ForFarmers

Partner voor jonge boeren met ambitie

ForFarmers (Lochem, Nederland) is de grootste voeronderneming van Europa, die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij en zich inzet ‘For the Future of Farming’. Deze onderneming staat voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een financieel gezonde agrarische sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij.

De kernactiviteiten van ForFarmers zijn: de productie en logistiek van het voer en het leveren van innovatieve Total Feed-oplossingen. Dat bestaat uit (voer)producten, advies en hulpmiddelen om bedrijfsdoelen vast te stellen en resultaten te monitoren.

Door intensief met boeren samen te werken, sluiten ForFarmers’ producten en advisering aan bij de doelstellingen en de bedrijfssituatie van individuele klanten. ForFarmers staat voor het leveren van een totaaloplossing met als resultaat: een beter rendement, een gezonde veestapel en arbeidsgemak op het boerenerf.

Kennisbron en inspirator

Als ondernemerspartner van NAJK levert ForFarmers een bijdrage aan de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op het agrarisch ondernemerschap van de toekomst. Daarbij staan innovatie, continuïteit en duurzaam werken centraal. Met kennis wil ForFarmers jonge ondernemers inspireren en een waardevolle inbreng bieden bij hun vragen.