NAJK-voorzitter spreekt tijdens landbouwborrel in Brussel

Afgelopen dinsdagavond sprak Eric Pelleboer, voorzitter bij NAJK, tijdens de landbouwborrel in Brussel. De landbouwborrel wordt elke maand in Brussel georganiseerd door Nederlandse Europarlementariërs Bas Belder (SGP), Jan Huitema (VVD), Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) en Annie Schreijer-Pierik (CDA). Bij elke landbouwborrel wordt een gastspreker uitgenodigd. Deze maand heeft Bas Belder (SGP) Pelleboer uitgenodigd om het verhaal van de Nederlandse jonge boeren en tuinders te vertellen.

Het alarmerende feit dat 4% van de boeren en tuinders in Nederland en Europa onder de 35 jaar is, heeft Pelleboer nadrukkelijk benoemd tegenover de aanwezige Europarlementariërs en genodigden uit de (Europese) politiek en het bedrijfsleven. “Er is onderzoek geweest door Alterra waaruit blijkt dat in de aankomende 15 jaar nog eens 20.000 boeren en tuinders zullen stoppen. Deze zorgwekkende lijn heeft grote gevolgen voor de Nederlandse agrarische sector”, meldde Pelleboer tijdens de bijeenkomst.

Veel regelgeving op agrarische bedrijven is afkomstig uit Brussel. Pelleboer heeft daarom de Europarlementariërs opgeroepen om in hun dagelijkse werkzaamheden altijd rekening te houden met jonge boeren en tuinders, de agrarische ondernemers van de toekomst.

Tijdens de landbouwborrel gaven de Europarlementariërs aan onder de indruk te zijn van de gepresenteerde cijfers van Pelleboer en dat ze zich hard willen maken om dit percentage positief te zien veranderen.