Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt

OAJK is de vereniging van, voor en door jonge agrariërs in Overijssel. 

Organisatiestructuur

OAJK is onderverdeeld in 10 afdelingen. Deze afdelingen zijn lid van OAJK. Klik hier voor een overzicht van de afdelingen.

OAJK is vervolgens weer lid van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, deze organisatie neemt de belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau voor zijn rekening en levert daarnaast diensten voor informatievoorziening aan de leden zoals cursussen en thema-avonden.

Het bestuur van OAJK bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en de algemene bestuursleden. Er wordt naar gestreefd om vanuit elke regio iemand in het OAJK bestuur te hebben. Het provinciaal bestuur behandelt de lopende zaken en wordt ondersteund door beroepskrachten vanuit het kantoor te Vilsteren.