen schrijven voor de subsidieregeling sanering varkenshouderij, is nu al duidelijk dat de regeling ruim is overschreven. Van der Mark: “Dat veel varkensboeren wilden stoppen was bij ons al wel bekend. De enorme vraag naar deze subsidie bevestigt daarbij onze verwachtingen. Voor iedere boer is het een enorme stap om te besluiten te stoppen met een bedrijf. De stekker trekken uit een bedrijf waar je iedere dag je ziel en zaligheid instopte, dat gaat niemand in de koude kleren zitten. Daarnaast draagt de regeling  naast de geur ook bij aan andere belangrijke dossiers van de minister, zoals stikstof en klimaat. Wij pleiten er daarom voor dat de minister extra geld voor de saneringsregeling beschikbaar stelt en dat deze stoppende boerenbedrijven meetellen bij het bereiken van de doelen in andere dossiers.” Gisterenavond in het tv-programma Jinek gaf minister Schouten aan het maximale uit de regeling te willen halen en zo veel mogelijk varkensboeren van de regeling gebruik te laten maken. NAJK is tevreden met deze intentie en hoopt dat de minister ook geld beschikbaar gaat stellen wanneer dit nodig is.

De regeling is open tot en met vandaag, 15 januari 2020.