What’s up CEJA?

Na een relatief rustige periode is het weer alle hens aan dek bij CEJA. Er is een standpunt ingenomen over de toelating van glyfosaat, begin maart vond de standpuntbepaling over de Brexit plaats en de discussie over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) loopt door. De komende maanden praat het CEJA-bestuur met de vertegenwoordigers van de nationale organisaties ook door over de interne structuur van de organisatie. Kortom: genoeg te doen in het Brusselse!

Lees meer

Iris Bouwers vicevoorzitter CEJA

Iris Bouwers vicevoorzitter CEJA

Iris Bouwers heeft naast haar bestuursfunctie bij NAJK een zetel in het vijfkoppige bestuur van CEJA. Iris is vicevoorzitter en houdt zich onder andere bezig met directe betalingen en vergroening in het GLB en met internationale handel.