5 voor 12 behoud derogatie

De agenda van portefeuillehouder melkveehouderij NAJK, Bart van der Hoog, staat deze weken overvol. Vol met eigenlijk maar één onderwerp: het derogatieplan. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken kondigde aan dat de invoering van de fosfaatrechten met een jaar is uitgesteld. Daarmee is de verlenging van de derogatie op losse schroeven komen te staan.

In het proces voor het behoud van de derogatie is het nu echt 5 voor 12. Wanneer er niet snel een goed plan op tafel komt te liggen om de fosfaatproductie al in 2017 te beperken, is de kans groot dat Nederland een ingebrekestelling vanuit Brussel krijgt opgelegd voor de derogatie in 2017. Dit zal de onderhandeling voor een nieuwe derogatie vanaf 2018 volledig blokkeren.

De gevolgen van het wegvallen van de derogatie zullen groot zijn en hebben effect op de gehele zuivelketen en aanverwante partijen. Wageningen Economic Reasearch heeft berekend dat het wegvallen van derogatie de keten bijna 1 miljard euro kost. Voor een gemiddeld melkveebedrijf komt dit neer op een lastenverzwaring van €10.000 tot € 20.000. Dit zijn extra kosten voor onder andere mestafzet en mestverwerking, maar ook voor de aankoop van extra kunstmest. Naast effecten voor de melkveehouderij zijn er bij verlies van derogatie negatieve effecten voor andere sectoren: verstoring van de mestmarkt en druk op de mestverwerkingscapaciteit. Voor NAJK reden om volop in te zetten op het behoud van de derogatie.

Een goed plan is niet zo eenvoudig. Het vraagt draagvlak van alle belanghebbende. De gehele zuivelketen zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen, van zuivelverwerker tot voerproducent en van bank tot boer. Naast die bereidheid moet het derogatieplan ook juridisch mogelijk zijn, binnen het tijdsbestek te realiseren en ‘waterdicht’ zijn. NAJK is daarom met verschillende sectorpartijen en het ministerie van Economische Zaken in gesprek om te komen tot een breed gedragen plan om de derogatie veilig te stellen. Verschillende ideeën worden besproken en zorgvuldig overwogen. NAJK voorziet een grote reductie mogelijkheid bij stoppende melkveehouders die op zoek zijn naar duidelijkheid. Wanneer zij al in 2017 de juiste faciliteiten krijgen aangeboden om vervroegd uit te treden, zal dit ruimte bieden voor de nodige reductie.

Binnen enkele weken moet er een plan liggen wat borgt dat er voldoende fosfaat reduceert wordt in 2017. Alleen dan kan voorkomen worden dat derogatie op voorhand wordt verspeeld.