Samenwerken met NAJK

De achterban van NAJK, agrarische jongeren tot 35 jaar, vormt een unieke doelgroep. De leden zijn jong en staan open voor nieuwe ideeën, initiatieven en verrassende concepten. Tegelijkertijd is het overgrote deel van de leden (aankomend) agrarisch ondernemer of werkzaam in de agrarische sector. Agrarische producten en informatie over (agrarische) bedrijfsvoering behoren tot hun interessegebieden.

NAJK vertegenwoordigt hiermee een enthousiaste groep jongeren. Dit wordt door NAJK gewaardeerd en gekoesterd. NAJK biedt haar leden daarom, via partnerschapsovereenkomsten met de belangrijkste spelers uit de agribusiness, informatie en een netwerk. Daarnaast kan NAJK, door een intensieve samenwerking met de agribusiness, de mogelijkheid bieden om hen in contact te brengen met de doelgroep van NAJK, hun naamsbekendheid te vergroten en diensten aan te bieden. Daarnaast biedt een partnerschap met NAJK beide partijen een uitgelezen kans om kennis en ervaring uit te wisselen over de belangrijkste ontwikkelingen voor jongeren in de agrarische sector. De partners van NAJK stellen de vereniging in staat om belangenbehartiging op het hoogste niveau te blijven uitoefenen en de toegankelijkheid voor nieuwe jonge leden (vanaf 16 jaar) te behouden.