Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, afkorting: NAJK, is de belangenvereniging voor agrarische jongeren in Nederland. NAJK heeft zo’n 8.000 leden en is actief op zowel lokaal, provinciaal, landelijk als op Europees niveau. De vereniging zet zich in voor de belangen van jonge boeren en tuinders (tot en met 35 jaar) in Nederland. Hiervoor onderhoudt NAJK contacten met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LTO en de Europese belangenbehartiger voor jonge boeren, Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (CEJA). De toekomst van jongeren in de agrarische sector staat centraal in de belangenbehartiging van NAJK.

Naast belangenbehartiging verzorgt NAJK verschillende leertrajecten voor jonge agrariërs. Zo biedt NAJK verschillende cursussen aan om het bedrijfsovernametraject soepeler te laten verlopen. Ook ontwikkelt NAJK activiteiten voor de ontwikkeling van agrarische ondernemers, zoals de MaïsChallenge, studiereizen, informatie- en discussieavonden.

Structuur

 • Lokaal

  De lokale AJK’s  en JAV’s vormen het fundament van NAJK. De onafhankelijke verenigingen organiseren onder andere excursies, activiteiten en informatieavonden over uiteenlopende actuele onderwerpen.

 • Provinciaal

  Provinciale AJK’s vormen de schakel tussen de lokale AJK’s en NAJK. NAJK blijft via de provinciale AJK’s op de hoogte van de belangen van zijn leden. Het provinciaal bestuur behartigt de belangen van jonge boeren en tuinders op provinciaal niveau.

 • Landelijk

  De provinciale AJK’s vormen samen het landelijke NAJK-bestuur. De belangrijkste taak van het dagelijks bestuur van NAJK is belangenbehartiging. Speerpunten hierin zijn bedrijfsovername en ondernemerschap.

 • Europees

  NAJK is aangesloten bij CEJA. CEJA komt op voor de belangen van één miljoen Europese jonge boeren en tuinders binnen het Europese politieke besluitvormingsproces.

  What’s up CEJA?