Zeven vragen aan de nieuwe dagelijks bestuurder bij NAJK: Doeko van ‘t Westeinde

Na zijn studie Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen in Wageningen ging Doeko van ’t Westeinde (31) aan de slag bij Landmark Projecten, een projectbureau gericht op groene energie. Toen in 2011 de vader van Doeko ziek werd, besloot hij terug te keren naar het ouderlijk akkerbouwbedrijf in het Groningse Nieuweschans. Daar teelt Van ’t Westeinde samen met zijn ouders graan, suikerbieten, koolzaad en luzerne, daarnaast doen ze aan agrarisch natuurbeheer.

Tekst en beeld: Ellen van den Manacker

Je bent eerder dan gepland op het ouderlijk bedrijf gekomen, hoe kijk je daarop terug?

“Ik heb veel geleerd in de twee jaar dat ik bij het projectbureau heb gewerkt: van samenwerken tot technische kennis. Ik ben onverwacht op het bedrijf van mijn ouders gekomen, maar dat is zeker geen afgedwongen keus. Mijn passie ligt bij het akkerbouwbedrijf, maar wel met nevenfuncties erbij. Ik wil breed georiënteerd blijven en niet alleen de gebaande paden van ons familiebedrijf bewandelen.”

Sinds december ben je dagelijks bestuurder bij NAJK, hoe ben je aan die functie gekomen?

“Ik ben tweeënhalfjaar actief geweest in het dagelijks bestuur van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK). Daar was ik algemeen bestuurslid en afgevaardigde voor het NAJK-bestuur. Afgelopen najaar werd ik benaderd om het dagelijks bestuur van NAJK te versterken. In eerste instantie zou ik de nieuwe portefeuille klimaat & milieu op mij nemen, maar door een verschuiving in het bestuur kwam de portefeuille akkerbouw vrij. Gezamenlijk hebben we besloten dat ik deze portefeuille ga oppakken met elementen van klimaat & milieu erbij.”

Wat wil jij bereiken voor jonge akkerbouwers?

“De akkerbouwsector is een duurzame en innovatieve sector, die concurrerend is met het buitenland. Dat positieve beeld wil ik behouden door als portefeuillehouder bij te dragen aan beleid voor de akkerbouwsector. In de aankomende periode zal dat gaan over de invulling van de vergroening in het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de discussie over de toelatingsnorm van gewasbeschermingsmiddelen.”

Hoe ga je dat aanpakken?

“Het is voor mij een uitdaging om de stem van jonge akkerbouwers te vertegenwoordigen. Om te weten wat er speelt bij jonge akkerbouwers ontwikkelt NAJK discussiestukken, zoals het aankomende discussiestuk ‘Gewasbescherming’, en is er een klankbordgroep Akkerbouw bestaande uit akkerbouwleden uit het hele land. De klankbordgroep is bedoeld om elkaar een kritische spiegel voor te houden: wat willen we bereiken en hoe gaan we dat aanpakken.”

Is de bestuursfunctie te combineren met het akkerbouwbedrijf?

“Op het akkerbouwbedrijf zijn een aantal pieken. Deze zijn tijdens de oogst en in het najaar. In die periodes moet ik de activiteiten voor NAJK goed plannen. Buiten de pieken, is het bedrijf goed te combineren met de bestuursfunctie.”

Kan je een bestuursfunctie aanraden aan jonge agrariërs?

“Ik raad een bestuursfunctie zeker aan. Doordat ik in contact kom met veel spelers uit de sector, verruim ik mijn blikveld. Ik zie hoe beleid tot stand komt en ik vind het interessant om te zien welke rol NAJK daarin kan spelen. Daarnaast vind ik het leuk om als bestuurder niet alleen aanwezig te zijn bij activiteiten, maar daar ook richting aan te geven.”

Hoe kunnen NAJK-leden contact met jou opnemen?

“Ik vind het belangrijk om ruggenspraak te houden met jonge akkerbouwers. Als leden iets vinden over de akkerbouwsector dat belangrijk is, dan kunnen ze dat bij mij aankaarten. Leden kunnen dat mailen naar mij via dvantwesteinde@najk.nl.”

DSC_0360