ForFarmers

Partner voor jonge boeren met ambitie00 LG_ForFarmers Total Feed Business_RGB

ForFarmers is een ambitieuze voeronderneming die hoofdzakelijk actief is in Noordwest-Europa in de sectoren rundvee, varkens, pluimvee en plant (akkerbouw & loonwerk). De productie en afzet van diervoeders en handelsartikelen (zoals akker- en weidebouwproducten) vormen de kernactiviteiten van de onderneming.

ForFarmers biedt klanten een ‘total feed’-concept: complete voeroplossingen die aansluiten bij de doelstellingen en de bedrijfssituatie van de individuele klant. Bij haar producten biedt ForFarmers verder een aanvullend pakket van diensten: van uitgebreid advies over diervoeding en -houderij tot hulp bij bedrijfsontwikkeling.

Kennisbron en inspirator

Als ondernemerspartner van NAJK levert ForFarmers een bijdrage aan de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op het agrarisch ondernemerschap van de toekomst. Daarbij staan innovatie, continuïteit en duurzaam werken centraal. Met onze kennis willen wij jonge ondernemers inspireren en een waardevolle inbreng bieden bij hun vragen.

Samenwerking met NAJK

Tijdens de Zwarte Cross in Lichtenvoorde was de samenwerking tussen NAJK en ForFarmers voor het eerst zichtbaar. Sindsdien is NAJK een vaste gast op het VIP-terrein van ForFarmers. Door het jaar heen worden gezamenlijke themadagen georganiseerd, waarbij de focus ligt op kennisoverdracht. In de regio’s zetten de provinciale AJK’s en de regionale medewerkers van ForFarmers meer lokaal gerichte activiteiten op.