EiwitChallenge 2023

‘Aan de slag met veldbonenteelt voor toekomstbestendige landbouw

De teelt van eiwitrijke gewassen staat de komende jaren om meerdere redenen sterk in de belangstelling. Door het areaal zomer- en winterveldbonen op te schalen, maken we in Nederland concreet stappen naar zelfvoorziening in de productie van plantaardig eiwit. Hoog tijd dus om kennis te maken met deze nieuwe teelt en samen te werken aan optimalisatie en rendabiliteit binnen een toekomstbestendige landbouw. In navolging op de MaïsChallenge organiseert NAJK daarom vanaf dit najaar samen met veredelingsbedrijf Limagrain ook de EiwitChallenge. Doe jij ook mee?

Meer focus op eiwithoudende gewassen past in de doelstellingen van overheid en Europese Unie om deze teelten extra te stimuleren en te belonen. Eiwitteelt van veldbonen is een voorbeeld van een praktisch toepasbare eco-regeling waarmee straks een extra vergoeding bovenop de basis-hectarepremie mogelijk wordt. Ons klimaat leent zich uitermate goed voor het verbouwen van de bonen, in eiwitopbrengst/ha gaat het om het beste lokale alternatief voor importsoja.

De EiwitChallenge is een initiatief van Limagrain en NAJK.

Aanmelden

Wil jij  ook ervaring opdoen met de veldbonenteelt als onderdeel van een toekomstbestendige landbouw? Meld je dan nu aan!

Let op: de Challenge heeft betrekking op oogstjaar 2023, dus vangt in het najaar van 2022 aan met winterbonen (deadline gesloten), gevolgd door zomerbonen (deadline aanmelden 1 februari 2023). De teelt vraagt serieuze inzet, is niet geschikt voor veen- en schrale zandgrond en meng- en biologische teelten vallen niet binnen dit project. 

Wedstrijdvoorwaarden

  • Je bent NAJK-lid (dus jonger dan 35 jaar) en vertegenwoordigt een vee- of akkerbouwbedrijf in Nederland;
  • De wedstrijd heeft betrekking op de winter- of zomerteelt van veldbonen ten behoeve van oogst 2023; je inschrijving voor de winterbonencompetitie moest uiterlijk 16 oktober 2022 in ons bezit zijn, aanmelden voor de zomerbonencompetitie is mogelijk tot uiterlijk 1 februari 2023;
  • Er is plaats voor maximaal 2x 25 deelnemers; zodra dit aantal is bereikt, stopt de inschrijvingsperiode (dat kan dus eerder zijn dan genoemde deadlines);
  • Voor de gratis 0,5 ha stelt LG van Tundra winter- of Viper zomerveldboon aan elke deelnemer respectievelijk vier of zes eenheden zaaizaad beschikbaar, behandeld of onbehandeld; in overleg is ook de rest van je areaal (op eigen kosten) met hetzelfde LG-ras in te vullen;
  • Een pro-actieve houding is vereist; je werkt mee aan teeltregistratie, veldbezoeken, kennisbijeenkomsten en informatie-uitwisseling via verschillende media, dit alles in het belang van het uitdragen van de wedstrijd;
  • De wedstrijd wordt georganiseerd door NAJK en Limagrain Nederland; de winnaars worden in het najaar van 2023 bekendgemaakt;
  • Met je deelname verklaar je je akkoord met de wedstrijdvoorwaarden en ons AVG-privacy protocol.

Mooie prijzen

Tijdens de Challenge draait het om kennis opdoen, regie uitoefenen en ervaringen uitwisselen met anderen in app-groepen. Over de voortgang rapporteer je online en tussentijds zijn er leerzame masterclasses. Op alle onderdelen verdien je punten voor het klassement en ding je mee naar mooie prijzen. De hoofdprijs bestaat uit een geheel verzorgde studiereis voor twee personen naar Engeland,  dé bakermat van de veldbonenteelt; nergens groeien in Europa meer bonen dan daar. De tweede prijs is een supersonische smartwatch en de derde prijs een handige bluetoothspeaker.