Standpunten NAJK

Als het over belangrijke thema’s gaat, hebben alle NAJK-leden inspraak bij de vorming van een standpunt. NAJK discussieert elk jaar een aantal actuele thema’s. We verzamelen achtergrondinformatie, praktijkervaringen en bespreken een aantal stellingen. Dit wordt behandeld binnen plaatselijke afdelingen en regionale werkgroepen. De afdelingbestuurders nemen de gevormde standpunten van hun afdeling mee naar het provinciaal bestuur. Vervolgens brengen de vertegenwoordigers van alle provincies de standpunten mee naar het NAJK-bestuur waar het uiteindelijke standpunt ingenomen wordt. Daarbij geldt het democratische principe ‘meeste stemmen gelden’.