Een energiezuinige en milieubewuste bewaarloods

met dank aan de Vamil- en MIA-regeling

“75 procent van het stroomverbruik op mijn bedrijf is afkomstig van de bewaring”, vertelt Thijs Geerse (28). Alle reden voor de biologische akkerbouwer om in 2011 met hulp van de fiscaal aantrekkelijke regelingen MIA en Vamil een milieubewuste en energiezuinige bewaarloods te bouwen.

Tekst en beeld: Ellen van den Manacker

Biologisch akkerbouwbedrijf

In Zeewolde runt Geerse een biologisch akkerbouwbedrijf. Op meer dan 100 hectare teelt hij pompoenen, aardappelen, uien, wortelen, erwten, bonen, graan en spinazie. Agrarische dienstverlening op biologische akkerbouwbedrijven is een neventak van de akkerbouwer.

MIA en Vamil

Vijf jaar geleden besloot Geerse, destijds samen met zijn vader, een nieuwe bewaarloods voor zijn aardappelen, wortels en uien te bouwen. Tijdens het smeden van de bouwplannen is de jonge akkerbouwer om tafel gegaan met zijn boekhouder. “De boekhouder vertelde mij over de Willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen (Vamil) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA)”, vertelt Geerse. De Vamil-regeling bood Geerse de mogelijkheid om 100% van zijn investering op een willekeurig moment af te schrijven. Met de MIA-regeling kon Geerse nog eens 15% van het investeringsbedrag extra aftrekken van de fiscale winst.

Rc-waarde van 6,2

Inmiddels staan er drie cellen onder één kap waar 520 kisten uien, 380 kisten aardappels en 1150 kisten wortels bewaard kunnen worden. Om te voldoen aan de milieueisen van de subsidieregelingen, heeft Geerse geïnvesteerd in goede isolatie. “De bewaarloods is gebouwd met de dikste panelen die destijds op de markt waren. De panelen hebben een Rc-waarde van 6,2”, vertelt de akkerbouwer. De goed geïsoleerde cellen zorgen dat er minder energie verloren gaat. Geerse: “De nieuwe loods staat er voor minimaal dertig jaar. De energiebesparing die de isolatie met zich meebrengt is mooi meegenomen.”

Frequentieregelaars

Met de nieuwe bewaarloods is het bedrijf van Geerse een grootverbruiker van stroom geworden. “De energie per kilowattuur is goedkoper en de transportkosten zijn hoger”, legt Geerse uit. Om de transportkosten zo laag mogelijk te houden probeert Geerse pieken in het stroomverbruik te voorkomen. Dat doet hij met frequentieregelaars op zijn ventilatoren en koelmachine en door tijdinstellingen in de bewaarcomputer. “Daarmee zorg ik ervoor dat de producten geleidelijk gekoeld worden en niet alle cellen tegelijk aan gaan”, aldus Geerse.

Buitenlucht

Als de producten gedroogd worden, laat Geerse de ventilatoren op 100% draaien. Als de producten gekoeld worden, draaien de ventilatoren op 10% mee. “Om de kou door het product te trekken”, zegt Geerse. De Flevolander kan kiezen tussen blazen en zuigen met zijn ventilatoren. “Bij gebruik van buitenlucht blaast het systeem altijd”, legt Geerse uit. “Ik heb ondervonden dat de kou sneller door het product trekt als ik intern zuigend ventileer. Daarmee hoeft de ventilator ook minder uren te draaien.”

Indirecte koeling

“Ik heb de afweging gemaakt tussen verschillende koelers en koelmiddelen”, vertelt Geerse. Uiteindelijk koos de bioloog voor indirecte koeling met propaan en bietensap. “De propaankoeler was prijzig, maar heeft op het gebied van energie veel voordelen.” In het koelsysteem van de jonge akkerbouwer wordt gebruik gemaakt van natuurlijke koelmiddelen. “Dat heb ik gedaan met het oog op de regelgeving. Ik wil een systeem dat toekomstbestendig is”, aldus Geerse.

Zonnepanelen

Het dak van de nieuwe bewaarloods is berekend op zonnepanelen. “Dat is nog een plan”, vertelt Geerse. “De nieuwe SDE-regeling is gericht op grootverbruikers. Ik denk erover na om daarop in te schrijven.”

Windmolen

Geerse maakt al wel gebruik van windenergie. Geerse: “Met de windmolen draai ik energieneutraal.” Afgelopen januari was een goede windmaand. “Met de stormachtige dagen in januari heb ik in één maand precies het jaarverbruik van 2014 terugverdiend. Dat is ongeveer 200.000 kilowattuur”, vertelt Geerse. “Ik vind de windmolen een mooie manier van energie opwekken. Ik hoef er weinig voor te doen en krijg er veel voor terug.”