Standpunten NAJK

Als het over belangrijke thema’s gaat, hebben alle NAJK-leden inspraak bij de vorming van een standpunt. NAJK stelt elk jaar een aantal discussiestukken. Hierin staan achtergronden bij de thema’s en een aantal stellingen en conceptstandpunten. Zo’n discussiestuk wordt behandeld binnen de plaatselijke afdelingen en de regionale werkgroepen. De afdelingbestuurders nemen de gevormde standpunten van hun afdeling mee naar het provinciaal bestuur. Vervolgens brengen de vertegenwoordigers van alle provincies de standpunten mee naar het NAJK-bestuur waar het uiteindelijke standpunt ingenomen wordt. Daarbij geldt het democratische principe ‘meeste stemmen gelden’.