EiwitChallenge 2023

‘Aan de slag met veldbonenteelt voor toekomstbestendige landbouw

De teelt van eiwitrijke gewassen staat de komende jaren om meerdere redenen sterk in de belangstelling. Door het areaal zomer- en winterveldbonen op te schalen, maken we in Nederland concreet stappen naar zelfvoorziening in de productie van plantaardig eiwit. Hoog tijd dus om kennis te maken met deze nieuwe teelt en samen te werken aan optimalisatie en rendabiliteit binnen een toekomstbestendige landbouw. In navolging op de MaïsChallenge organiseert NAJK daarom samen met veredelingsbedrijf Limagrain ook de EiwitChallenge.

Meer focus op eiwithoudende gewassen past in de doelstellingen van overheid en Europese Unie om deze teelten extra te stimuleren en te belonen. Eiwitteelt van veldbonen is een voorbeeld van een praktisch toepasbare eco-regeling waarmee straks een extra vergoeding bovenop de basis-hectarepremie mogelijk wordt. Ons klimaat leent zich uitermate goed voor het verbouwen van de bonen, in eiwitopbrengst/ha gaat het om het beste lokale alternatief voor importsoja.

De EiwitChallenge is een initiatief van Limagrain en NAJK.

Aanmelden

Het is helaas niet meer mogelijk om je aan te melden voor de EiwitChallenge 2023. Zowel de teelt van de winter- als zomerveldbonen zijn al van start. We houden je via onze website, socials en ledenblad BNDR op de hoogte van de voortgang.

Mooie prijzen

Tijdens de Challenge draait het om kennis opdoen, regie uitoefenen en ervaringen uitwisselen met anderen in app-groepen. Over de voortgang rapporteer je online en tussentijds zijn er leerzame masterclasses. Op alle onderdelen verdien je punten voor het klassement en ding je mee naar mooie prijzen. De hoofdprijs bestaat uit een geheel verzorgde studiereis voor twee personen naar Engeland,  dé bakermat van de veldbonenteelt; nergens groeien in Europa meer bonen dan daar. De tweede prijs is een supersonische smartwatch en de derde prijs een handige bluetoothspeaker.