Jonge boeren drijvende kracht achter duurzaamheid

De jeugd ligt in de samenleving vaak aan de basis van nieuwe producten en werkwijzen. Denk maar aan Facebook en Instagram, beide ontwikkeld door jongvolwassenen. Ook in de landbouw zijn jongeren voortrekkers van vernieuwing.

Tekst: Toon Musschoot

Toen Syngenta, wereldwijd leider in gewasbeschermingsmiddelen, vorig jaar een campagne lanceerde om de biodiversiteit in de landbouw te vergroten was NAJK dan ook één van de organisaties die vol enthousiasme mee op de kar sprong. De campagne streefde ernaar om jonge en minder jonge boeren aan de rand van hun akker een bloemenstrook aan te laten leggen. Die strook is niet alleen mooi om te zien, maar is ook nuttig voor bijen en andere goedaardige insecten. Ook zorgt die rand voor voldoende voedsel voor natuurlijke vijanden van bepaalde plaaginsecten. Syngenta leverde hiervoor kosteloos de bloemenzaden en NAJK en andere organisaties zorgden voor deelnemende agrariërs.

Nieuwe technieken
Jongeren hebben ook voorsprong wanneer het gaat om het toepassen van nieuwe technieken in de landbouw. Dankzij apps en allerlei high-tech toepassingen kunnen boeren meer weten over de staat van hun gewas of preciezer beschermingsmiddelen aanbrengen. Er zijn zelfs enkele pioniers die met drones experimenteren! Dat is goed nieuws, want zo kan de gewasbescherming gedoseerd worden naar de behoeften van het gewas. Soms hoef je misschien niet eens middelen te gebruiken, al is de realiteit dat vele ziektes, virussen en plagen enkel goed bestreden kunnen worden met gewasbescherming.

Efficiënte middelen
De focus van Syngenta ligt volop bij de ontwikkeling van efficiënte middelen die zo veilig mogelijk zijn voor mens, dier en omgeving. Dankzij jarenlang onderzoek kan Syngenta middelen op de markt brengen die beter en preciezer werken en gunstiger zijn voor het milieu. Die middelen kunnen chemisch of biologisch van aard zijn, maar eigenlijk is dat minder van belang: wat telt is de werking en veiligheid van het middel, en niet de afkomst.

De beste methoden
Syngenta’s experts staan boeren en tuinders bij met advies over de beste methoden om de middelen te gebruiken. Soms kan dat behandeld zaad zijn. Rond het zaad wordt dan een laagje middel aangebracht om de plant vanaf het begin van de groei te beschermen. Niet alleen is de hoeveelheid middel veel kleiner dan bij bespoten gewassen, ook weersinvloeden zoals wind hebben amper invloed op behandeld zaad zodat het middel niet kan vervliegen. Een andere innovatie is de Heliosec, een bak waarin restvloeistoffen op het erf biologisch kunnen afbreken en van daaruit veilig en gemakkelijk afgevoerd kunnen worden.

The Good Growth Plan
Tegen 2020 wil Syngenta grote stappen nemen op het vlak van duurzame landbouw. Met ‘The Good Growth Plan’ streeft het bedrijf ernaar om in grote en kleine teelten efficiëntiewinsten te boeken zodat meer geoogst kan worden zonder daarbij meer water, grond of meststoffen te gebruiken. Daarnaast voorziet het plan om wereldwijd erosie tegen te gaan. Iets wat vandaag de dag zeer actueel is aangezien de Verenigde Naties 2015 heeft uitgeroepen tot het Jaar van de Bodem. Tot slot wil Syngenta ervoor zorgen dat alle medewerkers in de productieketen veilig en gezond kunnen werken. Een ambitieus plan, maar voor het waarborgen van de voedselzekerheid geen overbodige luxe. Zeker voor jongeren een mooie uitdaging om aan mee te werken!
bvb leen en the