NAJK ondersteunt lobby pluimveesector

Financiële tegemoetkoming voor broedeiproducenten

Er komt een financiële tegemoetkoming voor broederijen en vermeerderingsbedrijven. Deze bedrijven zijn direct getroffen door de ingrijpende bestrijdingsmaatregelen die de overheid heeft genomen tegen de vogelgriep. De omvang van de schadevergoeding zal worden bepaald door taxateurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Broederijen en vermeerderingsbedrijven krijgen een schadevergoeding voor de broedeieren en eendagskuikens die zij tijdens de periode van de landelijke standstill en de overgang naar de regionale aanpak (donderdag 20 november tot zaterdag 29 november, 10 dagen) niet op de Nederlandse markt kwijt konden. Deze periode is in lijn met Europese voorschriften. De omvang van de schade zal worden vastgesteld door een taxateur van RVO.nl. De betreffende ondernemers krijgen naar verwachting binnen enkele weken duidelijkheid over de tegemoetkoming.

De kosten van de tegemoetkoming komen ten laste van het Diergezondheidsfonds (DGF), van waaruit alle bestrijdingsmaatregelen worden gefinancierd. Ook bedrijven die (preventief) geruimd worden ontvangen een schadevergoeding van het DGF. Dit fonds wordt gevuld door premies van de pluimveesector, de Rijksoverheid en de Europese Unie.

Bedrijven met eenden uit voorzorg onderzocht

Sinds afgelopen maandag 24 november, worden alle pluimveebedrijven met eenden uit voorzorg onderzocht op de aanwezigheid van vogelgriep. Uit onderzoek is gebleken dat eenden drager kunnen zijn van vogelgriep, zonder dat er veel klinische verschijnselen waarneembaar zijn. Daarmee vormen eenden een extra risico op verspreiding van vogelgriep. De onderzoeksresultaten van de eendenbedrijven zullen naar verwachting in de loop van volgende week beschikbaar komen.

Het ministerie heeft aangegeven nog niet over te gaan tot afbouw van de huidige maatregelen. Aanvoer van eendagskuikens naar bedrijven wordt dus nog niet mogelijk. Het ministerie  vindt de situatie te instabiel en bouwt een veiligheidsmarge in om de incubatietijd van de griep te overbruggen.

NAJK ondersteunt lobby

De vogelgriep heeft in de eerste week ongeveer €10 miljoen gekost. Voor iedere week dat het regioverbod van kracht is en er geen nieuwe kuikens naar de bedrijven mogen, komt daar nog eens € 9 tot 10 miljoen bij. Dit blijkt uit een indicatieve berekening van het LEI. De Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren (ANEVIE), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI) zetten zich daarom in voor oplossingen voor knelgevallen en het versoepelingen van de strikte maatregelen waar mogelijk.

NAJK onderstreept het belang voor de pluimveesector en ondersteunt daarom de lobby die momenteel gevoerd wordt. Annet van den Akker, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille Intensief: “De financiële schade is enorm. Voor het toekomstperspectief van de pluimveehouders, en de pluimveesector in zijn geheel, is het van belang dat de bedrijven door kunnen draaien. Tegelijkertijd wordt alles op alles gezet om nieuwe besmettingen van vogelgriep te voorkomen.”

Informatie

Voor actuele informatie over de regelgeving verwijzen kun je terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), telefoonnummer 088 – 042 42 042, en de sites van het ministerie en de RVO. Het Ministerie van Economische Zaken heeft een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over de vogelgriep opgesteld. De NVWA een speciaal knelgevallen telefoonnummer opengesteld voor het melden van knelpunten op de bedrijven: 0900 – 0388. Het is van belang dat u als pluimveehouder knelgevallen rechtstreeks meldt bij de NVWA

Directe link naar meer informatie en de volledige regelingen: