MaïsChallenge 2016 gericht op rendement per hectare

Woensdag 13 januari is op de Landbouwhogeschool in Dronten de aftrap gegeven voor MaïsChallenge 2016. In deze derde editie van dit kennisproject van maïsveredelaar Limagrain en NAJK is de uitdaging om zo efficiënt mogelijk snijmaïs te telen: wie haalt het hoogste rendement per hectare? Het gaat om een optimale teelt die leidt tot een maximale voederwaardeopbrengst. De 50 deelnemers, inclusief een team van CAH Dronten, kregen direct waardevolle informatie mee voor een voortvarende start van hun teelt in 2016.

Veehouders moeten van heel wat markten thuis zijn om succesvol een bedrijf te runnen. De ruwvoerteelt is hierin een factor van groot belang. Met extra aandacht voor de teelt, het uitwisselen van ervaringen met collega’s en praktische kennis van een toonaangevend maïsveredelaar worden deelnemers aan de Challenge echte maïsspecialisten.

Grote verschillen in saldo per hectare

Na de opening door Jos Groot Koerkamp van Limagrain gaf Hans Scholte, bedrijfsadviseur bij accountant Flynth, een interessante inkijk in de financiële kengetallen van de ruwvoerteelt en maïs in het bijzonder. Er blijken grote verschillen van maar liefst € 1.600,- te bestaan in het saldo dat melkveehouders realiseren per hectare snijmaïs. Uit een rekenvoorbeeld bleek de zeer grote impact hiervan op het bedrijfsinkomen én daarmee op de mogelijkheden van bedrijfsovername en ontwikkeling.

Kennis delen

Deelnemers gingen vervolgens zelf aan de slag met hun eigen tips en adviezen rondom de 5 thema’s bodem, bemesting, rassenkeuze, inzaai en gewasbescherming. Hun presentatie aan de hele groep werd aangevuld door praktische adviezen van productmanager Mark de Beer. Uit de vele vragen van deelnemers was duidelijk dat op deze vlakken nog erg veel kennis valt te delen.

In de aanloop naar maïsseizoen 2016 moeten de deelnemers nu zelf een maïsras kiezen uit de allernieuwste maïsgenetica die voor dit project ter beschikking wordt gesteld: de LG 31-generatie. Ze worden tijdens het groeiseizoen begeleid door ruwvoerspecialisten en krijgen extra kennis mee via Masterclasses in juni en augustus dit jaar.

Volg de MaïsChallenge 2016 via facebook.com/maischallenge, najk.nl en limagrain.nl.