Peter Meedendorp nieuwe voorzitter van Europese jonge boeren

Op dinsdag 27 juni is NAJK-er Peter Meedendorp verkozen tot voorzitter van de Europese Raad voor Jonge Boeren (CEJA), de Europese koepel van NAJK. In zijn nieuwe rol behartigt hij de belangen van twee miljoen jonge (toekomstige) boeren en tuinders.

Meedendorp, die sinds 2021 portefeuillehouder internationaal bij NAJK is, won de verkiezingsstrijd van tegenkandidaat Pol Devillers uit Frankrijk. Andere bestuursleden zijn de Zweedse Elisabeth Hidén, de Let Rūdolfs Pulkstenis, de Italiaan Matteo Pagliarini en de Oostenrijkse Katharina Schobersberger.

Samenwerking is essentieel
Koepel CEJA, voluit Conseil Européen de Jeunes Agriculteurs, telt 24 jonge boerenorganisaties en is een graag geziene en relevante belangenbehartiger bij de Europese instellingen. Meedendorp: “De samenwerking tussen deze Europese organisaties is essentieel voor het verdedigen van de belangen van jonge boeren en tuinders in de EU. Ik ben vereerd dat de leden mij het mandaat hebben gegeven met de uitdagingen van vandaag en morgen aan de slag te gaan.”

Stem jonge boeren
Volgens Meedendorp is Brussel dé plek om de toekomst van de landbouw vorm te geven en is de stem van de jonge boeren hierin heel belangrijk. “Landbouwbeleid mag niet worden gemaakt zonder de betrokkenheid van jonge boeren, die in de toekomst met dat beleid zullen werken“, legt hij uit. “Veel van de wetgeving waar we als boeren in Nederland mee te maken hebben, kent z’n oorsprong in Brussel. Ook de komende tijd staan er belangrijke dossiers op de Brusselse politieke agenda en met mijn voorzitterschap bij CEJA kunnen we als NAJK stevige inspraak leveren op het politieke debat in de EU.”

Nieuwe portefeuillehouder internationaal
Peter Meedendorp startte in december 2021 binnen het dagelijks bestuur van NAJK als portefeuille internationaal. Hoewel hij zich hier graag voor in blijft zetten, zal zijn nieuwe taak als CEJA-voorzitter veel tijd gaan kosten. Daarom zal hij een aantal taken binnen zijn NAJK-portefeuille neerleggen. NAJK gaat op zoek naar een aanvullende portefeuillehouder internationaal. Binnenkort komt de vacature hiervoor online.

What’s up CEJA?

Na een relatief rustige periode is het weer alle hens aan dek bij CEJA. Er is een standpunt ingenomen over de toelating van glyfosaat, begin maart vond de standpuntbepaling over de Brexit plaats en de discussie over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) loopt door. De komende maanden praat het CEJA-bestuur met de vertegenwoordigers van de nationale organisaties ook door over de interne structuur van de organisatie. Kortom: genoeg te doen in het Brusselse!

Lees meer

Iris Bouwers vicevoorzitter CEJA

Iris Bouwers vicevoorzitter CEJA

Iris Bouwers heeft naast haar bestuursfunctie bij NAJK een zetel in het vijfkoppige bestuur van CEJA. Iris is vicevoorzitter en houdt zich onder andere bezig met directe betalingen en vergroening in het GLB en met internationale handel.